zdjecie 2007
zdjecie 2007
zdjecie 2007
2019-10-19T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Radni rozpatrzą skargę na prezydenta

REKLAMA
REKLAMA
9
2
22

Ostrołęccy radni już 24 października rozpatrzą skargę na działalność prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika. Skarżący zarzuca włodarzowi miasta, że ten nie przyjmuje interesantów, mimo informacji zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4 lipca 2019 roku do Rady Miasta Ostrołęki wpłynęła skarga  Jarosława Sz. Skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Ostrołęki, iż nie przyjmuje interesantów, mimo informacji zawartej w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki. Twierdzi, że zgodnie z powyższą informacją próbował umówić się dwukrotnie telefonicznie z Prezydentem Miasta na spotkanie, niestety bezskutecznie. Wobec powyższego złożył w dniu 25 kwietnie br. oficjalne pismo w tej sprawie i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.

Przepis art. 229 pkt 3 kpa. stanowi, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Rada Miasta Ostrołęki po dokonaniu analizy skargi oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdza co następuje.

- Prezydent Miasta Ostrołęki zaprosił Skarżącego na spotkanie w dniu 24 lipca br. Jak wynika z wyjaśnień prezydenta, takie spotkanie nie mogło odbyć się wcześniej z uwagi na nawarstwienie obowiązków oraz dużą liczbę osób oczekujących na wizytę. Należy zaznaczyć, że obowiązki nałożone na organ przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, są realizowane w Urzędzie Miasta Ostrołęki przez Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta, który także został wyznaczony do przyjmowania zgłaszających się obywateli w sprawie skarg i wniosków - czytamy w projekcie uchwały, jaki radni będą rozpatrywać na najbliższej sesji.

Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Ostrołęki planuje uznać skargę za bezzasadną. Stosownie do art. 239 § 1 kpa. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×