zdjecie 9015
zdjecie 9015
2013-06-13T20:54:00+02:00 eOstroleka.pl
,

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

REKLAMA
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
REKLAMA

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na wdrożenie programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Celem programu  jest pomoc – w formie preferencyjnych pożyczek w tworzeniu nowych firm i nowych miejsc pracy.

Celem programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Program ma charakter ogólnokrajowy. Realizowany będzie w dwóch etapach - początkowo w
jednym z pięciu makroregionów, obejmującym województwa: małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie. Od 2014 roku program obejmie pozostałe regiony.

Na realizację pierwszego etapu Minister Pacy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 21,5 mln zł. BGK będzie zarządzać programem w całym okresie jego funkcjonowania. Udzielaniem pożyczek będą zajmowali się pośrednicy finansowi (inne banki, fundusze pożyczkowe) wybrani przez BGK. Zadaniem pośredników będzie także obsługa pożyczek w okresie spłaty, monitoring spłat oraz windykacja niespłacanych pożyczek.

BGK odpowiedzialny będzie w szczególności za bieżący monitoring działalności pośredników, analizę operacji realizowanych w ramach Programu, umorzenia pożyczek i sprawozdawczość na rzecz MPiPS.

Jednym z kryteriów wyboru pośredników finansowych będzie ocena założeń współpracy potencjalnego pośrednika z uczelniami wyższymi. Startujący w konkursie powinni przedstawić, w jaki sposób będą współpracować z uczelniami na przykład przy ocenie biznes planów przedsięwzięć, na które absolwenci będą chcieli zdobyć pieniądze. Uczelnie
będą w ten sposób włączone w realizację Programu, który stanowić będzie element społecznej odpowiedzialności uczelni w procesie przygotowania młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności.

Pożyczki udzielane będą na:
Podjęcie działalności gospodarczej przez:
- poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
- bezrobotnych,
- studentów ostatniego roku studiów wyższych,

Utworzenie przez ww. osoby, które otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Pożyczki charakteryzować się będą niskim oprocentowaniem - na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75 % w skali roku). Udzielane będą jako pomoc de minimis. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy (7 lat). Możliwa będzie karencja w spłacie kapitału pożyczki przez okres 1 roku. Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata środków pożyczki odbywać się będzie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Źródło: MPiPS
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
marzec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27 dk28
dk29  30  31  1  2  3  4
×