2021-01-13T20:54:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Przedsiębiorcy mają dość. Ostrołęcki pub zapowiada: "Otwieramy". Podobnie klub fitness

REKLAMA
REKLAMA
4
4
46

Ostrołęcki pub Elita zapowiada, że w najbliższy piątek otworzy się dla klientów. "Żadnych nakazów, zakazów, KONIEC" - napisano na facebookowym profilu lokalu. Otwiera się również klub fitness - West Site. I to już od czwartku.

Lokale gastronomiczne, w tym puby takie jak Elita, mocno ucierpiały w trakcie epidemii koronawirusa. Klienci nie mogą się gromadzić i spotykać, dlatego tego typu miejsca pozostają zamknięte. Trwa to już od kilku miesięcy, a sytuacja ta odbija się finansowo na przedsiębiorcach.

W ostatnim czasie w całej Polsce doszło do przejawów buntu przedsiębiorców, którzy zapowiadają otwieranie swoich biznesów, na przekór obostrzeniom nałożonym przez rozporządzenie rządu. W Ostrołęce otwarcie od 15 stycznia zapowiedział pub elita:

Będzie to głośne otwarcie. W piątek w Elicie planowany jest koncert Piotra Grzyba i zespołu Zupa Grzybowa.

Branża fitness również liczy straty w trakcie epidemii, ale - jak to sportowcy - nie poddaje się. Ostrołęcki klub West Site Fitness zapowiedział otwarcie od 14 stycznia. - Została nam nadana licencja sportowa, dzięki której każdy z Was będzie mógł uzyskać indywidualną licencję zawodnika sportowego - napisano na stronie klubu. Aby móc trenować, w klubie trzeba opłacić opłatę członkowską w kwocie 15zł (opłata na rok) oraz karnet zawodnika.

Przedsiębiorcy coraz częściej mówią o wznawianiu działalności, nie patrząc na grożące im kary. Co o tym sądzicie? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Mieszkaniec Grodu, 21:08 13-01-2021,   47%
Brawo. Kto się przyłączy 👋
odpowiedz   •   oceń :  
~Rad, 21:12 13-01-2021,   41%
Tak trzymać. Bede pierwszym klientem
odpowiedz   •   oceń :  
~xxx, 09:02 14-01-2021,   56%
@~Rad idiota
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania-Dziewczyna jak Łania, 21:16 13-01-2021,   49%
Dobry wieczór!

Dobry pomysł. Chętnie skorzystam zarówno z atrakcji pubu Elita jak i z atrakcji West Site Fitness. Oczywiście, jako dziewczyna praktyczna, pierwej poproszę o pisemną gwarancję od tych obydwu przybytków rozkoszy, że w razie zakażenia się koronawirusem, pokryją wszelkie koszty mojego leczenia i rehabilitacji...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~Adam- Wkładam i spadam, 21:34 13-01-2021,   46%
@~Ania-Dziewczyna jak Łania Czyli, jeśli zarazisz się grypą, jakimś przeziębieniem, czy anginą w pracy - to pracodawca ma płacić odszkodowanie? Jeśli w kościele, to proboszcz? Jak w szkole - Organ prowadzący szkołę, czyli miasto? Jeśli w Autobusie, to MZK?

I najważniejsze:

Jak drogi Wojtku zamierzasz udowodnić, że ktoś zaraził się tam, a nie na przykład w sklepie? Powodzenia :)
odpowiedz   •   oceń :  
~kika, 21:48 13-01-2021,   88%
@~Adam- Wkładam i spadam cyt."Żadnych nakazów, zakazów, KONIEC". Jednak w sklepie i zakładzie pracy obowiązują nakazy i zakazy.   Zapraszający zawsze ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo gości.  Oczywiście ceny będą uwzględniały koszt ewentualnych mandatów.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania-Dziewczyna jak Łania, 22:56 13-01-2021,   75%
@~Adam- Wkładam i spadam Dobry wieczór!

Cyt. "Czyli, jeśli zarazisz się grypą, jakimś przeziębieniem, czy anginą w pracy - to pracodawca ma płacić odszkodowanie?"

Mój drogi! Absolutnie źle rozumujesz. Późno się robi, czasu mało, oczy kleją się, ciało domaga się odpoczynku, więc krótko podam ci, dla lepszego zrozumienia, specjalnie "przerysowaną" analogię.

Jeżeli organy państwowe postawią w zakładzie pracy  tablicę ostrzegawczą "Uwaga! Promieniowanie jonizujące! Przebywanie grozi ciężkim ubytkiem na zdrowiu!", a mimo tej tablicy, pracodawca mówi: "ja chromolę głupie zakazy - chcę zarabiać! Adam wchodź tam, nie bój się promieniowania - to zwykła lipa. Musisz to zrobić bo ja chcę mieć dochód". Wchodzisz i zostałeś napromieniowany. No niestety, za twoją chorobę popromienną odpowiada twój pracodawca bo zignorował zakaz służb państwowych, no i ty płacisz zdrowiem za swoją głupotę...

Pozdrawiam...
odpowiedz   •   oceń :  
~LOL, 08:17 14-01-2021,   32%
@~Ania-Dziewczyna jak Łania PIS owski matoł
odpowiedz   •   oceń :  
~krys, 09:16 14-01-2021,   30%
@~Ania-Dziewczyna jak Łania boisz się wirusa to siedź w domu i tyle w temacie. Nie ma takiego prawa żeby pokrywali koszty twojego leczenia. Sam dbasz o zdrowie i sam za nie odpowiadasz :)
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 10:07 14-01-2021,   56%
@~krys Kary pieniężne
Art. 48a. 1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie
stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub
ograniczeń, o których mowa w:
1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9–12, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;
2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od
10 000 zł do 30 000 zł;
3) art. 46 ust. 4 pkt 3–5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;
4) art. 46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do
10 000 zł;
5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od
5000 zł do 10 000 zł.
2. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje
decyzji, o których mowa w art. 47 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od
5000 zł do 30 000 zł.
3. Kary pieniężne, o których mowa w:
1) ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy
inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny;
2) ust. 2, wymierza odpowiednio wojewoda albo minister właściwy do spraw
zdrowia.
4. Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu
z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.
odpowiedz   •   oceń :  
~stop NWO, 10:44 14-01-2021,   30%
@~Ania-Dziewczyna jak Łania Brawo przedsiębiorcy. Tak trzymać. Zbrodniarze i mordercy: marionetka globalistów Pinokio i żoliborski kurdupel przed sąd za zamordowanie ponad 50 000 Polaków. To nie może ujść bezkarnie tym łajdakom.  
odpowiedz   •   oceń :  
~bez hejtu, 10:53 14-01-2021,   32%
@~tępiciel lemingów Pisowski matoł
odpowiedz   •   oceń :  
~Fighterka, 12:26 14-01-2021,   28%
@~Ania-Dziewczyna jak Łania WTF 😳 proponuję Pani zrehabilitować mózg, może pomoże  
odpowiedz   •   oceń :  
~Halina, 12:32 14-01-2021,   34%
@~tępiciel lemingów Nie ma w polskim systemie prawnym terminu stanu epidemii!!! W konstytucji jest stan klęski żywiołowej lub stan wyjątkowy a żaden z nich nie został wprowadzony, więc, te art. Nie mają mocy prawnej. Proponuję ze zrozumieniem przeczytać najpierw konstytucję a później kodeks prawny :)  
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 14:11 14-01-2021,   59%
@~Halina  

USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1])Rozdział 8

Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemiiArt. 46.

1.   Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2.   Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

3.   Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.

4.   W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

1)   czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

2)   czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3)   czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

4)   zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5)   obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6)   nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciw-epidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

7)   obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

      –    uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5.   Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

1)   niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;

2)   wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

6.   Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
odpowiedz   •   oceń :  
~bez ściem, 14:50 14-01-2021,   39%
@~tępiciel lemingów Uzupełnienie ustawy durnymi rozporządzeniami nie zmienia sytuacji prawnej, gdzie konstytucja nie dopuszcza ograniczenia swobód obywatelskich takim rozporządzeniem.  
odpowiedz   •   oceń :  
~lol, 17:17 15-01-2021,   -
@~tępiciel lemingów to tekst z rozporządzenia ? xddd
odpowiedz   •   oceń :  
~info, 21:37 13-01-2021,   50%
Ania pokryć to oni cię mogą ale w innym tego słowa znaczeniu.A jak już tak bardzo boisz się zakażenia to zabarykaduj się w swoim domku i siedź tam  aż do końca tej zabójczej pandemii.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania-Dziewczyna jak Łania, 21:49 13-01-2021,   71%
@~info Dobry wieczór!

Cyt. "zabarykaduj się w swoim domku i siedź tam  aż do końca tej zabójczej pandemii".

Mój drogi!

Bardzo boję się zakazić tym paskudztwem, ale również bardzo boję się samotności. Wśród przyjaciół mam opinię dobrej, zaradnej gospodyni. Czy zechciałbyś w swojej nieskończonej łaskawości, towarzyszyć mi w mojej samotni, nie tylko "do końca tej zabójczej pandemii", lecz do skończenia świata i jeden dzień dłużej? Zapewniam dobre, domowe jadło, równie dobre nalewki własnej roboty, miłe rozmowy przy buzującym wesoło kominku, przyjemną atmosferę domowego ogniska...

Pozdrawiam.... Pa... Wyłączam się dla nabożnego, pełnego skupienia, oglądania reżimowego "W tyle wizji"...

(PS. Niesmaczny wtręt "o kryciu" - przemilczę i potraktuję go, jako twój swoisty "wypadek przy pracy").  

odpowiedz   •   oceń :  
~gość, 22:03 13-01-2021,   67%
Grubo, impreza może kosztować nawet 30 tysi, sanepid będzie miał robotę do wykonania.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Do tych, 22:07 13-01-2021,   42%
@~gość Bravo, baravo , bravo , nareszcie. Jestem. Wami
odpowiedz   •   oceń :  
~Klich, 22:29 13-01-2021,   40%
@~gość Człowieku obejrzyj sobie na jutubie "nie zadzieraj z fryzjerem" Witolda Gadowskiego a dowiesz się że przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w sądach za nakładane kary, dopiero później komentuj i opowiadaj kocopoly
odpowiedz   •   oceń :  
~Urzędnik, 06:05 14-01-2021,   36%
@~gość Przedsiębiorcy znajdą w sprawiedliowść w sądzie, bo to bezprawie
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 10:23 14-01-2021,   54%
@~Urzędnik Art.  46b.  [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze]
W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) 2  obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
4a) 3  obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
7) (uchylony);
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
13) 4  nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Nie strasz, nie strasz bo, 10:55 14-01-2021,   44%
@~tępiciel lemingów Ukarani za łamanie obostrzeń wygrywają w sądach. W Warszawie to połowa rozpatrzonych spraw

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-13/ukarani-za-lamanie-obostrzen-wygrywaja-w-sadach-w-warszawie-to-polowa-rozpatrzonych-spraw/
odpowiedz   •   oceń :  
~tępiciel lemingów, 14:14 14-01-2021,   70%
@~Nie strasz, nie strasz bo Ukarani za łamanie obostrzeń przegrywają w sądach:

" od 1 kwietnia do 13 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce zakończył prawomocnie 14 spraw o wykroczenia związane z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Spośród nich, tylko cztery sprawy zostały umorzone."

odpowiedz   •   oceń :  
~Ink, 22:05 13-01-2021,   21%
Bravo, na taki protest na pewno pójdę  
odpowiedz   •   oceń :  
~Inz., 22:22 13-01-2021,   72%
Ciekawe kto jest wlascicielem pubu? Kiedys slyszalem co nie ma oczywiscie zwiazku z tym pubem i innymi ze ktos zalozyl jakis tam klub na slupa biedaka? No ale to bez znaczenia. Dobrze, ze pub sam sie denuncjuje i to 2 przed impreza. Ciekawe co zrobia wlasciwe organy z tym fantem?
odpowiedz   •   oceń :  
~Z, 22:50 13-01-2021,   23%
Zapraszamy również wyborców PiS, może przejrzą na oczy i wreszcie wnioski wyciągną z tego co ich bolszewicka partia uczyniła z Polską.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Ania-Dziewczyna jak Łania, 23:11 13-01-2021,   81%
@~Z Dobry wieczór!

Nie podniecaj się. Zobacz jakie obostrzenia są w pozostałych krajach Europy, wyciągnij odpowiednie wnioski, i wtedy oburzaj się na  "bolszewicką partię PIS"...

Pozdrawiam... Ania - Dziewczyna jak Łania, Wyborca PiS...
odpowiedz   •   oceń :  
~Master5k, 07:26 14-01-2021,   73%
@~Z Ja bym chciał żeby postarali się bardziej jak bolszewicy z chin z chinami. Wzieli za pysk całe towarzystwo które grzecznie siedziało w chałupie na du..pie do marca i w kwietniu mieli juz wyłapanych wszystkich chorych których pozostało kilkuset na 1,5 miliardowy kraj. Pod koniec Kwietnia poznosili wszystkie obostrzenia i zakazy i śmieją się z ameryki i europy jak próbuje bezradnie "walczyc" z chorobą  podczas gdy ich gospodarka funkcjonuje normalnie i  doją kasę z reszty świata z pogardliwym uśmieszkiem na twarzy.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Fedor, 22:52 13-01-2021,   9%
Popieram  
odpowiedz   •   oceń :  
~lawok, 00:47 14-01-2021,   81%
Nie przychodźcie nic na siłę ... każdy jest kowalem swojego losu  
odpowiedz   •   oceń :  
~., 01:04 14-01-2021,   81%
I tak nie otworzą a ludzie się nakręcają .
odpowiedz   •   oceń :  
~Jan, 01:40 14-01-2021,   75%
Wpadnę, ale jak złapię covida to podam do sądu własciciela Elity.To on odpowiada teraz za zdrowie swoich klientów.
odpowiedz   •   oceń :  
~NEO, 09:35 14-01-2021,   19%
@~Jan A ja jak pójdę do Kościoła i tam złapię wirusa to również podam ich do sądu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Stanley, 05:29 14-01-2021,   94%
Precz od mojej macicy.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Halinka, 07:58 14-01-2021,   77%
W tak fenomenalnych wydarzeniach trzeba KONIECZNIE uczestniczyć . Ja rozumiem , ze panowie zrezygnowali już z pieniążków rządowych dla artystów , skoro wznawiają działalność .  
odpowiedz   •   oceń :  
~Lekarz, 13:55 14-01-2021,   17%
@~Halinka Lecz się. Co mają kluby fitness i siłownie wspólnego z wspieranymi przez rząd PIS artystami "disco polo"
odpowiedz   •   oceń :  
~bede, 09:40 14-01-2021,   32%
Brawo lockdown przynosi więcej strat niż sam wirus. Powiedzmy wszyscy dość ogłupianiu ludzi.Będę w końcu nie ma stanu klęski żywiołowej.
odpowiedz   •   oceń :  
~saw, 13:10 14-01-2021,   69%
Jeden idiota otworzy a drugi przyjdzie i będą pluli sobie do ucha, a później płacz. A plujcie sobie.
odpowiedz   •   oceń :  
~łoł, 15:33 14-01-2021,   23%
@~saw W kościołach sobie plują do ucha?
odpowiedz   •   oceń :  
~Ona, 14:31 14-01-2021,   36%
Można zrozumieć , że ciężko przetrwać.Ale rząd nie zapraszał wirusa i postępuje tak jak we wszystkich krajach.A tam jeszcze większe obostrzenia i narody przestrzegają  zasad.
odpowiedz   •   oceń :  
~kłamstwo ma krótkie nogi, 15:32 14-01-2021,   20%
@~Ona Głupoty gadasz w wielu krajach nie ma obostrzeń. Jak trzeba było głosować to wirus był w odwrocie?
odpowiedz   •   oceń :  
~ojej, 23:05 14-01-2021,   100%
@~kłamstwo ma krótkie nogi A może wskażesz w których "wielu"  krajach europejskich nie ma obostrzeń? W Anglii już brakuje miejsc w szpitalach.
odpowiedz   •   oceń :  
~Ona, 15:14 14-01-2021,   67%
Co to za przedsiębiorcy? To jest po prostu jakaś działalność gospodarcza , Nie umniejszajmy godności prawdziwych przedsiębiorców ...
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23 dk24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
zdjecie 4311