eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Prawie 2 mld zł z UE na rozwój Mazowsza. Pierwsze konkursy już pod koniec marca [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 4917
zdjecie 4917
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku zostaną ogłoszone aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma na rozwój łącznie 153 mld zł, co oznacza, że 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa będzie do dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, nowa perspektywa finansowa UE to nowe projekty i nowe możliwości. – Dzięki podziałowi statystycznemu Mazowsze będzie miało do dyspozycji blisko 10 mld zł. Te środki zasilą szereg projektów realizowanych przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy sektor badawczy. Pierwsze nabory już wkrótce. Zachęcam wszystkich do przygotowywania wniosków i ubiegania się o środki. Każda złotówka pozyskana z UE to inwestycja w naszą przyszłość.

Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że środki unijne to inwestycja w niwelowanie różnic. – Mazowsze to z jednej strony silnie rozbudowana i rozwinięta Warszawa wraz z powiatami ościennymi, a z drugiej część regionalna. I to właśnie do tej drugiej trafi ¾ przyznanej nam alokacji. Te środki będą służyć rozwojowi potencjału gospodarczego i społecznego w każdej gminie, mieście czy powiecie na Mazowszu. Warto również pamiętać, że po raz pierwszy Mazowsze regionalne będzie mogło także skorzystać z programu operacyjnego Polska Wschodnia. To ponad 400 mln euro, które pomogą w realizacji wielu ważnych projektów.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to 10 mld zł, które zostaną przeznaczone na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

Ze względu na chęć utrzymania zakresu wsparcia dla Mazowsza na dotychczasowym poziomie dokonano podziału statystycznego regionu na lepiej rozwinięty warszawski stołeczny, z Warszawą i 9 okalającymi powiatami oraz mazowiecki regionalny, obejmujący pozostałą część Mazowsza, do którego trafi aż 75% funduszy.

– Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najwięcej środków przeznaczymy na zielony rozwój województwa i wsparcie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej – informuje zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim Kamila Kuleska. – W EFS+ najwięcej środków zostanie przeznaczonych na aktywną integrację, rozwój usług społecznych i zdrowotnych, ale to również wsparcie na edukację dzieci i młodzieży, włączenie społeczne i aktywizację na rynku pracy. Mamy nadzieję, że w dobie kryzysu gospodarczego środki unijne będą stanowiły odpowiedź na realne potrzeby beneficjentów.

Subregion ostrołęcki w latach 2014-2020

W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 beneficjenci z subregionu ostrołęckiego złożyli 599 wniosków, spośród których 364 zostało zatwierdzonych do wsparcia. Do tej pory zostały podpisane już 344 umowy na ponad 560 mln zł wsparcia, z czego 529 mln zł to środki unijne. Wartość podpisanych umów wynosi 834 mln zł.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, beneficjenci z subregionu ostrołęckiego aktywnie sięgają po środki unijne. – Tak duże zaangażowanie w przygotowywanie i zgłaszanie projektów pokazuje, że zapotrzebowanie jest ogromne. Wszyscy z niecierpliwością czekali na uruchomienie środków w ramach nowej perspektywy finansowej. Tym bardziej cieszy informacja, że pierwsze nabory rozpoczną się już wkrótce. Środki unijne to ogromna szansa na rozwój naszego regionu.

Pierwsze konkursy już pod koniec marca

Od 31 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych (w tym przypadku wsparcie obejmie tylko aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców w przedziale 10 tys.-15 tys. (RLM), które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Pod koniec marca rozpocznie się również konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym czasie wystartują również nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Drugi kwartał

W drugim kwartale tego roku będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Trzeci kwartał

Trzeci kwartał roku przyniesie kolejne możliwości pozyskania dofinansowania z programu regionalnego. Wsparcie obejmie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. W planach są konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Czwarty kwartał

Z kolei w czwartym kwartale roku samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych. Wsparcie obejmie ograniczanie skutków suszy (retencjonowanie wód opadowych), ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych (w nowej formule projektów modułowych) czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Właśnie wtedy rozpocznie się również konkurs o wyjątkowym wymiarze, mający na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze wartości i zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

– To długo wyczekiwany moment dla nas wszystkich. Ogłaszamy nowe konkursy z nadzieją na kolejne projekty wspierające rozwój regionu. Widzimy, że potrzeby wciąż są ogromne, jak choćby dalsze inwestycje w transformację energetyczną, ochronę środowiska, transport publiczny, ochronę zdrowia czy zadbanie o seniorów – podkreśla Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Wydarzenia
Kino JANTAR
×