2020-08-12T12:14:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Stypendia pomostowe dla uczniów okolicznych gmin

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Znamy wyniki matur. Jeśli jesteś mieszkańcem jednej z poniższych gmin i chcesz spróbować swoich sił w uzyskaniu stypendium pomostowego na pierwszy rok studiów zgłoś się do biura Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.

Możliwość ubiegania się o stypendium dotyczy mieszkańców gmin:
Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki.

Pod uwagę brane jest miejsce zamieszkania, nie miejsce ukończenia nauki.

XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są maturzystami 2020 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2020 roku będą dyskwalifikowani;

2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach - w przeliczeniu na osobę dochód nie jest wyższy niż 1820,00 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

4.Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach;

5.  Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści podejmujący studia na kierunkach służb mundurowych.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2020/2021 rekomenduje 9 osób do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5 000,00 zł (500,00 zł miesięcznie), przy czym liczba ta może ulec zmniejszeniu po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Stypendialną Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów brutto rodziny w czerwcu 2020 r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”);
3. Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2020 r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu,ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro,pok. nr 31 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Kontakt:
tel. 517 479 418
e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×