2015-02-06T21:08:00+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów – lato 2015

REKLAMA
Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce
REKLAMA

Wakacyjna praca dla studentów w Niemczech. O zatrudnienie w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się studenci:

-  uczelni wyższych (w tym wyższych zawodowych), w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015 roku;
- w wieku od 18 lat;
- deklarujący gotowość podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 2 miesiące, w okresie letnich wakacji;
- nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają odmowę).

W tym roku nie ma wymagań językowych dla kandydatów. Kandydaci zaznaczają tylko właściwą rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Należy jednak zaznaczyć, że szanse na pracę wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.

Wskazówki i informacje dotyczące warunków zatrudnienia:

1.  Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelu i gastronomii oraz w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom według taryfikatora lub ustaleniom lokalnym w Niemczech. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci powinni mieć wystarczającą kwotę na utrzymanie.

3. Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

4. Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.

5. Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne).

7. Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Dokumenty do pobrania do 27 lutego 2015 roku na stronie internetowej lub w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Ciołka 10A pok. 305 w godzinach 8-15.30)
tel. 22 532 22 07, 532 22 35/36,


e-mail:
a.al-khatib@wup.mazowsze.pl
l.horawa@wup.mazowsze.pl
m.tredota@wup.mazowsze.pl
k.kawka@wup.mazowsze.pl)

i we właściwej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie:

Filia WUP w Ciechanowie
ul. Wodna 1
ciechanow@wup.mazowsze.pl
023 673 07 30

Filia WUP w Ostrołęce
ul. Poznańska 17
ostroleka@wup.mazowsze.pl
029 760 40 15

Filia WUP w Płocku
ul. Kolegialna 19
plock@wup.mazowsze.pl
024 264 03 75/76

Filia WUP w Radomiu
ul. Mokra 2
radom@wup.mazowsze.pl
048 368 97 21/22

Filia WUP w Siedlcach
ul. Pułaskiego 19/21
siedlce@wup.mazowsze.pl
025 644 61 23

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

2 egzemplarze podania „Bewerbung 2015" wypełnione pismem drukowanym lub maszynowym w języku niemieckim z dwoma aktualnymi zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta na pierwszej stronie „Bewerbung 2015" pobierz
1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem) pobierz
1 egzemplarz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą pobierz
1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Dezember 2014" pobierz

Studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.
          
NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

- dokumenty bez stempla uczelni,
- dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
- dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni,
- dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
- dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

Poprawnie przygotowany komplet dokumentów, po okazaniu dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie oraz legitymacji studenckiej, należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Ciołka 10a, pok. 305, godz. 8-15.30) lub w filiach w nieprzekraczalnym terminie - 27 lutego 2015 roku.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń