2019-05-21T17:38:32+02:00 eOstroleka.pl 2 1 2 100%
Ostrołęka,

Szereg pytań o Ostrołękę C. Skąd pieniądze i jakie będą korzyści?

REKLAMA
REKLAMA
2
0
26
Najlepszy komentarz
~Gość, 20:12 21-05-2019,   88%
Fachowcy poszli do elektrowni i Borek.
odpowiedz   •   oceń :  
Ostrołęka C wywołała burzliwą dyskusję podczas wczorajszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Enea. Wynika z niej, że akcjonariusze są poważnie zaniepokojeni rosnącym długiem spółki, która, jak powiedział jeden z nich, „zadłuża się by inwestować w coś, co nie przynosi zysków".

20 maja 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enea. Akcjonariusze skorzystali z przysługującego im prawa i zadali Zarządowi kilkadziesiąt pytań, z których największe emocje budziły te o sens budowy węglowej elektrowni Ostrołęka C.

- Akcjonariusze indywidualni chcieli wiedzieć, czy w modelu finansowym tej inwestycji uwzględnione zostało ryzyko wzrostu cen CO2 przekraczających 30 a nawet 50 EUR. Pojawiła się też kwestia transportu węgla, który do Ostrołęki ma być dostarczony aż ze Śląska przez Polską Grupę Górniczą (a którego koszt został oszacowany przez pytającego na 1,50 – 2 zł za GJ). Padło również pytanie o szczegóły kontroli projektu Ostrołęka C przez NIK i UOKIK i o analizy opłacalności inwestycji w Ostrołękę C w stosunku do opłacalności bloków gazowych, które mogły być alternatywą dla tej elektrowni. Jednak najważniejsze pytanie brzmiało: co z dalszym finansowaniem tej inwestycji, która kosztuje ponad 6 mld a na razie po 1 mld zł złożyły się na nią Enea i Energa? - informuje Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W komunikacie spółki z 2 maja (o porozumieniu z Energą w sprawie finansowania projektu Ostrołęka C) czytamy, że strony zobowiązały się dążyć do tego, aby zapewnić brak konsolidacji wyników Elektrowni Ostrołęka C z ich wynikami. Skoro Enea posiada 50% udziału w projekcie, którego nie chce konsolidować, to dla mnie to oznacza jedno – projekt w Waszych analizach finansowych będzie przynosił straty – skomentował jeden z akcjonariuszy.

Przedstawicielka innego akcjonariusza - FIP 11 FIZAN - domagała się informacji, w jaki sposób monitorowane jest ryzyko niezrealizowania celu gospodarczego, jakim jest budowa Ostrołęki C. Do większości zadanych pytań Zarząd nie ustosunkował się podczas Zgromadzenia zobowiązując się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.

Odpowiedzi Zarządu nie usatysfakcjonowały części akcjonariuszy. Ostatecznie przeciwko przyjęciu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 głosowało co najmniej 4 akcjonariuszy indywidualnych oraz FIP 11 FIZAN. Niech za podsumowanie atmosfery Zgromadzenia posłuży wypowiedź jednego z akcjonariuszy indywidualnych, który zadał spółce fundamentalne pytanie:

"Czy na dzień dzisiejszy macie zapewnione finansowanie na budowę Ostrołęki C? Jeśli nie, to jak można do niej przystąpić? To elektrownia za 6 miliardów złotych a nie budowa zieleniaka! Banerów dziś nie mam. Przywiozę je za rok – jak będziecie bankrutować" - relacjonuje jego słowa Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Szereg pytań o Ostrołękę C, politykę redukcji emisji CO2 przez spółkę Enea oraz o status progu spiętrzającego wodę w Wiśle na potrzeby chłodzenia Elektrowni Kozienice zadała też przedstawicielka polskich organizacji społecznych, w tym Koalicji Stop OC. Odpowiedź ma zostać udzielona na piśmie. Koalicja poda ją do wiadomości publicznej.

Pytania do Zarządu Grupy Enea:

1. Czy ENEA SA uwzględniania w swojej polityce inwestycyjnej prognozy cen energii elektrycznej oraz cen uprawnień do emisji CO2 przedstawione w projekcie Polityki Energetycznej Polski 2040? Czy zostały one uwzględnione w modelu finansowania Elektrowni Ostrołęka C? Jeśli nie, to dlaczego?
2. Jakie korzyści biznesowe przyniesie Grupie ENEA zaangażowanie się w budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C? Jak wpłynie zaangażowanie się w budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C przez ENEĘ na plany spółki do wypłaty dywidendy w 2020 roku i w latach następnych?
3. Jaki wpływ na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C (IRR) ma wzrost ceny EUA o 10 euro?
4. W Strategii Rozwoju GK Enea w perspektywie do 2030 roku nie uwzględniono konieczności drastycznej redukcji emisji CO2 w horyzoncie do roku 2030 i 2050. Czy i kiedy grupa ENEA SA zamierza uwzględnić w swojej strategii wnioski IPCC i długoterminową strategię przedstawioną przez Komisję Europejską, która zakłada osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do roku 2050? Kiedy ENEA zamierza opracować strategię, określającą w jaki sposób spółka osiągnie neutralność emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do 2050 roku wraz z trajektorią dojścia do tejże neutralności emisyjnej oraz szacowanymi poziomami emisji CO2 w latach 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 oraz 2045?
5. Kiedy ENEA ogłosi publicznie daty wyłączania bloków węglowych w elektrowniach zawodowych należących do spółki?
6. W jaki sposób decyzje kolejnych banków zagranicznych oraz inwestorów instytucjonalnych o zaniechaniu finansowania projektów węglowych (kopalni oraz elektrowni) oraz finansowania spółek, które wytwarzają powyżej 30-50% procent energii elektrycznej z węgla wpływają na koszty pozyskania kapitału przez grupę ENEA oraz na zdolność do refinansowania długu i realizację programu inwestycyjnego? W szczególności, czy Zarząd grupy kapitałowej ENEA przewiduje wzrost kosztów finansowych w latach 2019-2020?
7. 7 maja 2019 trzeci największy ubezpieczyciel w Europie - Generali - ogłosił publicznie, że nie będzie ubezpieczał istniejących kopalni węgla kamiennego oraz brunatnego w Polsce. W jaki sposób decyzje 6 z 8 towarzystw ubezpieczeniowych, które zaangażowane były w ubezpieczanie elektrowni oraz kopalni węglowych w Polsce w przeszłości, wpływają na wybór opcji strategicznych przez spółkę oraz szacowane koszty ubezpieczania planowanych kopalni węgla kamiennego? Kiedy ENEA zamierza zaktualizować strategię dostosowując ją do realiów 2019 roku i lat następnych?
8. Kodeks Etyki Grupy Enea wymienia wśród zasad, które rządzą działaniami spółki także dbałość o środowisko naturalne. Dnia 7 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok WSA w Warszawie uchylający decyzję środowiskową, która była podstawą do wydania pozwolenia budowlanego dla progu tymczasowego spiętrzającego wodę w Wiśle do jej poboru na potrzeby funkcjonowania Elektrowni Kozienice. Czy w tej sytuacji Enea Wytwarzanie, w poszanowaniu prawa i w zgodzie z własną polityką zrównoważonego rozwoju, zamierza rozebrać tę budowlę, która miała być rozwiązaniem tymczasowym, a od ponad roku stanowi barierę fizyczną dla zagrożonych i chronionych gatunków ryb (w tym gatunków chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000) oraz jest przeszkodą dla żeglugi na Wiśle? Jeśli tak - to kiedy, jeśli nie - dlaczego?
9. Z doniesień medialnych wynika, że pomimo korzystania od ponad roku z wyżej wymienionego progu, ENEA Wytwarzanie dotychczas nie wystąpiła do Nadzoru Budowlanego o formalną zgodę na jego użytkowanie. Czy ENEA Wytwarzanie ostatecznie złożyła już wniosek o jego użytkowanie, a jeśli tak to kiedy? Czy uzyskała ostatecznie stosowną zgodę na jego użytkowanie, a jeśli tak to kiedy? Jeżeli nie złożyła wspomnianego wniosku, to z jakich powodów i kiedy dokładnie zamierza wystąpić o zgodę na użytkowanie progu, z którego w praktyce korzysta od 2017 roku?

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~xyz, 18:03 21-05-2019,   59%
A ile procent akcji Enea posiadają wszyscy akcjonariusze indywidualni razem wzięci?
Jeśli chcą krocie zarabiać na swoich aukcjach to niech te sprzedadzą a nabędą akcję np rynków wschodnich lub akcie Gazpromu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:24 21-05-2019,   46%
@~xyz Firma nie może działać na szkodę akcjonariuszy, pchając się w nierentowną elektrownie, na którą nikt nie chce wyłożyć pieniędzy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:12 21-05-2019,   32%
miasto też nie powinno się pchać w niepowołane ręce , a wlazło do ogrodu
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:20 21-05-2019,   65%
Daj spokój. Mieszkańcy przejrzeli na oczy i rozstali się z tymi co im się wszystko należy. Teraz niech siedzą w elektrowni.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:12 21-05-2019,   88%
Fachowcy poszli do elektrowni i Borek.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:31 21-05-2019,   38%
To prawda, bo z ogrodnikiem i kamerą się  nie pracuje
odpowiedz   •   oceń :  
~Gosc, 21:33 21-05-2019,   60%
Co na to powiedział Kotek który jest specjalistą wysokich napięć
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:04 22-05-2019,   20%
@~Gosc Jest specjalistą od zarządzania milionami zł i setkami ludzi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:47 22-05-2019,   90%
MANAGIER
GIENIUSZ INTELEKTU
MISTRZ ZARZĄDZANIA
A WY I TAK POWIECIE, ŻE ROZWALIŁ MOST I DAJE WSZYSTKIE ZLECENIA NAJLEPSZEJ FIRMIE POD SŁOŃCEM

JANUSZ, MY PO PROSTU CIĘ KOCHAMY
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:09 21-05-2019,   85%
Znowu te ****ne oszołomy z Niemiec coś próbują ugrać.
W normalnym systemie za działalność szpiegowsko - dywersyjną by siedzieli w pierdlu, widać PiS ma za małe jaja by dać sobie radę z garstką agentury.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:27 21-05-2019,   90%
Takich akcji będzie jeszcze wiele,  szczególnie organizowanych przez sąsiadów. Ta elektrownia uderza w ich interesy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:46 21-05-2019,   64%
Ludzi drażni to kto tam na stołki wchodzi
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 04:30 22-05-2019,   34%
Czy np. były prezydent miasta to zły wybór na to stanowisko?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:33 22-05-2019,   73%
A co on ma z energetyką wspólnego?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:02 22-05-2019,   20%
On ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu milionami zł i setkami ludzi.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:47 22-05-2019,   10%
A co kulik miał wspólnego z zarządzaniem setkami ludzi i grubymi milionami?
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 13:57 22-05-2019,   100%
Drażni ludzi i to bardzo jak ludzie bez wiedzy i doswiadczenia w tym biznesie zostają prezesami członkami zarządów itd. rządzili miastem a zostawili bałagan i syf z długiem na wiele  milionów.  Ludzie z urzędu miasta dostają pracę w elektrowni a nawet nie wiedzą za co będą odpowiedzialni.
odpowiedz   •   oceń :  
~Autostrada..., 23:08 21-05-2019,   89%
Jedno pytanie w kwestii działań ekoterrorystów...czy Diana dalej "Ma ciąga" żeby tej budowie zaszkodzić...??
odpowiedz   •   oceń :  
~SZOK, 08:28 22-05-2019,   32%
Nikt z zarządu ENERGA nie będzie forsował budowy na siłę .Wszyscy to wiedzą , że ta inwestycja to mina i Ci znający zagadnienie i Ci którzy mają tylko doniesienia medialne.
Inwestorzy mogą pociągnąć do odpowiedzialności karnej zarząd spółki .A zarząd wie że to się nie spina.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:46 22-05-2019,   75%
@~SZOK Rozumiem, że Ty jesteś tym nielicznym znającym zagadnienie.
Doniesienia medialne. Tu jest pewien rozdźwięk.
98% mediów jest w rękach niemieckich lub Niemcy decydują o tematach i stanowiskach redaktorów. Im głośniej krzyczą tym bardziej trzeba budować elektrownię
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:43 22-05-2019,   75%
Im lepszy interes dla Polski tym więcej krzyku.
Interes dla Polski szeroko rozumiany.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:31 22-05-2019,   100%
Najlepszy fachowiec tak doprowadzi elektrownię jak doprowadził  miasto przegrywając wybory nie dają szansy innym,czemu przed wyborami nie zrobił się ekspertem od napięć - aż przegrał z kretesem.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:38 22-05-2019,   100%
Może Ostrada pobuduje elektrownię?
odpowiedz   •   oceń :  
~SZOK, 10:12 22-05-2019,   100%
do GOŚĆ co nigdy nie był w Niemczech.
Normalni ludzie i właściciele firm planując inwestycję jakąkolwiek , patrzą czy ich na to stać , czy nie przyczynią się do kłopotów firmy jaką prowadzą oraz czy mają zdolność finansową na daną inwestycję.
A zarządzający politycy państwowymi spółkami nie robią żadnego biznesplanu , jest to wszystko tłumaczone bezpieczeństwem kraju.A tak naprawdę wszystko jest na zamówienie polityczne danej rządzącej opcji politycznej.
Wracając do budowy jak inwestor ogłasza rozpoczęcie prac to znakiem tego , że wykonawca ma ruszać z robotą a tam grzebie się jedna mała koparka jak by w piaskownicy się bawiła.
odpowiedz   •   oceń :  
~Polka Kalkulująca, 14:20 24-05-2019,   100%
Jestem ciekawa, jak odpowiedzą na te pytania. Na razie przyznali tylko, że to my - klienci - zapłacimy za ich węglowe mrzonki i pokryjemy w rachunkach ceny uprawnień za emisje CO2. Kto nam to zwróci, może Tchórzewski albo Kotowski? A do wszystkich hejtujących tu na Niemcy (miłośników polityki Władimira?) - Niemcy mają prawie 40% energii z OZE i powoli rezygnują z węgla. Bo potrafią liczyć.
odpowiedz   •   oceń :  
~Polka Kalkulująca, 16:44 24-05-2019,   -
Jestem ciekawa, jak odpowiedzą na te pytania. Na razie przyznali tylko, że to my - klienci - zapłacimy za ich węglowe mrzonki i pokryjemy w rachunkach ceny uprawnień za emisje CO2. Kto nam to zwróci, może Tchórzewski albo Kotowski? A do wszystkich hejtujących tu na Niemcy (miłośników polityki Władimira?) - Niemcy mają prawie 40% energii z OZE i powoli rezygnują z węgla. Bo potrafią liczyć.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30