2020-12-14T12:38:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Samorząd Mazowsza nagrodził 24 sołectwa. Wśród nich Gibałka, gm. Lelis

REKLAMA
REKLAMA

1162 sołectwa z 264 mazowieckich gmin skorzystały z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Wybrano najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez mazowieckie gminy. Nagrody trafiły do 24 mazowieckich sołectw, w tym do sołectwa Gibałka w gminie Lelis.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE to jeden z pierwszych programów wsparcia zainicjowanych i realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Nie byłoby go, gdyby nie aktywni i zaangażowani mieszkańcy regionu. Co podkreśla marszałek Adam Struzik:

zdjecie 300

Nasze programy wsparcia tworzymy z myślą o Mazowszanach, to oni są ich bezpośrednimi beneficjentami, a nie rzadko również inicjatorami. MIAS to jeden z naszych pierwszych programów. Z każdym rokiem zauważamy, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co jest jasne, bo mieszkańcy widzą jego efekty tuż obok siebie. Z myślą o tych najkreatywniejszych sołectwach przygotowaliśmy konkurs, w którym również finansowo doceniamy pracę mieszkańców na rzecz ich małych społeczności.

W tym roku przeprowadzono nabór i wybrano beneficjentów już trzeciej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Udział w niej wzięły 264 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z całego Mazowsza. Wsparciem objęte zostały aż 1162 sołectwa. W sumie z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono prawie 11,5 mln zł. Łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w tym roku w ramach tegorocznego MIAS-u wyniosła ponad 28 mln zł. Za te pieniądze stworzono wiele potrzebnych inwestycji, których pomysłodawcami byli mieszkańcy sołectw, rady sołeckie i sołtysi.

Zaangażowanie całych społeczności podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Nasze wsparcie z budżetu województwa czy pomoc z gminy to dopiero połowa sukcesu. Drugą wypracowują sami mieszkańcy, poświęcając swój prywatny czas w zrealizowanie takiej lokalnego przedsięwzięcia. Wiem od mieszkańców, że niejednokrotnie całymi rodzinami brali udział w np. przygotowywaniu terenu pod plac zabaw czy sadząc rośliny wokół takiej inwestycji. To bardzo budujące i pokazuje, że Mazowszanom zależy na rozwoju ich miejscowości i chcą żyć jeszcze bardziej komfortowo. To też sygnał dla władz województwa, że te małe granty dla sołectw to był świetny pomysł

– dodaje członek zarządu.

Samorząd Mazowsza doceniając i wyróżniając zaangażowanie mieszkańców przyznał nagrody za najlepsze inicjatywy zrealizowane w ramach MIAS MAZOWSZE. Nagrody o łącznej wartości 55 tys. zł zostały przyznane w sześciu kategoriach: Bezpieczne i Przyjazne sołectwo, MIAS rekreacyjnie, Odnowione Mazowsze, MIAS folklorystycznie, Doposażone Sołectwo, MIAS Innowacyjnie. W każdej z nich wybrano najlepsze inicjatywy, przyznano wyróżnienia, a także wyłoniono laureata do nagrody specjalnej – tytułu Sołectwa Gospodarnego.

Pierwsza nagroda w wysokości 4 tys. zł w kategorii Bezpieczne i Przyjazne sołectwo trafiła do sołectwa Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za budowę budynku gospodarczego. Jurorzy docenili to, że obiekt powstał w czynie społecznym, a w jego budowę zaangażowana była cała społeczność.  Z pierwszej nagrody w kategorii MIAS rekreacyjnie (4 tys. zł) cieszą się mieszkańcy sołectwa Anielin (gm. Belsk Duży, pow. grójecki). Zdobyli ją za budowę siłowni plenerowej przy stawie wiejskim. Doceniono zaangażowanie społeczności, która pracowała za darmo, użyczając własne narzędzia i maszyny. Z kolei do sołectwa Szczawin Borowy Wieś-Przychód (gm. Szczawin Kościelny, pow. gostyniński) główna nagroda trafiła za remont remizy OSP. Za m.in. gruntowne odnowienie łazienki i kuchni mieszkańcy, w tym najbardziej zaangażowani strażacy OSP i członkinie KGW, otrzymali 4 tys. zł w kategorii Odnowione Mazowsze. Sołectwo Dobre III (gm. Dobre, pow. miński) jest z kolei laureatem w kategorii MIAS folklorystycznie. Główną nagrodę  w wysokości 3 tys. zł otrzymało za zakup nowych instrumentów i strojów dla orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem. Tytułem Doposażonego Sołectwa i nagrodą w wysokości 4 tys. zł cieszą się mieszkańcy sołectwa Dyzin (gm. Celestynów, pow. otwocki), których doceniono za zakup i wyposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy w czynie społecznym ułożyli glazurę w łazience oraz terakotę w głównej sali. Pomalowali pomieszczenia i dokonali renowacji pieca kaflowego.

Projekt o oryginalnym i nietypowym podejściu zrealizowało sołectwo Jastrzębiec (gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski), zdobywając tytuł MIAS-u Innowacyjnego i 4 tys. zł nagrody. Ich zadanie polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej. Komisja konkursowa przyznała również nagrodę specjalną za projekt z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę w czynie społecznym. Tysiąc złotych i tytuł „Sołectwa Gospodarnego” trafiły do sołectwa Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin”. Mieszkańcy sołectwa Szumlin własnymi siłami wybudowali budynek gospodarczy. Wszystkie prace: uprzątnięcie ruin poprzedniego budynku, przygotowanie terenu oraz budowę wykonano w czynie społecznym.

LISTA NAGRODZONYCH W KONKURSIE NA NAJLEPSZE INICJATYWY MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE:

Kategoria: Bezpieczne i przyjazne Sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.).

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Janów, Gmina: Tczów (pow. zwoleński)

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Sołectwie Janów” W ramach zadania utworzono skwerek z alejkami i ławkami parkowymi, który umożliwi mieszkańcom spotkania w lokalnym gronie. Całość inwestycji uzupełniono drzewami i krzewami oraz zamontowano oświetlenie.

III miejsce i nagroda 2000 zł

Sołectwo: Bykowizna Choszczak, Gmina: Dębe Wielkie (pow. miński)

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bykowizna”. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe, ułożono kostkę ażurową oraz uporządkowano teren i dokonano nasadzeń krzewów. W prace bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy sołectwa.

II miejsce i nagroda 3000 zł

Sołectwo: Chotcza- Józefów, Gmina: Chotcza (pow. lipski)

Zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Chotcza-Józefów”. W ramach zadania zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości. Urządzenie wyświetla prędkość z jaką porusza się pojazd, a w przypadku jej przekroczenia wskazuje prognozowaną sumę punktów karnych oraz kwotę mandatu. Od teraz mieszkańcy sołectwa mogą czuć się zdecydowanie bezpieczniej.

I miejsce i nagroda: 4000 zł

Sołectwo: Szumlin, Gmina: Joniec (pow. płoński)

Zadanie pn.: „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin”. W ramach zadania mieszkańcy sołectwa Szumlin własnymi siłami wybudowali budynek gospodarczy. Wszystkie prace: uprzątnięcie ruin poprzedniego budynku, przygotowanie terenu oraz budowę wykonano w czynie społecznym. Realizacja projektu w znacznym stopniu zmobilizowała mieszkańców do dalszych działań, mają oni w planach zagospodarowanie przestrzeni przed nowo wybudowanym, obiektem.

MIAS rekreacyjnie (projekty dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych).

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Chruślice, Gmina: Wolanów (pow. radomski)

Zadanie pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Chruślice”. W ramach zadania powstała altana wraz z dużym biesiadnym stołem oraz czterema ławkami. Utwardzono kostką brukową teren wokół altany wraz z ułożeniem chodnika do funkcjonującego obok Klubu Seniora+. Aby miejsce służyło wypoczynkowi i rekreacji zostały także zakupione i posadzone krzewy ozdobne. W pracę bardzo aktywnie zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa, którzy bardzo chętnie pomagali na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Ostrybór, Gmina: Wilga, (pow. garwoliński)

Zadanie pn.: „Ogrodzenie i doposażenie skweru gminnego w miejscowości Ostrybór”. W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały do wykonania ogrodzenia, które własnymi siłami wykonali mieszkańcy sołectwa. Zakupiono i zamontowano również urządzenia na plac zabaw. W wyniku podjętych działań powstało miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Klukówek, Gmina: Świercze (pow. pułtuski)

Zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Klukówku”. W ramach zadania powstał plac zabaw dla dzieci. W pracach wzięli udział mieszkańcy sołectwa co znacznie zmniejszyło koszty realizacji zadania. Projekt wpłynął korzystnie na mieszkańców, a szczególnie na dzieci, które mogą spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Budy Józefowskie, Gmina: Radziejowice (pow. żyrardowski)

Zadanie pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach Józefowskich”. W ramach zadania stworzono plac zabaw typu poligon/tor przeszkód, który wyposażony jest w elementy zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Zamontowano cztery urządzenia fitness stanowiące siłownię zewnętrzną, ławkę z oparciem oraz kosz na śmieci. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali przestrzeń, w której będą mogli wspólnie i bezpiecznie spędzać czas.

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Podzamcze, Gmina: Maciejowice (pow. garwoliński)

Zadanie pn.: „Zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podzamcze”. W ramach zadania odmieniono dotychczas niezagospodarowaną przestrzeń. Zakupiono ogrodzenie panelowe, zamontowano urządzenie na plac zabaw oraz doposażono boisko sportowe (w siatki do bramek, siatki do koszykówki, sprzęt sportowy). Zakupiono także ławki i kosz na śmieci. Realizacja zadania zmotywowała mieszkańców do działania. Z własnej inicjatywy, własnymi siłami wykonali ogrodzenie, uporządkowali teren oraz zasiali trawę.

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Gibałka, Gmina: Lelis (pow. ostrołęcki)

Zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Gibałka, gm. Lelis”. W ramach zadania powstała wiata rekreacyjna z zadaszeniem. W pracę na rzecz sołectwa ochoczo włączyli się mieszkańcy, dokonali montażu wiaty oraz uprzątnęli teren. W wyniku wspólnej pracy, zjednoczenia oraz zaangażowania powstało piękne miejsce do wspólnych spotkań.

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Kołaków, Gmina: Dąbrówka (pow. wołomiński)

Zadanie pn.: „Wykonanie doposażenia placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Kołaków”. W ramach zadania powstała nowa, atrakcyjna siłownia zewnętrzna. Realizacja projektu w połączeniu z placem zabaw oraz boiskiem do siatkówki stała się miejscem spotkań mieszkańców sołectwa. Powstały kompleks jest jednym z kluczowych miejsc do spędzania wolnego czasu.

III miejsce i nagroda 2000 zł

Sołectwo: Latowicz-Rejon III, Gmina: Latowicz (po. miński)

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mikołaja Reja w Latowiczu”. W ramach zadania oczyszczono i ogrodzono działkę oraz zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz pierwsze elementy placu zabaw. Część prac wykonana została przez mieszkańców w czynie społecznym. Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci.

II miejsce i nagroda 3000 zł

Sołectwo: Chotomów Północny, Gmina: Jabłonna (pow. legionowski)

Zadanie pn.: „Urządzenie ścieżki edukacyjnej w lesie położonym na terenie sołectwa Chotomów Północny”

W ramach zadania powstała ścieżka edukacyjna łącząca w sobie tematykę dwóch dziedzin: dyscyplin sportu oraz otaczającej przyrody. Projekt daje duże możliwości o charakterze wychowawczym i edukacyjnym. Realizacja zadania spotkała się z dużym poparciem ze strony mieszkańców, którzy pomagali w pracach porządkowych. Ścieżka stała się chętnie uczęszczanym miejscem.

I miejsce i nagroda 4000 zł

Sołectwo: Anielin, Gmina: Belsk Duży (pow. grójecki)

Zadanie pn.: „Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Anielinie”. W ramach zadania utworzono siłownię plenerową. W projekt bardzo zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa. W ramach wolontariatu, wykorzystując własne maszyny i narzędzia wykonali wiele prac m.in. nawiezienie ziemi, podwyższenie terenu, posianie trawy oraz wykonanie ogrodzenia. Powstała przestrzeń stała się miejscem spotkań i spełnieniem marzeń wszystkich mieszkańców.

Kategoria Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.).

III miejsce i nagroda 2000 zł

Sołectwo: Polków-Sagały Gmina: Grębków (pow. węgrowski)

Zadanie pn.: „Remont remizy OSP w miejscowości Polków-Sagały”. W ramach zadania ocieplono ściany budynku, pomalowano i odnowiono wnętrze remizy. W pracach wzięli udział mieszkańcy sołectwa wspólnie się integrując.

II miejsce i nagroda 3000 zł

Sołectwo: Wiśniewko, Gmina: Wiśniewo (pow. mławski)

Zadanie pn.: „Remont i wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Wiśniewku na salę gier i zabaw dla dzieci i dorosłych”. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenie świetlicy. Zakupiono stół do tenisa oraz inne gry dla dzieci i dorosłych. Dzięki działaniom mieszkańców, którzy w czynie społecznym wykonali prace rozbiórkowe, porządkowe oraz malowanie możliwe było także doposażenie obiektu w elementy siłowni. Świetlica wiejska daje teraz wiele nowych możliwości.

I miejsce i nagroda 4000 zł

Sołectwo: Szczawin Borowy Wieś – Przychód, Gmina: Szczawin Kościelny (pow.gostyniński)

Zadanie pn.: „Remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wieś.

W ramach zadania wyremontowano łazienkę (wykonano nowy sufit, posadzkę, podbudowano ścianki działowe, zakupiono i zamontowano wyposażenie w postaci sanitariatów i umywalki). Zmodernizowano także kuchnię. Wykonano nową powierzchnię ścian wewnętrznych, sufit, posadzkę, wymieniono drzwi. Ogromną pracę w projekt włożyli druhowie OSP oraz kobiety z KGW. Strażacy we własnym zakresie wykonali nową instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Kobiety z KGW gruntownie posprzątały po przeprowadzonym remoncie, wyrzuciły stare sprzęty i pozyskały nowe, same pomalowały pomieszczenie kuchni. Po remoncie wnętrze nabrało nowego blasku.

Kategoria MIAS folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.).

I miejsce i nagroda 3000 zł

Sołectwo: Dobre III, Gmina: Dobre (pow. miński)

Zadanie pn.: „Zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem”. W ramach zadania wymieniono wyeksploatowane instrumenty na nowe oraz zakupiono stroje dla orkiestry. Realizacja projektu ułatwi orkiestrze krzewienie kultury i tradycji. Dobrze doposażona orkiestra będzie mogła promować sołectwo, gminę, powiat poprzez uczestnictwo w bardzo wielu lokalnych uroczystościach oraz konkursach i spotkaniach.

Kategoria Doposażone Sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.)

Wyróżnienie i nagroda 1000 zł

Sołectwo: Helenów, Gmina: Wiśniew (pow. siedlecki)

Zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów.” W ramach zadania wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt gastronomiczny: taboret gazowy, kuchnie gazową, basen jednokomorowy i dwukomorowy gastronomiczny, szafę chłodniczą i patelnie elektryczną. Projekt bardzo pozytywnie wpłynął na mieszkańców, którzy mogą swobodnie organizować liczne przedsięwzięcia.

III miejsce i nagroda 2000 zł

Sołectwo: Marianka, Gmina: Mińsk Mazowiecki (pow. miński)

Zadanie pn.: „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance”. W ramach zadania wybudowano wiatę rowerową. Projekt przyczynił się do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, która chętniej przyjeżdża do szkoły rowerami. W godzinach szczytu zmniejszył się ruch samochodowy, co pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo i ekologię.

II miejsce i nagroda 3000 zł

Sołectwo: Wieska-Wieś, Gmina: Jabłonna Lacka (pow. sokołowski)

Zadanie pn.: „Odnowienie i zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieska-Wieś”. W ramach zadania mieszkańcy własnymi siłami odnowili pomieszczenie kuchni. Pomalowano ściany, ułożono płytki, wykonano odprowadzenie kanalizacyjne, wstawiono drzwi wejściowe oraz okno. Efektem końcowym jest w pełni wyposażona kuchnia wykorzystywana do spotkań okolicznościowych i imprez aktywizujących lokalną społeczność.

I miejsce i nagroda 4000 zł

Sołectwo: Dyzin, Gmina: Celestynów (pow. otwocki)

Zadanie pn.: „Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Dyzinie”. W ramach zadania zakupiono wyposażenie kuchni i łazienki oraz materiały do przeprowadzenia remontu. Mieszkańcy w czynie społecznym ułożyli glazurę w łazience oraz terakotę w głównej Sali. Pomalowali pomieszczenia i dokonali renowacji pieca kaflowego. Projekt korzystnie wpłynął na warunki życia mieszkańców.

Kategoria MIAS Innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu)

III miejsce i nagroda 2000 zł

Sołectwo: Truskaw, Gmina: Izabelin (pow. warszawski-zachodni)

Zadanie pn.: „Mural historyczno-patriotyczny w Truskawiu, gmina Izabelin”. W ramach zadania wykonano mural upamiętniający wydarzenia z okresu II Wojny Światowej. Ta nowoczesny inwestycja ma w atrakcyjny sposób podnosić świadomości historyczną i kulturową zarówno wśród turystów jak i mieszkańców. Wykonanie muralu przyczyniło się do rewitalizacji zdewastowanej przestrzeni publicznej. W prace bardzo aktywnie włączyli się przedstawiciele Urzędu Gminy, Centrum Kultury Izabelin, mieszkańcy sołectwa, członkowie stowarzyszeń zajmujących się pamięcią historyczną oraz IPN.

I miejsce i nagroda 4000 zł

Sołectwo: Jastrzębiec, Gmina: Czernice Borowe (pow. przasnyski)

Zadanie pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu”. W ramach zadania zainstalowano panele fotowoltaiczne w celu wykorzystywania energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń świetlicy. Inwestycja zmniejszy wydatki na energię elektryczną oraz pozwoli na całoroczne użytkowanie świetlicy, organizowanie zebrań i spotkań integrujących społeczność lokalną a także bardziej aktywne działanie Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębiec.

Nagroda specjalna, tytuł „Sołectwa Gospodarnego”, za projekt z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę w czynie społecznym dla sołectwo Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin”.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 7344
Kalendarz imprez
wrzesień 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30  31 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30  1
×