2013-07-07T21:33:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Powiat ostrołęcki: Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem" ogłasza XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są maturzystami 2013 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2013 roku będą dyskwalifikowani);

2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem", tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec i  Olszewo-Borki;

3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2013r. kwoty 1120,00zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1280 zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem" na rok akademicki 2013/2014 rekomenduje
7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł.

Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;

2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2013r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem").

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07 sierpnia 2013r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem",
ul.Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

UWAGA! W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Wszystkich informacji udziela Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem" znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

tel. 517-479-418, 887-337-614;
e-mail: kurpsierazem@wp.pl , kurpsierazem@interia.pl

REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×