zdjecie 1325
zdjecie 1325
zdjecie 1325
2021-03-17T11:15:00+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Ponad 151 mln zł na równomierny rozwój Mazowsza

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Rozbudowa drogi powiatowej Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady. To jeden z projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Podczas ostatniej sesji sejmiku radni województwa podjęli decyzję o dofinansowaniu kolejnych 82 inwestycji ważnych dla rozwoju regionu.

Na realizację instrumentu samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku rekordowe 151 mln zł, w tym ponad 98 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów. Reszta kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć.

 

Rozwój zrównoważony

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi politykę opartą na zasadach subsydiarności, pomocniczości i zrównoważonego rozwoju. – Chcemy w ten sposób pomóc samorządom w realizacji inwestycji, których same, z uwagi na swoje możliwości finansowe nie byłyby w stanie sfinalizować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa infrastruktury drogowej, szkół, przedszkoli czy obiektów sportowych to projekty bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców, ale niestety są bardzo kosztowne. Żeby powstały nie wystarczą dobre chęci. Potrzebne są pieniądze, a budżety miast, gmin czy powiatów nie są z gumy. Dlatego pomagamy — dodaje marszałek.

W tym roku radni województwa do realizacji wytypowali kolejne 82 projekty, z których: 32 dotyczą modernizacji dróg gminnych i powiatowych, a 50 – infrastruktury edukacyjnej, sportowej, społecznej i rozwoju obszarów wiejskich.  W sumie do 2023 r. w ramach autorskiego programu samorządu Mazowsza wsparcie finansowe otrzyma 160 projektów na łączną kwotę ponad 331 mln zł.

— To jedna z tych inicjatyw samorządu Mazowsza, która wychodzi naprzeciw potrzebom samorządów lokalnych. Dla wielu gmin nasze wsparcie w ramach tego instrumentu to jedyna szansa na domknięcie budżetu i realizację inwestycji, które bez pomocy z zewnątrz nie mogłyby powstać — podkreśla radny Mirosław Adam Orliński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Drogi powiatowe (12 projektów):

 •     powiat ciechanowski – zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (długość 958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (długość 623,5),
 •     powiat grójecki - zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice  gm. Warka (7+546,63) oraz przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce,
 •     powiat łosicki – zadanie pn. Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku od km 2 +316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów - Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km.,
 •     powiat makowski – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo, odcinek o długości 3,556 km,
 •     powiat miński – zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 5+398 do km 6+784,
 •     powiat mławski – zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne,
 •     powiat ostrołęcki – zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap II,
 •     powiat płocki – zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck,
 •     powiat szydłowiecki – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy- gr woj.,
 •     powiat węgrowski – zadanie pn. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem,
 •     powiat Zwoleński – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje – Kazanów od km 4+166 do km 8+054,m
 •     powiat żuromiński – zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4615W i Nr 4613W na odcinku Sinogóra – Syberia.

 

Drogi gminne (20 projektów):

 •     gmina Bielsk – zadanie pn. Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk ETAP-II - Część B,
 •     gmina Brwinów – zadanie pn. Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW719,
 •     gmina Celestynów – zadanie pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego;
 •     gmina Chorzele – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Raszujka -Olszewka Gmina Chorzele,
 •     gmina Kałuszyn – zadanie pn. Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie,
 •     gmina Karczew – zadanie pn.  Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie,
 •     gmina Kotuń – zadanie pn. Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Kotuń,
 •     gmina Kozienice – zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 170549W w m. Samwodzie - etap I i II,
 •     gmina Legionowo – zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Z. Krasińskiego i ul. gen. J. Sowińskiego,
 •     gmina miasto Raciąż – zadanie pn. Przebudowa ulicy Polnej,
 •     gmina Mochowo – zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo-Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 •     gmina Nasielsk – zadanie pn. Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku,
 •     gmina Obryte – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz,
 •     gmina Rusinów – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Gałecka – Janki,
 •     gmina Rząśnik – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nury odcinek o długości 998,64 mb,
 •     gmina Rzewnie – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Nowe Łachy – Mroczki Kawki, odcinek o dł. 3,600 km,
 •     gmina Siedlce – zadanie pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych - nr 360810W (ul. Majowa) oraz 360826W (ul. Wiosenna i ul. Baśniowa) w miejscowościach Stok Lacki - Folwark i Ujrzanów,
 •     gmina Sońsk – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drążewo i Bieńki Karkuty,
 •     miasto Mińsk Mazowiecki – zadanie pn. Budowa drogi gminnej - od ul. A. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej,
 •     miasto Sierpc – zadanie pn. Budowa I etapu ul. Podgórnej w Sierpcu.

 

Edukacja (11 projektów):

 •     gmina Chlewiska – zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej w Budkach oraz budynek Szkoły Podstawowej w Cukrówce,
 •     gmina Dębe Wielkie – zadanie pn. Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Górkach – Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa,
 •     gmina Miejska Ciechanów – zadanie pn. Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy K. Szwanke w Ciechanowie,
 •     gmina Mińsk Mazowiecki – zadanie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie,
 •     gmina Parysów – zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie wraz z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie,
 •     gmina Sadowne – zadanie pn. Budowa gminnego przedszkola w Sadownem,
 •     gmina Stoczek – zadanie pn. Przebudowa budynku Zespołu Oświatowego w Stoczku przy ul. Węgrowskiej 34,
 •     miasto Płock – zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości,
 •     miasto Siedlce – zadanie pn. Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach,
 •     powiat kozienicki – zadanie pn. Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach,
 •     powiat pułtuski – zadanie pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji.

 

Kultura (3 projekty):

 •     gmina Paprotnia – zadanie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotków - Dom Ludowy,
 •     gmina Różan – zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjno-kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie,
 •     miasto Przasnysz – zadanie pn. Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego.

 

Inne (36 projektów):

 •      gmina Brochów – zadanie pn. Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów-Janów,
 •     gmina Czerwonka – zadanie pn. Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie,
 •     gmina i Miasto Mogielnica – zadanie pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska,
 •     gmina Jabłonna Lacka – zadanie pn. Budowa budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie Lackiej,
 •     gmina Jakubów – zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mistów wraz z budową studni głębinowej SW-3 w Leontynie, gmina Jakubów,
 •     gmina Kadzidło – zadanie pn. Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle,
 •     gmina Korczew – zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew,
 •     gmina Kowala – zadanie pn. Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala,
 •     gmina Łomianki – zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac modernizacyjnych wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki – w ramach projektu Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400,
 •     gmina Magnuszew – zadanie pn. Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie,
 •     gmina Małkinia Górna – zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej w Małkini Górnej,
 •     gmina Miasto Pionki – zadanie pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach;
 •     gmina Mirów – zadanie pn. Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów,
 •     gmina Mrozy – zadanie pn. Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, gm. Mrozy;
 •     gmina Nieporęt – zadanie pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie portów Nieporęt i Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego,
 •     gmina Nowa Sucha – zadanie pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej,
 •     gmina Olszanka – zadanie pn. Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Próchenkach,
 •     gmina Orońsko – zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej - etap 1,
 •     gmina Policzna – zadanie pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie,
 •     gmina Przesmyki – zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z wykonaniem docieplenia ścian i dachów budynku biurowo-usługowego Gminy Przesmyki z powierzchnią sprzedaży do 91 m2 na działce nr 595 w miejscowości Przesmyki,
 •     gmina Rybno – zadanie pn. Budowa i wyposażenie projektowanego Ośrodka Zdrowia – centrum medyczno – rehabilitacyjnego,
 •     gmina Słupno – zadanie pn. Budowa żłobka i świetlicy-klubu w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno,
 •     gmina Sobolew – zadanie pn. Budowa boiska sportowego w Gończycach,
 •     gmina Somianka – zadanie pn. Remont dachu Hali Sportowej  przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Somiance,
 •     gmina Stanisławów – zadanie pn. Rewitalizacja centrum Stanisławowa - przebudowa centrum Stanisławów,
 •     gmina Szydłowiec – zadanie pn. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – Sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacją,
 •     gmina Wąsewo – zadanie pn. Zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie,
 •     gmina Zakroczym – zadanie pn. Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego,
 •     gmina Załuski – zadanie pn. Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie,
 •     miasto Garwolin – zadanie pn. Budowa zadaszonego lodowiska sezonowego w mieście Garwolin,
 •     miasto i gmina Kosów Lacki – zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 •     miasto i gmina Pilawa – zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi,
 •     miasto i gmina Serock – zadanie pn. Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla zadania pn. “Budowa Linii Kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku “Kolei Północnego Mazowsza”,
 •     miasto Ostrołęka – zadanie pn. Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki,
 •     powiat gostyniński – zadanie pn. Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie na dom pomocy społecznej, z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych,
 •     powiat lipski – zadanie pn. Budowa Domów Dziecka w Lipsku.
REKLAMA
zdjecie 1325

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×