zdjecie 2026
zdjecie 2026
2021-02-18T13:10:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Staże i środki na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z Ostrołęki i powiatu

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 483 osób w wieku 30 lat i więcej (283 K/200 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD.  Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące instrumenty rynku pracy:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • organizacja miejsc odbywania stażu,
 • szkolenia.

 

Staże będą organizowane na okresy 6-cio miesięczne

Organizator zostanie zobowiązany, po zakończeniu stażu, do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na podstawie umowy o pracę na okres min. 30 dni w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Przy rozpatrywaniu wniosków zostaną w szczególności uwzględnione następujące kryteria:

 • kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku,
 • zakres nabywanych w trakcie stażu kwalifikacji i umiejętności,
 • stan zatrudnienia u Organizatora stażu w okresie 6 ostatnich miesięcy, występujące w nim zmiany oraz ich przyczyny;
 • okres działania firmy na rynku,
 • dotychczasowa współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce,
 • możliwość skierowania osób bezrobotnych na staż we wnioskowanym zawodzie.

Druk wniosku oraz informacje na temat zasad współpracy, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, pokój nr 6, w godzinach od 800 do 1400, tel. 29 760 33 77 w. 206. Formularz wniosku zamieszczony jest też na stronie internetowej: http://ostroleka.praca.gov.pl.

 

Jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania)

Osoba bezrobotna, może ubiegać się o przyznanie dofinansowania w wysokości nie wyższej niż  25 000,00 zł.

Obowiązujący formularz wniosku oraz informacje na temat zasad współpracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, w godzinach 800 - 1400, pokój nr 30, tel. 29 760 33 77 wew. 230.

Formularz wniosku zamieszczony jest też na stronie internetowej: http://ostroleka.praca.gov.pl.

 

Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 7 955 200,49 zł. W 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 965 140,22 zł, gdzie 3 172 112,18 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKLAMA
zdjecie 2026
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×