2020-09-12T15:07:38+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Praca w ratuszu. Nabór na dwa wolne stanowiska

REKLAMA
Urząd Miasta w OstrołęceUrząd Miasta w Ostrołęce
REKLAMA
0
0
6

W Urzędzie Miasta Ostrołęki ogłoszono kolejne dwa nabory na stanowiska urzędnicze - można zgłaszać się w naborach na stanowiska dotyczące audytu i inwestycji drogowych. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Inspektor ds. audytu na 1/2 etatu:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelsko państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie: wyższe, kierunki: prawo, administracja, marketing i zarządzanie, kierunki ekonomiczne,
5) doświadczenie zawodowe: staż pracy minimum 5 lat,
6) ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego lub Master of Business Administration (MBA).

Wymagania dodatkowe:

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

a) Statutu Miasta Ostrołęki,
b) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki,
c) Regulaminu Pracy Urzędu Miasta,
d) Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki
e) ustawy o samorządzie gminnym,
f) ustawy o samorządzie powiatowym,
g) ustawy o gospodarce komunalnej,
h) ustawy Kodeks Pracy,
i) ustawy o pracownikach samorządowych,
j) ustawy o finansach publicznych,
k) ustawy prawo zamówień publicznych,
l) ustawy o ochronie danych osobowych,
m) Kodeksu postępowania administracyjnego,
n) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
o) ustawy o rachunkowości,
p) ustawy o podatku od towarów i usług.

Wymagane cechy osobowe: opanowanie, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, lojalność.

Wymagane umiejętności: interpersonalne, łatwość w komunikowaniu się, zarządzanie zmianami, podejmowania decyzji, interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce, planowania i organizacji pracy, obsługi komputera, w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel.

Podinspektor ds. realizacji inwestycji drogowych:

Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
3. Wykształcenie: wykształcenie: wyższe lub średnie, kierunek: budownictwo, drogownictwo.
4. Uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
5. Doświadczenie zawodowe: staż pracy przy wykształceniu wyższym 2 lata, natomiast przy
wykształceniu średnim 3 lata, w tym 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
a) Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) ustawy o ochronie danych osobowych,
c) ustawy o samorządzie gminnym,
d) ustawy o pracownikach samorządowych,
e) ustawy o finansach publicznych,
f) ustawy Prawo budowlane,
g) przepisów prawa miejscowego.

Wymagane cechy osobowe: 

sumienność, bezstronność, zdolność organizacji pracy, komunikatywność.

Wymagane umiejętności:

a) obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (Word i Excel),
b) stosowania odpowiednich przepisów,
c) czytania dokumentacji technicznej,
d) czynne prawo jazdy kategorii B.

W obu przypadkach termin składania dokumentów upływa 22 września o godz. 12.00.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×