zdjecie 8142
zdjecie 8142
2015-02-06T21:08:00+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów – lato 2015

REKLAMA
Wojewódzki Urząd Pracy w OstrołęceWojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce
REKLAMA

Wakacyjna praca dla studentów w Niemczech. O zatrudnienie w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się studenci:

-  uczelni wyższych (w tym wyższych zawodowych), w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015 roku;
- w wieku od 18 lat;
- deklarujący gotowość podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 2 miesiące, w okresie letnich wakacji;
- nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają odmowę).

W tym roku nie ma wymagań językowych dla kandydatów. Kandydaci zaznaczają tylko właściwą rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Należy jednak zaznaczyć, że szanse na pracę wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.

Wskazówki i informacje dotyczące warunków zatrudnienia:

1.  Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelu i gastronomii oraz w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom według taryfikatora lub ustaleniom lokalnym w Niemczech. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci powinni mieć wystarczającą kwotę na utrzymanie.

3. Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

4. Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.

5. Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne).

7. Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Dokumenty do pobrania do 27 lutego 2015 roku na stronie internetowej lub w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Ciołka 10A pok. 305 w godzinach 8-15.30)
tel. 22 532 22 07, 532 22 35/36,


e-mail:
a.al-khatib@wup.mazowsze.pl
l.horawa@wup.mazowsze.pl
m.tredota@wup.mazowsze.pl
k.kawka@wup.mazowsze.pl)

i we właściwej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:

Filia WUP w Ciechanowie
ul. Wodna 1
ciechanow@wup.mazowsze.pl
023 673 07 30

Filia WUP w Ostrołęce
ul. Poznańska 17
ostroleka@wup.mazowsze.pl
029 760 40 15

Filia WUP w Płocku
ul. Kolegialna 19
plock@wup.mazowsze.pl
024 264 03 75/76

Filia WUP w Radomiu
ul. Mokra 2
radom@wup.mazowsze.pl
048 368 97 21/22

Filia WUP w Siedlcach
ul. Pułaskiego 19/21
siedlce@wup.mazowsze.pl
025 644 61 23

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

2 egzemplarze podania „Bewerbung 2015" wypełnione pismem drukowanym lub maszynowym w języku niemieckim z dwoma aktualnymi zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie „Bewerbung 2015" pobierz
1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem) pobierz
1 egzemplarz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą pobierz
1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Dezember 2014" pobierz

Studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.
          
NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

- dokumenty bez stempla uczelni,
- dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
- dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni,
- dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
- dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Poprawnie przygotowany komplet dokumentów, po okazaniu dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie oraz legitymacji studenckiej, należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Ciołka 10a, pok. 305, godz. 8-15.30) lub w filiach w nieprzekraczalnym terminie - 27 lutego 2015 roku.

REKLAMA
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×