2022-12-29T13:30:47+01:00 eOstroleka.pl
Polska,

Raport ZUS. Więcej umów o dzieło

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zgłoszono 1,3 mln umów o dzieło. To więcej o 6,5 procent niż w poprzednim roku. Zazwyczaj taka umowa zawierana jest na 8 dni. Największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30-39 lat.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej od 1 stycznia 2021 roku wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zobowiązani przekazują informację na formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Wpisują do niego dane swoje oraz wykonawcy umowy o dzieło, a także datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania tej umowy oraz jej przedmiot. Na jednym formularzu RUD zamawiający może wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Więcej formularzy i więcej umów

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zgłoszono 1,27 mln umów o dzieło. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost składanych formularzy RUD o 8 proc., a liczby zawieranych umów wzrosła o 6,5 proc. Najwięcej umów o dzieło w okresie od stycznia do września 2022 r. zgłosili płatnicy składek w województwie mazowieckim, a następnie w województwie śląskim, najmniej w województwie opolskim.

Umowy w lipcu, formularze we wrześniu

Od 1 stycznia do 30 września 2022 r. przekazano łącznie 853,6 tys. formularzy RUD, co daje średnio na miesiąc 94,8 tys. zgłoszeń. Największa liczba zgłoszeń została przekazana we wrześniu i wyniosła 102,7 tys., najmniejsza w styczniu – 79 tys.

Złożone formularze RUD w badanym okresie zawierały natomiast informacje o ponad 1,27 mln umów. W ujęciu miesięcznym można stwierdzić, że przeciętnie liczba zgłaszanych umów o dzieło wynosiła 141,6 tys. Największa liczba umów została zgłoszona w lipcu – 152 tys., najmniejsza w styczniu – 121,3 tys.

Na podstawie danych dotyczących liczby zgłoszonych umów o dzieło i ich wykonawców, w porównaniu do liczby ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych, wynika, że również w 2022 r. nie jest to tak duża skala, o której mówiono przed wprowadzeniem rejestru umów o dzieło.

Umowa o dzieło w większości dla mężczyzn

Od 1 stycznia do 30 września 2022 r. w formularzach RUD zgłoszono 281 tys. wykonawców umów o dzieło. Więcej wśród nich było mężczyzn, którzy stanowili 52,64% wykonawców. Największa grupa wykonawców umów o dzieło to osoby w wieku 20 – 49 lat, stanowią oni ponad 68%, spośród tej grupy najliczniejsza jest grupa wiekowa w przedziale 30-39 lat. W tym okresie było ich 68,8 tys., co daje 25,16% wszystkich zgłoszonych.

Czas trwania umowy

Umowy o dzieło zazwyczaj zawierane są na krótki czas, najczęściej na 8 dni co stanowi 27,67% oraz na 1 dzień co stanowi 23,95%. Średni okres, na który zawarto umowy o dzieło, to 22 dni, natomiast wartość środkowa (mediana) to 8 dni.

Jakie branże korzystają z umów o dzieło

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" - 68 677 wykonawców (20,15 proc.). Na dalszych miejscach jest "informacja i komunikacja" - 67 172 wykonawców (19,71 proc.), "działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" - 46 990 wykonawców (13,79 proc.), "edukacja" - 42 351 wykonawców (12,43 proc.), "pozostała działalność usługowa" - 34 961 wykonawców (10,26 proc.), "przetwórstwo przemysłowe" - 14 278 wykonawców (4,19 proc.), "administracja publiczna i obrona narodowa"; "obowiązkowe zabezpieczenia społeczne" - 14 147 wykonawców (4,15 proc.).

Cudzoziemcy w rejestrach RUD

Umowy o dzieło zawierano również z cudzoziemcami. Stanowili oni 5,48 proc. wszystkich wykonujących takie umowy. Najczęściej zawierano umowy z obywatelami: Ukrainy 41 proc., Białorusi 14,7 proc., Niemiec 4,3 proc., Wielkiej Brytanii 3,5 proc., Rosji 3,3 proc., USA 2,7 proc., Włoch 2,3 proc., Francji 2 proc., Pakistanu 1,8 proc., Hiszpanii 1,6 proc., Czech 1,5 proc., Indii 1,1 proc., Gruzji 1,1 proc.

Pomocne dane dla państwa

Dzięki rejestrowi umów o dzieło wiadomo, ile jest ich zawieranych, z kim oraz w jakich branżach. To informacje, które mogą być pomocne do budowania polityki gospodarczej i tej związanej z rynkiem pracy.

Branże w regionie

Sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności płatników składek dominujące w województwie mazowieckim w okresie od stycznia do września 2022 roku to:

  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 24,80 procent,
  • informacja i komunikacja 15,56% S – pozostała działalność usługowa 9,72 procent,
  • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 9,50 procent,
  • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7,11 procent.
REKLAMA
Więcej o: ZUS, umowa o dzieło
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
marzec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1  2
×