2019-01-22T09:29:21+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Rozmawiali o Funduszu Dróg Samorządowych i dwóch nowych mostach na Narwi [ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
1
0
10

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce odbyło się spotkanie związane z Funduszem Dróg Samorządowych. Jednym z poruszonych podczas debaty tematów była kwestia dwóch nowych mostów przez rzekę Narew. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  niemal wszystkich gmin. Ostrołękę reprezentowali prezydent Łukasz Kulik i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Frydryk.

Spotkanie odbyło się w środę, 16 stycznia. Głównym tematem debaty był Fundusz Dróg Samorządowych, którego ogólne założenia przybliżył starosta.

Ustawa z 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych  przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od tego roku. Jednakże środki zgromadzone przez FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, na które wnioski zostały złożone w 2018 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na przygotowanie inwestycji mostowych z Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Fundusz Dróg Samorządowych będzie mechanizmem wieloletnim, zapewniającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie spójnej sieci dróg lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie do wysokości 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustali wojewoda przy pomocy komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

- Nie wszystko jest jasne, ponieważ nie został jeszcze przyjęty budżet państwa na 2019 rok - mówił na spotkaniu 16 stycznia starosta Stanisław Kubeł.  - W związku z tym, nie jest też przyjęty plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Każdy wojewoda otrzyma taki plan. Odejmie w nim to, co przeznaczyć musi na wnioski, które wpłynęły we wrześniu ub. roku, a na resztę ogłosi nabór uzupełniający - spodziewamy się, że w lutym. Prawdopodobnie wojewoda mazowiecki będzie dysponował kwotą w wysokości 500 mln zł. W sierpniu planowany jest jeszcze jeden nabór - na 2020 rok.  Trzeba uzbroić się w projekty - podkreślił starosta. - Na komisji infrastruktury rozmawialiśmy o tym, na które drogi mamy już gotowe dokumentacje i które możemy wykorzystać. Wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorzem Bakułą wytypowaliśmy takie miejsca na mapie powiatu, na które posiadamy dokumentację bądź też jest ona w trakcie realizacji.

Największy projekt, który powiat mógłby złożyć z gminami Olszewo-Borki i Baranowo dotyczy drogi Nowa Wieś-Grabnik-Grabówek-Baranowo, około  20- kilometrowy odcinek w jednym wniosku. - Wnioski mogą dotyczyć zadań wieloletnich. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu sięga do 30 mln zł, wcześniej było to 3 mln zł - poinformował starosta. -  Jak widać, program przewiduje realizację dużych ciągów drogowych i warto myśleć właśnie o takich. Komisje będą oceniały wnioski wg głównych kryteriów: bezpieczeństwo, spójność sieci, znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wezmą pod ocenę i  inne parametry.

Drugi z projektów dotyczy drogi na terenie gminy Kadzidło: Chudek-Gleba przez Kierzek do Zawad. Na terenie gm. Łyse powiat ma  w opracowaniu dokumentację drogi Zalas- Krysiaki; w opracowaniu jest ponadto odcinek Wolkowe do drogi krajowej nr 53. Gotowa dokumentacja jest już natomiast na drogę Wach-Piasecznia, a także na odcinek Czarnia-Grale. Na terenie gm. Lelis wytypowana została droga: Łęg Starościński-Kurpiewskie, na terenie gminy  Troszyn: Troszyn-Zamość z możliwością kontynuacji  tej drogi do Zabiela i do Laskowca. - Nie mamy tylko dokumentacji na odcinek Ołdaki i Zabiele - mówił Stanisław Kubeł. Istnieje możliwość realizacji drogi z Choroman w stronę Dąbków i Opęchowa. Na terenie gm. Rzekuń wytypowana została droga: Daniszewo-Zapieczne z możliwością poprowadzenia jej do Czarnowca oraz wspólnie z gm. Rzekuń i Goworowo: dokończenie odcinka koło ośrodka Monaru, 1,5 km, połączone z dokończeniem przebiegu przez Dzbenin. Na ternie gm. Goworowo: Pokrzywnica-Czerwin.

- Analizowaliśmy możliwości finansowe powiatu - poinformował starosta ostrołęcki. - Możemy do programu zadeklarować rocznie ok. 10 mln zł po stronie wkładu własnego. Daje to możliwości składania wniosków, bez udziału gmin, przy planowanym poziomie dofinansowania, do 50 mln zł. Zakładamy jednak, że część dróg będziemy realizować wspólnie z samorządami gminnymi. Głównie ze ścieżkami dla rowerzystów i pieszych. I dodał:  - Jeśli chodzi o drogi ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów, chodnikami bądź utwardzonymi szerokimi poboczami,  to mamy ich obecnie wykonanych, bądź zakontraktowanych  na terenie powiatu ok. 280 km. Szacujemy nasze potrzeby jeszcze na ok. 200 km. Oczywiście nie wszystkie z dróg wymagają takich rozwiązań, bo część znajduje się na obszarach mniej zabudowanych, rzadziej uczęszczanych, o mniejszym zagęszczeniu ludności. Myślę, że i prezydent Ostrołęki włączy się w ten program, bo obejmuje także miasta na prawach powiatu - starosta zwrócił się do Łukasza Kulika.

I zdradził, że miał okazję odbyć z prezydentem Ostrołęki  wstępną rozmowę na temat problemów mostowych. - W naszym przekonaniu wyremontowanie starego mostu nic nie zmieni. Powstają w Ostrołęce kolejne firmy transportowe, które wygenerują spory ruch i który niestety będzie odbywał się przez Stare Miasto. Należałoby zastanowić się nad nowymi przeprawami mostowymi - mówił. - Wyszedłem do pana prezydenta z pomysłem takiej przeprawy, analizując uprzednio  źródła finansowania. Najpoważniejszym będzie Fundusz Dróg Samorządowych, który obejmuje także obiekty mostowe. Pozostaje również do dyspozycji rezerwa subwencji ogólnej tzw. rezerwa subwencji drogowej, na poziomie 360 mln zł rocznie (środki z Budżetu Państwa). Będzie  przeznaczona na obiekty mostowe, estakady -  generalnie na obiekty inżynierskie. Gminy nie mogą z tych pieniędzy skorzystać, ale mogą miasta na prawach powiatu, jak Ostrołęka,  powiaty oraz województwa.

Jako kolejne źródło starosta wskazał środki z programu Mosty dla Regionów. - Mowa jest w nim także o likwidacji przepraw promowych. Mamy jedną taką przeprawę - miedzy gminą Rzekuń a Lelisem. Gdyby gminy się domówiły i chciały przystąpić do programu, to powiat chętnie zostałby w nim partnerem. Może udałoby się też włączyć Energę, bo  w grę wchodzą dojazdy dla pracowników. Pan prezydent zbudowałby jeszcze jeden most w Ostrołęce,  a gminy z powiatem drugi.

- Jestem bardzo zainteresowany tą koncepcją - odpowiedział staroście Łukasz Kulik. Szczególnie  w zakresie budowy dwóch mostów. Myślę, że  w porozumieniu samorządów, powinnyśmy raz na zawsze rozwiązać problem komunikacyjny w naszym regionie i zrealizować wspólny pomysł. Nie chcę mówić źle o poprzednikach, ale efekt widzimy codziennie rano na moście w Ostrołęce i po południu, po 15.00. Chcę zrobić wszystko, żeby problem komunikacyjny jak najszybciej rozwiązać. Podobno szybko się nie da, ale pracujemy przede wszystkim, żeby we wrześniu został oddany wyremontowany most. Z pewnością będę rozmawiał z panem starostą na temat budowy w mieście kolejnej przeprawy i myślę, że za pięć lat, jak pan starosta mówi, będziemy mogli pochwalić się  nowymi mostami w regionie.

Także dwie wspomniane gminy, Lelis i Rzekuń, wyraziły zainteresowanie budową mostu.

- Okolice Teodorowa spełniają wszystkie kryteria programu. Żaden inny punkt na mapie naszego powiatu ich nie spełnia. Obiekt mostowy musiałby  być pełnoparametryczny, w klasie AA - dopowiedział starosta.

- Głos zabrał także wójt gminy Troszyn, Edwin Mierzejewski. - Chciałbym prosić, żeby oprócz mostów, pomyśleć także o wiadukcie nad przejazdem kolejowym. Dotyczy to gmin: Czerwin, Rzekuń, Goworowo. Jeśli nowa elektrownia powstanie, a wszystko na to wskazuje,  będziemy stać godzinami na zamkniętym przejeździe kolejowym.  Stąd prośba, żeby strona północna i południowa powiatu również miała drożność i mogła płynnie się przemieszczać - wnioskował wójt. - Druga sprawa, w którą myślę, trzeba włączyć też marszałka województwa, to droga 627. Często dochodzi na niej  śmiertelnych wypadków, potrąceń. Nie możemy się doprosić, o to żeby na odcinku Czerwin-Troszyn-Rzekuń-Ostrołęka zbudować ścieżkę pieszo-rowerową.

Na tym spotkaniu dyrektor Kazimierz Biedrzycki, dyrektor wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przybliżył  procedurę  uzyskania zezwolenia na podstawie specustawy drogowej, która stanowi narzędzie prawne uproszczenia procedur tworzenia dróg publicznych. Mówił wójtom na co zwrócić uwagę występując o takie pozwolenia,  by były sprawniej wydawane.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~rowerzystka, 09:55 22-01-2019,   100%
Z całym szacunkiem do Pana Wójta Mierzejewskiego, wszystkich innych wójtów i starostów!
Czy przynajmniej wiecie państwo czego domagacie się myśląc i mówiąc o "ścieżkach lub drogach dla rowerów"?

Czy nie myślicie czasami o poboczach utwardzonych - tych bublach po jednej stronie drogi?

RÓBCIE DWA WĘŻSZE POBOCZA PO OBU STRONACH I JUŻ BĘDZIE LEPIEJ !
Pamiętajcie, że w Polsce obowiązuje ruch PRAWOSTRONNY!
Prawo nie pozwala jeździć rowerem lewą stroną drogi!!!
odpowiedz   •   oceń :  
~spr, 09:23 23-01-2019,   -
@~rowerzystka Niedawno nie mieli nic a teraz płaczą że ścieżki są po jednej stronie! Nie będę jadł marmolady, będę grał na pianinie!
odpowiedz   •   oceń :  
~Obiektywny, 10:45 22-01-2019,   100%
Ścieżka rowerowa?! Bez przesady. To jest poszerzony pas jezdni, który po opadach śniegu już nie jest widoczny. Jak ma się zachować kierowca widząc nadjeżdżającego rowerzystę z przeciwka. Niby pasem dla rowarzystów. Niech  poczytają jak wygląda doga dla rowerzystów. Tak samo jak sie mówi o bwodnicy Ostrołęki. Jaka obwodnica? To jest zwykła dwupasmówka na obrzeżach Ostrołeki
odpowiedz   •   oceń :  
~Drogowiec, 11:04 22-01-2019,   100%
Ścieżek (dróg rowerowych) jest w powiece co najwyższej 10 km i to właściwie przy drogach krajowych.
Więc komu jest wciskana ciemnota o setkach dróg rowerowych?
?

Nie tak dawno był list otwarty w tej sprawie od Stowarzyszeń Ostrołęckich, ze pobocza nie są ścieżkami rowerowymi, ale widzę najlepiej dalej wciskać kit?
odpowiedz   •   oceń :  
~Szukasz Królik, 11:09 22-01-2019,   80%
To żem się o mostach rozmarzył.. dobra yde t***e przycinać i przebiśniegi podlewać w ogrodniczym.
odpowiedz   •   oceń :  
~Sk/mUTEK, 13:46 22-01-2019,   67%
Zaraz zaraz
Po jednym moście.
Gdzie po dwa od razu.
Ale miesięcznie, rocznie  czy na kadencję ?
Ale ogólnie jestem za.
odpowiedz   •   oceń :  
~Szukasz Królik, 16:11 22-01-2019,   100%
To żem się o mostach rozmarzył.. dobra yde t***e przycinać i przebiśniegi podlewać w ogrodniczym.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:52 22-01-2019,   50%
Po co tylko dwa nowe mosty? Nie lepiej jeden ale wzdłuż rzeki.
odpowiedz   •   oceń :  
~Wojtek, 21:53 22-01-2019,   58%
Kulik:Nie chcę mówić źle o poprzednikach, ale ... Farmazony gadasz kulik.Jedziesz po PiS jak po łysej kobyle i to ci sprawia przyjemnośc.Pojadą i po tobie PREZYDENCIE NIC NIE MOGĘ.Zresztą juz jadą za wątek kryminalny w ratuszu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Na banicji, 02:44 23-01-2019,   34%
Lepiej jak powstanie zaklad pracy gdzie ludzie beda mogli godnie pracowac i wrucic z calego swiata do swojego miasta rodzinnego i mogli godnie zyc bo na chwile obecna miasto zaczyna posiadac miec coraz wiecej emeryciarzy rencistow alkoholikow kreciarzy. Zlodzieji niz itd jak tam mlodzierz ma mieszkac w takim miescie z perspektywami na przyszlosc jak za nawet miasto nie posiada zadnych iplmprez studentow doslownie d.n.o. miasto policyjne skorupowane
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22 dk23  24
 25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń