zdjecie 5390
zdjecie 5390
zdjecie 5390
2018-06-11T11:33:35+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Raport PPIS: Liczne nieprawidłowości w ostrołęckich szkołach

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
0
0
3

Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce za 2017 rok nie pozostawia wątpliwości: choć od kilku lat obserwowana jest poprawa stanu sanitarno - technicznego ostrołęckich placówek oświatowych, to jednak wiele jest wciąż do poprawy.

Systematyczne kontrole, liczne nieprawidłowości

W 2017r pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach realizacji zadań związanych z nadzorem nad warunkami sanitarno – higienicznymi placówek dzieci i młodzieży przeprowadzili 107 kontroli sanitarnych.
Większość kontroli przeprowadzona została w sposób planowy, jedynie nieznaczny odsetek stanowiły kontrole o charakterze interwencyjnym. Podjęte w rezultacie (dokonanego np., przez rodziców uczniów ) zgłoszenia dotyczącego podejrzenia, iż w placówce nie zapewniono dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

W wyniku przeprowadzonych w 2017r kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce wydał: 31 decyzji administracyjnych w tym 8 zmieniających termin wykonania obowiązków, 37 decyzji płatniczych, 10 opinii sanitarnych do celów rejestracji placówek nauczania i wychowania oraz żłobków, 5 wystąpień pokontrolnych.

Decyzje administracyjne dotyczyły złego stanu technicznego: sal lekcyjnych i innych sal zajęć dla dzieci i młodzieży; placów zabaw, placów rekreacyjnych, boisk sportowych czy też ciągów komunikacyjnych w budynkach (podłogi, schody, zabezpieczenia kaloryferów). Pojawiły się także zastrzeżenia co do dostosowania mebli i posiadania przez placówki certyfikowanych mebli oraz sprzętu sportowego; stanu sanitarnohigienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury; warunków do prowadzenia zajęć WF; zapewnienia wentylacji; zapewnienia prawidłowego przechowywania leżaków i pościeli; zapewnienia odpowiednich standardów dostępności do urządzeń sanitarnych; zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – technicznych w toaletach.

Woda jest, środki higieny nie zawsze

W roku 2017 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce wpłynęło 7 interwencji, z czego: 6 – uzasadnionych, 1 – nieuzasadniona. Interwencje dotyczyły: złego stanu sanitarnohigienicznego placówki, sprzętu i wyposażenia placówek (ergonomii mebli); niewłaściwych warunków mikroklimatu ( niska temperatura w salach lekcyjnych); występowania w placówce wszawicy oraz obecności karaluchów w placówkach. Jeżeli chodzi o stan techniczno-sanitarny samych obiektów szkolnych, w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2017r stwierdzono, iż ogółem nieprawidłowości dotyczyły 23 skontrolowanych placówek (41,8 % skontrolowanych).

Wszystkie placówki przeznaczone dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Ostrołęki posiadają dostęp do bieżącej ciepłej wody w sanitariatach dla uczniów oraz zapewniają środki do utrzymania higieny osobistej. Problemem jednak jest to, że środki do utrzymania higieny osobistej ( mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy ) nie zawsze są na bieżąco uzupełniane w łazienkach. Wynika to między innymi z niewłaściwych zachowań uczniów (niszczenie przez nich dozowników, pojemników na papier, a także artykułów higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych).

W 4 obiektach nie zapewniono zgodnego z przepisami standardu dostępności do urządzeń sanitarnych tj. w 1 przedszkolu, 1 szkole podstawowej, 1 liceum ogólnokształcącym oraz 1 szkole policealnej. W 8 placówkach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno – technicznego łazienek ( np. częściowe zacieki na ścianach i sufitach, ubytki glazury na ścianach itp.).

Umeblowanie do poprawy, plany lekcji również

Kontrola dostosowania mebli do wzrostu uczniów w 2017r. przeprowadzona została w wybranych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych. Dobór mebli do wzrostu uczniów jest niezwykle istotny, szczególnie dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów, którzy są w okresie intensywnego rozwoju fizycznego i ostatecznego kształtowania się układu kostnego. Liczba dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy wskazuje na niewłaściwe warunki nauki a także niekorzystny tryb życia uczniów po zajęciach szkolnych (dodatkowe zajęcia edukacyjne i brak aktywności fizycznej).

Podczas kontroli w placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży skontrolowano meble stanowiące wyposażenie szkół i przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii, czyli funkcjonalności. Sprawdzono, czy meble są dostosowane wysokości ciała uczniów w 12 przedszkolach ( 20 oddziałach ), 5 szkołach podstawowych (w 8 oddziałach). Nieprawidłowości stwierdzono w 4 przedszkolach (166 stanowisk), w 1 szkole podstawowej (10 stanowisk).

W ramach nadzoru nad higieną procesu nauczania skontrolowano rozkłady zajęć w 7 szkołach podstawowych w 185 oddziałach w 1 gimnazjum w 3 oddziałach i 1 liceum ogólnokształcącym w 3 oddziałach. Nieprawidłowości dotyczące higieny procesu nauczania, tj. rozpoczynanie zajęć o różnych porach lub też różnicę liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia większą niż 1 godzina zanotowano w 4 szkołach podstawowych (w 29 oddziałach).

Brak kąpieli po WF-ie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U.z2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Z przeprowadzonych w 2017 roku kontroli wynika, że z obowiązku tego w pełni nie wywiązało się 4 szkoły podstawowe zapewniając możliwość zostawienia podręczników i przyborów szkolnych tylko części uczniom.

Zaplecze sportowe szkół poprawia się, jednak w dalszym ciągu nie wszystkie szkoły ( szczególnie niepubliczne) zapewniają uczniom właściwe warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Jednak nadal w 4 szkołach podstawowych niezależnie od posiadanej infrastruktury, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na korytarzach szkolnych.

Podczas kontroli bloków sportowych szczególną uwagę zwrócono również na problem niewykorzystywania natrysków po planowych zajęciach wychowania fizycznego. Uczniowie nie wykorzystywali urządzeń natryskowych w żadnej ze skontrolowanych szkół po obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, natryski sporadycznie używane były tylko po dodatkowych zajęciach sportowych.

Podsumowanie

Raport PPIS w Ostrołęce potwierdza dobry stan sanitarny i techniczny w większości placówek nauczania i wychowania, jednakże w tej kwestii - jak widać wyżej - jest jeszcze sporo do poprawienia. Wśród najważniejszych uchybień wskazywany jest przypadkowy dobór mebli do wzrostu uczniów, nierównomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia czy brak higieny osobistej po zajęciach WF-u.

Źródło: Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce  (1,14 MB)

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×