zdjecie 1780
zdjecie 1780
2021-10-15T14:41:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, NASZ NEWS

Samorząd pod lupą śledczych. Prezydent i wiceprezydent Ostrołęki usłyszeli zarzuty!

REKLAMA
REKLAMA
24
7
77

Prokuratura kolejny raz zainteresowała się działalnością władz miasta Ostrołęki. Jak się dowiedzieliśmy, prezydent oraz wiceprezydent miasta usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. To jednak nie koniec, bo w tym samym śledztwie zarzuty przedstawiono kolejnym dwóm osobom.

Portal eOstroleka.pl dotarł do informacji, z których wynika, że wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów prezydentowi oraz wiceprezydent Ostrołęki. Samorządowcy byli wzywani do ostrowskiej prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 231§2 Kodeksu karnego.


Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
Art. 231§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Czego dotyczy sprawa?

Jak udało nam się ustalić, prokuratura uznała, że Łukasz Kulik (zgadza się na podanie danych - przyp. red.) "w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Ostrołęce, w celu osiągnięcia przez Miasto Ostrołęka korzyści majątkowej w łącznej kwocie 12 tysięcy złotych, jako Prezydent Miasta Ostrołęki reprezentujący organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 10 w Ostrołęce oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, nie dopełnił obowiązków służbowych".

Przestępstwo miałoby polegać na tym, że prezydent Kulik - po rezygnacji dyrektorów SP 10 i ZSZ 2 w Ostrołęce - "nie odwołał ich ze wskazanych stanowisk kierowniczych, nie określił im okresów wypowiedzenia oraz warunków pracy i płacy w okresie wypowiedzenia z uwzględnieniem dodatku funkcyjnego, do czego obligowały go przepisy".

Prezydentowi zarzuca się, że "miał działać na szkodę interesu prywatnego" dwójki byłych dyrektorów.

Komunikat prokuratury. Zarzuty przedstawione czterem osobom

O powyższą sprawę zapytaliśmy w prokuraturze. Otrzymaliśmy krótki komunikat:

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo związane z przedstawicielami władz samorządowych w Ostrołęce. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi zostały przedstawione 4 osobom, tj. Łukaszowi K., Annie G., Krzysztofowi F. i Mariuszowi G.

 

Oświadczenia samorządowców. Mówią o wyroku WSA

Do sprawy odniósł się już prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Oto oświadczenie, jakie przesłał do naszej redakcji:

Odnosząc się do postanowienia Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej informuję, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, odwołanie poprzednich dyrektorów było zgodne z prawem. Powyższą sprawę traktuję jako kolejny element kampanii dyskredytującej, prowadzonej przez osoby nie potrafiące pogodzić się z własną porażką. Gwarantuję Państwu, że nie ulegnę takim naciskom, konsekwentnie realizował będę postawione cele, a samo postępowanie nie będzie miało żadnego wpływu na funkcjonowanie Miasta.

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy również wiceprezydent Ostrołęki Annę Gocłowską (zgadza się na podanie danych - przyp. red.). Oto oświadczenie, jakie przysłała do naszej redakcji:

Kiedy podjęłam pracę na stanowisku dyrektora Wydziału Oświaty w UM w Ostrołęce, prezydent zaprosił wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych do pracy nad poprawą organizacji ostrołęckiej oświaty. Warto nadmienić, że znajdowaliśmy się wówczas wśród 10% podobnych samorządów z najgorzej zorganizowaną oświatą. Zdecydowana większość dyrektorów pozytywnie odpowiedziała na tę propozycję i dzisiaj, po prawie trzech latach zaangażowania dyrektorów szkół i także mojej pracy, sytuacja jest dokładnie odwrotna. Ostrołęka znajduje się wśród 10% samorządów z najlepszą organizacją oświaty. Dzięki takim działaniom aktualnie poprawiamy bazę czterech przedszkoli. Będziemy tak nadal pracować, bo celem jest dobro dzieci, młodzieży i kadry oświatowej, która każdego dnia ciężko dla tych dzieci i młodzieży pracuje.

 

 

Zaproszenia prezydenta do uzdrowienia sytuacji oświatowej nie przyjęła (składając rezygnację z dniem 2 września 2019 r.) dyrektor SP nr 10. W uzasadnieniu rezygnacji chodziło przede wszystkim o przyznanie etatów niewymaganych przepisami prawa, w tym dwóch dodatkowych zastępców dyrektora. Prezydent przyjął rezygnację zgodnie z wolą rezygnującej, bo wszystkich dyrektorów traktował w sposób jednakowy.

 

 

Na działania prezydenta skargę do WSA wniosła ostrołęcka prokuratura. WSA oddalił skargę nie dopatrując się w tym działaniu naruszenia przepisów oświatowych. Mimo, że przepisy nie zostały naruszone, to prokuratura dopatruje się niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień.

Chcę z całą mocą podkreślić, że w mojej ocenie to nie jest postępowanie o żadne prawo, ani o żadną sprawiedliwość. Uważam, że celem jest dokuczenie prezydentowi, ja dostaję przy okazji. Tym bardziej, że z chwilą, kiedy dyrektor przestaje pełnić funkcję, prezydent nie wykonuje już wobec niego czynności wynikających z prawa pracy.

 

 

Przyjęłam stanowisko, do którego jestem przygotowana, zgodne z moimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem. Sytuacja, w której się znajduję jest dla mnie tak krzywdząca, jak i absurdalna. Swoją rolę postrzegam jako służbę dla ostrołęczan i ostrołęczanek, nie interesowały i nie interesują mnie żadne partykularne interesy. Wszystkich współpracowników traktuję jednakowo i uczciwie. Chciałabym również w ten sam sposób być traktowana.


Prezydent i wiceprezydent Ostrołęki wspomnieli w komentarzu dla eOstroleka.pl, że w sprawach obu dyrektorów szkół prawomocny wyrok wydał już Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jak ustaliliśmy, 16 marca 2021 r. wspomniany sąd oddalił skargi Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce na zarządzenia prezydenta Ostrołęki z sierpnia 2019 r. dotyczące powierzenia obowiązków dyrektorów wskazanych szkół. Sąd stwierdził, że w obu przypadkach wystąpiła przesłanka do odwołania dyrektora szkoły (złożyli rezygnację), a przyjęty przez organ sposób odwołania poprzedniego dyrektora (jak stwierdzono - niedoskonały), nie wpływa na skuteczność powierzenia funkcji dyrektora szkoły jego następcy. W uzasadnieniu wskazano:

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, organ rozstrzygając sprawę, oparł się na materiale prawidłowo zebranym i dokonał jego wszechstronnej oceny

Samorząd pod lupą śledczych

W obecnej kadencji samorządu prokuratura bacznie przygląda się poczynaniom władz miasta Ostrołęki. W grudniu 2020 roku zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie wiceprezydenta Macieja Kleczkowskiego, który został skazany na karę 10 tysięcy złotych grzywny za zatajenie prawdy w oświadczeniach majątkowych i przez to stracił swoje stanowisko. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.

Niedługo później Prokuratura Okręgowa w Łomży skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Łukaszowi Kulikowi, któremu zarzucono popełnienie czterech przestępstw związanych z nieprawidłowościami przy organizowaniu przetargów. Proces już trwa, a kolejna rozprawa odbędzie się w listopadzie.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
listopad 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×