2018-07-19T13:52:58+02:00 eOstroleka.pl
Polska,

Porozumienie ZUS i NFZ. Co zyskamy?

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0
We wtorek 17 lipca Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie z Andrzejem Jacyną, prezesem NFZ. Umowa dotyczy wielu kwestii, ale najważniejsza z punktu widzenia chorych to wspólne działania na rzecz przywrócenia im pełnej sprawności.

- Chcemy przywrócić do pełni sił w możliwie krótkim czasie m.in. osoby po zawałach serca. To ważne, by w jak najkrótszym czasie od hospitalizacji przeszły one cały proces rehabilitacji. Korzysta na tym sam pacjent, ale i cały system, zarówno od strony Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – powiedział Andrzej Jacyna, prezes NFZ.

Szybkie rozpoczęcie procesu rehabilitacji, którą oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej, będzie możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji między instytucjami. Osoby, których dotknęły poważne schorzenia i korzystały z długotrwałych zwolnień lekarskich, mają szansę szybciej powrócić do zdrowia, a tym samym również do pracy. Szczegółowe rozwiązania są dopracowywane.

Umowa o współpracy dotyczy także krzewienia wiedzy i informacji w społeczeństwie, ale również pracy nad rozwiązaniami, które mogłyby podnieść poziom obowiązującego prawa w zakresie, w którym stosuje je zarówno ZUS, jak i NFZ. Na potrzeby upowszechniania wiedzy w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł np. wykorzystywać placówki ZUS.

- I ZUS i NFZ są odpowiedzialne za stosowanie prawa i to stosowanie prawa musi być jak najbardziej profesjonalne. Przy okazji jednak musimy systematycznie budować świadomość społeczną na temat praw i obowiązków wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – dodała Prezes ZUS.
Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS mogą korzystać osoby ubezpieczone, których stan zdrowia grozi niezdolnością do pracy. Ważne jest samo zagrożenie długotrwałą chorobą, która w efekcie mogłaby wyeliminować z aktywnego życia zawodowego. Czas w tym przypadku jest kluczowy, bo dalsze miesiące pracy mimo złego stanu zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki i pozbawić możliwości aktywności zawodowej w przyszłości. Osoba skierowana na leczenie przez ZUS nie musi ponosić żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ na podstawie skierowania do sanatorium lekarz wystawi zwolnienie.

Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą trzeba posiadać stosowne orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy oraz podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Jeśli orzecznik wyda pozytywną decyzję osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację.
Więcej o: ZUS, NFZ

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1