2017-06-22T21:27:26+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Rada Miasta przegłosowała zmiany nazw ulic w Ostrołęce

REKLAMA
REKLAMA
8
4
17
Najlepszy komentarz
~Gość, 09:21 23-06-2017,   -
No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic.
odpowiedz   •   oceń :  
Ustawa dekomunizacyjna nakłada na samorząd obowiązek zmian nazw ulic propagujących system totalitarny. Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli dwanaście uchwał zmieniających nazwy ulic. W jednym przypadku zmieniono uzasadnienie do nazwy. Zobacz wykaz zmienionych nazw.

Poniżej wykaz zmienionych nazw ulic w Ostrołęce:

ulica Batalionu Czwartaków – nowa nazwa: ulica Czwartaków
ulica gen. Aleksandra Gorbatowa – nowa nazwa: ulica gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
ulica 6 września – nowa nazwa: ulica Wrześniowa
ulica Mariana Buczka – nowa nazwa: ulica kpt. Józefa Kozłowskiego „Lasa”
ulica Bojowników – zmiana uzasadnienia, nazwa pozostała bez zmian
ulica Jana Krasickiego – nowa nazwa: ulica ks. bp. Ignacego Krasickiego
ulica Hanki Sawickiej – nowa nazwa: ulica dr Jerzego Olszewskiego
ulica Wincentego Pstrowskiego – nowa nazwa: ulica Ignacego Jana Paderewskiego
ulica I Armii Wojska Polskiego – nowa nazwa: Aleja Wojska Polskiego
ulica Wiery Bielik i Tatiany Makarowej – nowa nazwa: ulica Dywizjonu 303
ulica gen. Zygmunta Berlinga – nowa nazwa: ulica ks. Franciszka Blachnickiego
ulica Braterstwa Broni – nowa nazwa: ulica Księcia Mieszka I
ulica Jana Kędzierskiego – nowa nazwa: ulica Majowa

Mieszkańcy (osoby fizyczne) w związku z ustawową zmianą nazw ulic zwolnieni są z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Prezydent Miasta Ostrołęki wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak Straż Miejska i Urząd Statystyczny.  

Mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Ostrołęce - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Ostrołęki, więcej informacji na stronie: http://bip.um.ostroleka.pl/cases/content/760, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
adres zamieszkania,
adres zameldowania,
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres do doręczeń,
adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Urząd Miasta Ostrołęki oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu”.

6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.
c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
d) Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce.
f) Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.
g) Gmina – Miasto Ostrołęka, zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania
w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie więc koszty wykonania
i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.
h) Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.
i) Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Gość, 21:59 22-06-2017,   -
Z czego tu się cieszyć, czy nie ma innych problemów w mieście, dziurawe i łatane ulice, ciąg dalszy mostu, brak sygnalizacji świetlnej na zjeździe do Łęgu i wieke wiele innych spraw
odpowiedz   •   oceń :  
~local , 23:12 22-06-2017,   -
Łatane ulice ??
Tutaj z daleka widać korupcję i wyłudzanie publicznych pieniędzy.
Tych kilku emerytów jeżdżących Ursusem po mieście i blokującym ruch jak im się tylko podoba całymi dniami marnuje czas.
Robotę wykonują jak za karę do tego na odwal i bezmyślnie.
Kto odbiera te prace drogowe ??? Dziecko zrobiło by to staranniej.
Nie wspomnę o trwałości tej pracy która niekiedy po miesiącu jest ponownie poprawiana!!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:24 22-06-2017,   -
Radny od różańców to chyba dawno u psychiatry nie był. Nie wiem, może i się mylę, ale coś mi się wydaje że on ma wrodzone niedo____anie rozumu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:21 23-06-2017,   -
No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:37 23-06-2017,   -
[quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]
WYMIAN ŁĄCZENIE Z TWOIM MÓZGIEM O ILE MASZ.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:39 23-06-2017,   -
[quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]
WYMIANA ŁĄCZENIE Z TWOIM MÓZGIEM O ILE MASZ.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:07 23-06-2017,   -
[quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45 byliśmy dla nich nikim.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:27 23-06-2017,   -
[quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45                                   byliśmy dla nich nikim.
[/quote]
I to się zgadza, ale skąd oni to mogą wiedzieć jak mają takie autorytety i historyków jak Wojciech. K
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:30 23-06-2017,   -
[quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45 byliśmy dla nich nikim.
[/quote]

I po co obchodzić datę 6 września, w tym dniu zostaliśmy sprzedani Sowietom, a Rosjanom to ty wchodzisz bez mydła. Po co chcesz zmieniać historię ciesząc się z utraty wolności?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:43 23-06-2017,   -
[quote= ][quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45 byliśmy dla nich nikim.
[/quote]

I po co obchodzić datę 6 września, w tym dniu zostaliśmy sprzedani Sowietom, a Rosjanom to ty wchodzisz bez mydła. Po co chcesz zmieniać historię ciesząc się z utraty wolności?
[/quote]
hau hau hau, ujadajcie dalej lewackie pieski, bo nic już wam nie zostało :)))
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 11:09 23-06-2017,   -
[quote= ][quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45 byliśmy dla nich nikim.
[/quote]

I po co obchodzić datę 6 września, w tym dniu zostaliśmy sprzedani Sowietom, a Rosjanom to ty wchodzisz bez mydła. Po co chcesz zmieniać historię ciesząc się z utraty wolności?
[/quote]

To wy chcecie zmienić historię. Jakoś przez tyle lat nikt się nie wstawił za nami u Rosjan i do tej pory jesteśmy dla nich tylko sojusznikami wysyłającymi nie na nasze wojny chłopaków.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:04 23-06-2017,   -
[quote= ][quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45                                   byliśmy dla nich nikim.
[/quote]
I to się zgadza, ale skąd oni to mogą wiedzieć jak mają takie autorytety i historyków jak Wojciech. K [/quote]
odpowiedz   •   oceń :  
~kl , 18:11 23-06-2017,   -
Zasługi dla naszego kraju-BERLINGA I blachnickiego.Ludzie jak tak można?
odpowiedz   •   oceń :  
~Wang , 22:31 23-06-2017,   -
Przynajmniej jeden rozsądny radny, który wie że ta zmiana nie ma sensu, tylko naciąga na koszty mieszkańców.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:33 24-06-2017,   -
[quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45 byliśmy dla nich nikim.
[/quote]
Pamiętaj jedno, historii nie zmienicie, 6 września Polska została sprzedana Sowietom w dalszą niewolę, byliśmy dla nich nikim jak dla hitlerowców, więc po co upamiętniać datę rozpoczęcia nowej niewoli? Tego chcą tylko ruskie trolle.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:36 24-06-2017,   -
[quote= ][quote= ][quote= ][quote= ]No cóż. Lewaczki sobie trolują w komentarzach (bo na co więcej ich stać??) a my zmieniamy nazwy ulic. [/quote]

Pamiętajcie jedno, historii nie zmienicie. Czego byście nie robili to Ostrołęka została 6 września została wyzwolona przez oddziały radzieckie. Po wojnie zostaliśmy sprzedani Rosjanom przez tych którym teraz włazicie w d... bez mydła. Tak jak w 39 tak i w 45 byliśmy dla nich nikim.
[/quote]

I po co obchodzić datę 6 września, w tym dniu zostaliśmy sprzedani Sowietom, a Rosjanom to ty wchodzisz bez mydła. Po co chcesz zmieniać historię ciesząc się z utraty wolności?
[/quote]

To wy chcecie zmienić historię. Jakoś przez tyle lat nikt się nie wstawił za nami u Rosjan i do tej pory jesteśmy dla nich tylko sojusznikami wysyłającymi nie na nasze wojny chłopaków. [/quote]
To ty chcesz zmieniać historię, chcąc upamiętniać rozpoczęcie niewoli na nazwach ulic.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:22 24-06-2017,   -
Piękne zdjęcie. Aptekarz Wiesio i kolejarz Jurek. Spójrzcie tylko jak uczciwośc bije z ich twarzy.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1