zdjecie 3934
zdjecie 3934
zdjecie 3934
2020-04-21T11:14:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Sprzedaż alkoholu w Ostrołęce. Czy będą zmiany? Projekt trafił do opinii rad osiedli

REKLAMA
REKLAMA
2
0
2

W najbliższym czasie może dojść do zmian w kwestii sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Ostrołęki, a konkretnie - chodzi o liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Projekt uchwały, jakiego propozycja trafiła do opinii rad osiedli, ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom, którzy od lat bezskutecznie starają się o pozwolenie. 

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada miasta Ostrołęki ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, odrębnie dla: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W mieście Ostrołęka liczba 65 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie była zmieniona od 2005 roku. W każdym roku kalendarzowym, przedsiębiorcom ubiegającym się o wydanie zezwoleń, wydawanych jest ok. 20-30 decyzji odmownych. W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2019 r. (czyli w latach po ustaleniu w 2005 roku liczby 65 zezwoleń), 279 przedsiębiorcom wydano ogółem 549 decyzji odmawiających wydania zezwoleń ze względu na brak limitu.

W latach 2006-2019 przedsiębiorcy kilkakrotnie składali do Rady Miasta Ostrołęki wnioski o zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalonej dla terenu miasta Ostrołęki. Biorąc powyższe pod uwagę oraz liczbę zezwoleń obecnie funkcjonujących w obrocie prawnym, zapewniając przedsiębiorcom „pewność obrotu gospodarczego", kierując się zasadą ograniczania dostępności alkoholu, proponuje się ogólną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zmniejszyć o 20 zezwoleń.

Ponadto proponuje się liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), zwiększyć o 5 zezwoleń oraz powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - zwiększyć o 5 zezwoleń.

Po przeprowadzeniu zmian w poszczególnych rodzajach napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży, ogólna, maksymalna liczba zezwoleń ustalona dla terenu miasta Ostrołęki, ulegnie zmniejszeniu o 10 zezwoleń

- czytamy w uzasadnieniu do propozycji. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych miałyby pozostać bez zmian.

Na razie projekt uchwały dotyczący ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych trafił do konsultacji z radami osiedli - te mają wyrazić opinie do 22 kwietnia. Później projektem mają zająć się miejscy radni. 

REKLAMA
zdjecie 3934

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×