2013-12-22T13:13:26+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Powiat ostrołęcki: Ostatnie obrady w starym roku

REKLAMA
fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA

Uroczysty przebieg miała przedświąteczna sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Uchwalono przyszłoroczny budżet, przyznano Okolicznościową Nagrodę Starosty Ostrołęckiego, a na zakończenie obrad radni przełamali się opłatkiem oraz złożyli życzenia świąteczno- noworoczne.

Przedświąteczne obrady rozpoczęły się miłym akcentem, Joanna Banach, mistrzyni Polski w lekkoatletyce otrzymała Okolicznościową Nagrodę Starosty Ostrołęckiego. Gratulację reprezentantce Polski i powiatu złożyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Rada jednogłośnie przyjęła budżet na 2014 rok. Uchwaliła także Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014- 2023.

Realny budżet powiatu ostrołęckiego, bez środków zewnętrznych pozyskiwanych w ciągu roku z dotacji i subwencji m.in. na realizowane przez powiat inwestycje, wynosi ponad 51 mln zł. Zarówno dochód jak i wydatki wynoszą około 51 mln zł. Jak zaznaczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który przedstawił zarys budżetu radnym, kwota jest wyjściowa, budżet uzależniony jest od źródeł zewnętrznych. Najwięcej pieniędzy, bo aż 13 mln zł zarezerwowanych jest na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Drugą pozycję w budżecie zajmują transport i łączność (m.in. ze środków tych finansowane są inwestycje drogowe). Jest to ponad 7 mln zł. Trzecie miejsce, pod względem wydatkowania, należy do zadań z ochrony zdrowia, około 6, 5 mln zł. Starosta także poinformował radnych o najważniejszych inwestycjach planowanych w przyszłym roku. Będą to: przebudowa trasy Dąbek- Opęchowo- Kleczkowo, Kleczkowo- Budne- Opęchowo, Piski- Choromany- Dąbek, przebudowa mostów w Myszyńcu i Zdunku oraz adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekuńczo- wychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej (wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej). W przyszłym roku powiat zamierza udzielić wsparcia finansowego policji na zakup pojazdu i urządzeń technicznych (100 tys. zł.)

Radni zapoznali się również z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014- 2023. Jak poinformowała skarbnik powiatu Barbara Gocłowska, uzyskiwaną co roku nadwyżkę budżetową w wysokości około 377 tys. zł. powiat zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych. Ponadto w najbliższych latach powiat nie zamierza zwiększać puli kredytu, chyba, że będzie wymagała tego sytuacja związana z zabezpieczeniem środków własnych, dużych i nie przewidzianych harmonogramem inwestycji.

W starym roku radni pozytywnie zaopiniowali jeszcze zmiany w tegorocznym budżecie. Zwiększył się on o około 312 tys. zł. Zmiana wynika z obciążenia jakie nałożył powiat na jedną z firm drogowych za nieterminowe zakończenie prac oraz z oszczędności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na dodatkowe prace wykonane w tym roku na drogach powiatowych m.in. budowę nie przewidzianych przepustów i zjazdów.

Ponadto podczas obrad radni zapoznali się z informacjami:  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa powiatu.

Na zakończenie, radni przełamali się opłatkiem życząc zdrowych i szczęśliwych świąt. W przedświąteczny nastrój wprowadziły ich także jasełka w wykonaniu młodzieży z zespołu „CarniacY” z Czarni.

XL sesja Rady Powiatu w Ostrołęce miała miejsce w czwartek, 19 grudnia.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6