2022-03-22T14:36:03+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Przed nami ważna sesja Rady Miasta. W programie obrad kilka istotnych uchwał

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
7

Na czwartek, 31 marca zwołana została sesja Rady Miasta. Samorządowcy podejmą decyzję w kilku istotnych kwestiach dla mieszkańców. Po wielomiesięcznych obradach zdalnych najbliższa sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Podczas sesji radni zajmą się m.in. projektami uchwał w sprawach wyznaczenia miejsc do sprzedaży wyrobów rolniczych i rękodzieła na terenie miasta, aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, lokalizacji przystanków autobusowych, utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki czy zmianach w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Więcej na temat uchwał, z którymi podczas sesji zmierzą się miejscy radni przeczytacie już wkrótce na łamach naszego serwisu.

Sesja odbędzie się w czwartek, 31 marca o godzinie 10:00. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu z LV, LVI i LVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi a także wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu tego handlu,
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2023,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2022 roku”,
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 105/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: B1 I, B1 II i B3 II (część północna) – rejon „Wojciechowice”,
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z systemów kanalizacji deszczowej stanowiących własność Miasta Ostrołęki w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska I” w Ostrołęce,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ostrołęka,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
 18. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 139/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku” w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.,
 19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc styczeń 2022 roku.
 20. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc luty 2022 roku.
 21. Oświadczenia radnych.
 22. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
  1. przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ostrołęki w 2021 roku.
 23. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×