zdjecie 2026
zdjecie 2026
2021-06-07T12:05:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, O TYM SIĘ MÓWI

Przemoc fizyczna, psychiczna, a nawet seksualna. W Ostrołęce blisko tysiąc osób potrzebowało pomocy

REKLAMA
REKLAMA
0
0
1

W ubiegłym roku blisko tysiąc osób w Ostrołęce potrzebowało pomocy w związku z życiowymi trudnościami. Zdecydowaną większość z nich stanowiły przypadki przemocy i uzależnień. Najwięcej interwencji związanych było z przemocą psychiczną i fizyczną, ale zdarzały się też przypadki przemocy ekonomicznej czy seksualnej. Ten raport pokazuje naprawdę dużą skalę problemu.

Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz zapewnienie schronienia osobom i rodzinom z terenu miasta Ostrołęki, mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, doznającym przemocy w rodzinie. Naczelną zasadą, którą kierują się pracownicy OIK jest udzielanie natychmiastowej pomocy każdej osobie, która zgłosi się do Ośrodka a także osobom i rodzinom w sytuacji zagrożenia, jeśli pracownicy Ośrodka zostaną o takiej sytuacji poinformowani. Ośrodek pełni rolę ratowniczą, interwencyjną, terapeutyczną oraz profilaktyczną. Obowiązuje w nim dyskrecja i indywidualne podejście do klientów. Pomoc udzielana jest adekwatnie do potrzeb klienta i możliwości Ośrodka.

W 2020 roku z pomocy specjalistów OIK skorzystało 948 osób.

Przyczyny udzielanej pomocy były różne. W większości była to przemoc w rodzinie - w aż 447 przypadkach. Większość z nich stanowiła przemoc psychiczna i fizyczna. Zdarzały się jednak również przypadki przemocy ekonomicznej, seksualnej czy wyrzucanie z domu.

Udzielano również pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Po pomoc zgłaszały się osoby, które straciły bliską osobę, miały myśli samobójcze czy różne trudności - np. z funkcjonowaniem w życiu codziennym czy agresją.

zdjecie

fot. Raport o stanie miasta za 2020 r.

Telefon interwencyjny 506 029 478

Numer telefonu interwencyjnego podany jest na ulotkach informacyjnych OIK oraz znany jest Policji, Straży Miejskiej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce i innym instytucjom pomocowym oraz mediom. Osoby wymagające schronienia mogą, za pośrednictwem ww. instytucji lub kontaktując się bezpośrednio bądź telefonicznie z Ośrodkiem, skorzystać z zakwaterowania w OIK.

W 2020 roku pracownicy etatowi podczas swoich dyżurów 25 razy udzielali pomocy i wsparcia telefonicznego lub spotykali się z potrzebującymi w siedzibie OIK.

Udzielanie schronienia osobom w sytuacji kryzysowej

W ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielane jest schronienie osobom, które doznają przemocy. Mogą one skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy.

Osoby te mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas udzielania schronienia wynosi do 3 miesięcy. Podczas pobytu w OIK zakwaterowane osoby wspólnie z pracownikami przygotowują i wcielają w życie plan naprawy kryzysowej sytuacji i wyjścia z przemocy.

Jak czytamy w raporcie o stanie miasta, w 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 osób: w tym 3 kobiety i 4 dzieci. Okres zamieszkiwania ogółem przez te osoby wynosił 221 świadczeń, gdzie za jedno świadczenie należy przyjąć 1 nocleg dla jednej osoby. Ze schronienia w OIK korzystały głównie kobiety z dziećmi w sytuacji przemocy w rodzinie. Prowadzona była z nimi praca terapeutyczna.

Niebieska Karta

W 2020 roku w Ostrołęce wszczęto 62 procedury „Niebieskie Karty”, w tym:

  • 56 założonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
  • 2 założone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
    w Ostrołęce,
  • 1 założona przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce,
  • 1 założona przez pracowników oświaty,
  • 1 założona przez służbę zdrowia,
  • 1 założona przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Procedura była wszczynana dwukrotnie w przypadku 13 rodzin, zaś w 38 rodzinach kontynuowana była procedura z roku 2019. Łącznie w 2020 r. było prowadzonych 100 „Niebieskich Kart” - procedur dla rodzin, w których wystąpiło uzasadnione podejrzenie występowania przemocy domowej. Do wszczętych procedur powołane zostały 62 grupy robocze, które na 406 spotkaniach dokonywały diagnozy przypadków i wspólnie z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie ustalały plan pomocy dla rodziny. Podczas spotkań sporządzano niezbędną dokumentację: wypełniono 65 formularzy „Niebieska Karta – C” z osobami doznającymi przemocy oraz 60 formularzy „Niebieska Karta – D” z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. zostało zamkniętych 58 „Niebieskich Kart” z powodu:

  • ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy – w 28 przypadkach;
  • rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań – w 30 przypadkach.

W 42 rodzinach procedura „Niebieskiej Karty” jest kontynuowana w 2021 roku.

REKLAMA
zdjecie 2026

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×