zdjecie 3328
zdjecie 3328
2021-07-26T19:51:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2022 r. Nabór wniosków

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Wojewoda Mazowiecki ogłasza nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), dla województwa mazowieckiego na rok 2022 przyznane zostały środki w wysokości 295 209 485,01 zł, z czego kwotę 243 037 715,15 zł** przeznacza się na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach niniejszego naboru. Na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych przewiduje się przeznaczyć po 50 proc. alokacji środków przewidzianej dla województwa mazowieckiego, pomniejszonej o zobowiązania podjęte na zadania wieloletnie. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z listy złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, powyższa proporcja może ulec zmianie. Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć w każdym kolejnym roku kwoty 122 263 488,98 zł, z czego w 2023 r. zadania z niniejszego naboru będą mogły uzyskać łączne dofinansowanie w kwocie 116 036 517,49 zł**.

Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki drogi/dróg, będących drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu przebudowę dróg wewnętrznych, które następnie zostaną zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ww. ustawy.

W zakresie rzeczowym wniosek może dotyczyć budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane zadania, w szczególności związane z wykonaniem robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym drogi zgłoszonej do dofinansowania, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących jej wyposażenia technicznego, z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach jej bieżącego utrzymania.

W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2022. Ponadto w przypadku zadań, w ramach których do dofinansowania zgłoszony jest tylko określony etap zatwierdzonego projektu budowlanego, etap ten musi stanowić funkcjonalną całość.

Gminy mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań, przy czym w przypadku zadań zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, każde z nich musi dotyczyć drogi/dróg innej kategorii.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu – zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rfrd-realizacja-od-2022-roku

REKLAMA
zdjecie 3328
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×