eOstroleka.pl
Ostrołęka,

PUP w Ostrołęce: Są pieniądze na uruchomienie własnej działalności gospodarczej

REKLAMA
zdjecie 6509
zdjecie 6509
fot. eOstroleka.pl fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ogłosiło konkurs, dotyczący przyznania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) w ramach projektu pn.  „Gotowi do zmian”.

Konkurs obejmuje 110 dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 47 dofinansowań dla kobiet(K) i 63 dofinansowania dla mężczyzn(M).

Osoby którym zostaną przyznane dofinansowania powinny należeć do co najmniej jednej z następujących grup bezrobotnych: do 25 roku życia - minimum 17 osób (8K/9M), niepełnosprawnych, powyżej 50 roku - minimum 10 osób (4K/6M), długotrwale bezrobotnych - minimum 31 osób (12K/19M), zamieszkali na wsi - minimum 54 osób (25K/29M).

Preferowane osoby: niepełnosprawne, do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia.

Osobami ubiegającymi się o przyznanie dofinansowania nie mogą być osoby, które  uczestniczyły w projekcie w latach 2008-2011, bez względu na formę aktywizacji. Kwota, o którą może ubiegać się osoba bezrobotna to 18 tys. zł.
Przy rozpatrywaniu wniosków ocenie podlegać będzie w szczególności:

1) merytoryczne przygotowanie wniosku;

2) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego związanego z profilem planowanej działalności gospodarczej.

3) rodzaj planowanej działalności.

Osoby zakwalifikowane do dofinansowania będą objęte informacją zawodową lub Indywidualnym Planem Działania. Podpisywanie umów planuje się na kwiecień - lipiec 2012 r. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pokój nr 3 - sekretariat, w dniach 01-09.03.2011r. w godz. 8 - 14 bądź przesłać pocztą (kurierem).

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzenia złożonych wniosków dokona komisja. O sposobie rozpatrzenia wniosków - wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie w terminie 10 dni od daty ich rozpatrzenia.

Obowiązujący druk wniosku oraz wszelkie informacje na temat zasad współpracy, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, pokój nr 13, w godzinach od 8 do 14, tel. 29 760 33 77 w. 213, www.pup-ostroleka.pl.

Kalendarz imprez
czerwiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
 17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26  27  28  29  30
×