zdjecie 9942
zdjecie 9942
zdjecie 9942
zdjecie 9942
2013-12-17T07:16:00+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

PUP w Ostrołęce: Ponad 500 osób skorzystało z projektu „Gotowi do zmian”

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

W ciągu sześciu lat realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce projektu „Gotowi do zmian” ze wsparcia skorzystało ponad 500 osób.

Dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, PUP dodatkowo zaktywizował 554 bezrobotnych (283K/271M) zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, tj. prawie 5,5% ogółu zarejestrowanych, w tym:

277 osób poniżej 30 roku życia,
111 osób powyżej 50 roku życia,
123 długotrwale bezrobotnych,
43 osoby to pozostali bezrobotni, przede wszystkim będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Realizacja projektu pn. „Gotowi do zmian” służy wyrównywaniu szans na rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Wynika to z zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn, będącej ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Ograniczenie dyskryminacji K i M w różnych obszarach rynku pracy było możliwe dzięki m.in. „równościowej” rekrutacji, wprowadzeniu bloku tematycznego do warsztatów skierowanych do osób bezrobotnych, zastosowaniu różnorodnych kanałów przekazu celem „równościowego” dotarcia do potencjalnych uczestniczek i uczestników.

Udział w projekcie stworzył możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów płci:

- 358 osób (202K/156M) objęto usługami rynku pracy w postaci: poradnictwa indywidualnego, IPD, zajęć aktywizacyjnych „Metody poszukiwania pracy. Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy”, by następnie zostać skierowanym do odbycia stażu,

- 196 osób (81K/115M) objęto usługami rynku pracy w postaci: indywidualnej porady zawodowej, IPD, grupowej porady zawodowej „Załóż własną firmę - zostań przedsiębiorcą”, otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a następnie 195 osób podjęło samozatrudnienie.

Zobacz najnowsze oferty pracy

Projekt swoim działaniem objął również pracodawców oraz najbliższe otoczenie, rodziny uczestników projektu. Najważniejszą sprawą dla PUP w Ostrołęce była poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny, bezrobotnych i pozytywnego nastawienia do życia przez powrót na rynek pracy. Dodatkowo w lokalnym otoczeniu ekonomicznym powstało 195 nowych podmiotów, co świadczy o rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce planuje realizację projektu pn. „Gotowi do zmian”  również w roku 2014.
O szczegółach przedsięwzięcia oraz zasadach naboru mieszkańcy i przedsiębiorcy subregionu ostrołęckiego będą informowani w I kwartale przyszłego roku za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Starostwa, Urzędu Miasta oraz mediów regionalnych.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Całkowity budżet projektu w 2013 r. wyniósł 6.658.618,26 zł.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×