2014-12-12T15:31:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Powiat ostrołecki,

Powiat ostrołęcki: „Lepszy Start” zakończony [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
- Pomoc, którą otrzymali uczestniczący w projekcie mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach materialnych. Wiele działań skierowanych było na wzmocnienie poczucia własnej wartości. Zbudowanie fundamentów pod przyszłe, silne „Ja” - tak, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, ocenił trwający 6 lat projekt systemowy „Lepszy Start”. Konferencja podsumowująca odbyła się 10 grudnia w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

W spotkaniu wzięli udział m.in. koordynatorzy i osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz uczestnicy. Podsumowanie było okazją do oceny, jak przez lata trwania projektu zmieniali się uczestnicy, jakim przemianom uległo ich życie. Zaprezentowane zostały, krótkie nagrania, w których dali oni świadectwo swojej drogi życiowej zmienionej poprzez proces projektu.

Projekt systemowy „Lepszy Start” trwał od 2008 do 2014 roku. W tym czasie wsparciem objęto 237 osób, w tym: pełnoletni i małoletni wychowankowie pieczy zastępczej – 73 osoby,  144 osoby niepełnosprawne oraz 20 kobiety nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Projekt Systemowy „Lepszy Start”

Perspektywa czasowa 2008 – 2014
Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
W ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”.
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu:  237 osób z terenu powiatu ostrołęckiego, w tym:
pełnoletni i małoletni wychowankowie pieczy zastępczej – 73 os.,
osoby niepełnosprawne – 144 os.,
oraz kobiety nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem – 20 os
umowa ramowa zawarta na 2008 - 2014. aneksowana co roku, ostatnia edycja  na okres trzyletni .

Wartość projektu: - 3 766 690,75PLN
Kwota dofinansowania (89,50%): - 3 371 188,22PLN
Udział własny (10,50%): - 395 502,53 PLN

Cel główny:
zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, kobiet nieaktywnych zawodowo oraz wychowanków pieczy zastępczej  z terenu powiatu ostrołęckiego .

Cele szczegółowe:
nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
zdobycie wykształcenia,
wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,
poprawa sytuacji  zdrowotnej,
poprawa warunków bytowych, sytuacji mieszkaniowej,
zwiększenie integracji społecznej.

Podjęte działania:
indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, terapeuta),
szkolenia i kursy zawodowe (dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta),
warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, w tym z programem turystycznym,
turnusy rehabilitacyjne z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
zajęcia szkolne związane z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (kursy maturalne, korepetycje, finansowanie czesnego, zakup materiałów dydaktycznych i książek),
talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym,
sfinansowanie całości lub części kosztów zakwaterowania w akademiku, internacie, stancji,  mieszkaniu chronionym,
wsparcie asystenta rodziny,
wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
wsparcie pracowników socjalnych oraz pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.
REKLAMA
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR