2019-03-21T09:22:27+01:00 eOstroleka.pl 10 0 2 10
Ostrołęka,

Rusza realizacja projektu „Samodzielnie przez życie”

REKLAMA
REKLAMA
2
0
7
Najlepszy komentarz
~Kugel, 09:42 21-03-2019,   100%
Bardzo pozytywne i mądre działanie
odpowiedz   •   oceń :  
44 pełnoletnie, niesamodzielne osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie z terenu Ostrołęki i powiatów ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego objęte zostaną pomocą w ramach projektu „Samodzielnie przez życie” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność”. Realizacja projektu ruszy 1 kwietnia.

Celem projektu jest włączenie społeczne 44 pełnoletnich osób niesamodzielnych, będących osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi min. 30% (14 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz umożliwienie ich opiekunom faktycznym 44 osobom funkcjonowanie w życiu zawodowym, społecznym i edukacyjnym.
Projekt skierowany jest do osób, zamieszkujących powiaty:
    • przasnyski,
    • makowski,
    • ostrołęcki
    • i m. Ostrołęka.

Projekt ten realizowany będzie w okresie o 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2021 roku.

Uczestnikami projektu mogą być osoby które w chwili przystąpienia do projektu są osobami pełnoletnim i zamieszkują na terenie powiatów: przasnyskiego, makowskiego, ostrołęckiego                 i m. Ostrołęki, będącymi osobami niepełnosprawnymi. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 44 osoby (23 kobiety i 21 mężczyzn) pełnoletnich osób niesamodzielnych, będących osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt zakłada:
    • przeprowadzenie 11 treningów samodzielności dla 44 osób niepełnosprawnych w mieszkaniu wspomaganym i organizacja w nim treningów samodzielności,
    • dostarczenie 44 osobom niepełnosprawnym wysokiej jakości usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich,
    • uczestnictwo 44 osób niepełnosprawnych z wydarzeń kulturalnych, sportowych                                     i społecznych,
    • objęcie systemem teleopieki 10 osób niepełnosprawnych,
    • uczestnictwo 44 opiekunów faktycznych w szkoleniach zwiększających umiejętności                          w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i warsztatach motywujących opiekunów faktycznych do poszerzenia „granic” ich samodzielności,
    • prowadzeniem poradnictwa psychologicznego, dotyczącego poruszania się po systemach wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych oraz grupy wsparcia dla 44 opiekunów faktycznych.

Nabór wniosków od osób chętnych do udziału w projekcie prowadzone będzie w biurze projektu w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 2 (pozbawionym barier architektonicznych) oraz bezpośrednio w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (w przypadku osób mających problem z dotarciem).
Projekt zakłada możliwość przewiezienia osoby niepełnosprawnej do biura projektu. Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć dokumenty rekrutacyjne przez pełnomocnika. W rekrutacji  osób niesłyszących zapewniony będzie tłumacz języka migowego, możliwa będzie asysta opiekuna osoby niepełnosprawnej lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy w ramach projektu powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go do biura projektu. Zgłoszenia będzie można przekazywać również drogą e-mailową. Osoby niesamodzielne będą mogły też zadzwonić do biura projektu  z informacją o gotowości przystąpienia do projektu i prośbą o przybycie do niej w celu pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zgromadzeniu stosownych załączników.
Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać:
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu;
    • oświadczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności;
    • oświadczenie opiekuna faktycznego o chęci podjęcia aktywnego poszukiwania zatrudnienia;
    • oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ.
    • oświadczenie i kwestionariusz weryfikujący wymogi wykluczenia społecznego.

Projekt „Samodzielnie przez życie” realizowany będzie przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność” wraz z partnerem - Fundacją Dom z Sercem Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 - wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9,2  Usługi społeczne i usługi Opieki Zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Brawo, 09:37 21-03-2019,   67%
Brawo. Bardzo dobry projekt. Nareszcie coś konstruktywnego i pożytecznego
odpowiedz   •   oceń :  
~Kugel, 09:42 21-03-2019,   100%
Bardzo pozytywne i mądre działanie
odpowiedz   •   oceń :  
~NGO dało radę, 10:28 21-03-2019,   100%
W końcu coś pożytecznego, a nie opowiadanie uczniom o Radzie Miasta. Brawa dla NGO za mądry i przydatny projekt.
odpowiedz   •   oceń :  
~Tak, 10:29 21-03-2019,   100%
Oby więcej takich pomysłów
odpowiedz   •   oceń :  
~Pomyślunek, 10:56 21-03-2019,   100%
Więcej takich inicjatyw, czy to pozarządowych, czy miejskich. Bardzo dobry pomysł.
odpowiedz   •   oceń :  
~Brawo, 11:58 21-03-2019,   100%
Nareście coś się ruszyło  dla osób  niepełnosprawnych.
odpowiedz   •   oceń :  
~integracyjnie, 14:03 21-03-2019,   100%
Fajnie, ze ktoś myśli o osobach z niepełnosprawnościami i organizuje takie inicjatywy.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5