eOstroleka.pl
Polska,

Tą ustawą rząd chce walczyć z dopingiem w sporcie

REKLAMA
zdjecie 8404
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
zdjecie 8404

Zdefiniowanie pojęcia dopingu w sporcie, powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej czy wprowadzenie obowiązku poddawania się przez zawodników kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi - to najważniejsze założenia rządowego projektu ustawy, który skierowany został do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu.

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przedstawiony 84 związkom sportowym, reprezentującym różne dyscypliny. Uwagi do projektu zgłosiły Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Piłki Nożnej i Komisja ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Niektóre z uwag zostały uwzględnione, jak na przykład ta PZLA o skrócie planowanej do powołania agencji antydopingowej. Zamiast PAA będzie to POLADA - pod skrótem PAA kryje się bowiem już Polska Agencja Atomistyki. Przejdźmy jednak do założeń ustawy. Co zawiera projektowany dokument?

Zgodnie z projektowaną ustawą, za doping w sporcie ma się uznawać:

- obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika;
- użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej;
- niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicznej, niezgłoszenie się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia lub unikanie w inny sposób pobrania próbki fizjologicznej;
- nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopingowej; manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej;
- posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;
- wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;
- podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie podczas zawodów substancji zabronionej lub metody zabronionej albo podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie poza zawodami substancji zabronionej w okresie poza zawodami lub metody zabronionej w okresie poza zawodami;
- pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący się z zachowaniem uznawanym za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę;
- współpracę w ramach obowiązków zawodowych lub innych obowiązków związanych ze sportem z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, która odbywa karę dyskwalifikacji lub została skazana za doping w postępowaniu karnym.

Jeżeli chodzi o ostatni punkt to będzie on traktowany jako doping w sporcie, jeżeli:

- zawodnik lub inna osoba podejmująca tę współpracę została uprzednio powiadomiona na piśmie przez właściwą organizację antydopingową lub Światową Agencję Antydopingową o statusie osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, o którym mowa w pkt 10, oraz o konsekwencjach współpracy z tą osobą;
- zawodnik lub inna osoba podejmująca współpracę może jej uniknąć;
- właściwa organizacja antydopingowa dołożyła wszelkich starań w poinformowaniu osoby pomagającej w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o przysługującym jej, w terminie 15 dni od dnia poinformowania, prawie do złożenia wyjaśnień o braku okoliczności, o których mowa;

Walka z dopingiem odbywać się będzie także dzięki Polskiej Agencji Antydopingowej, która ma działać jako państwowa osoba prawna. Do jej zadań należeć będzie: określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej; ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w okresie poza nimi; szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji; przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej przez zawodnika; opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; powiadamianie zawodników lub innych osób podejmujących współpracę z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o statusie tej osoby oraz o konsekwencjach współpracy z tą osobą; opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie zwalczania dopingu w sporcie i współpraca z organami administracji publicznej, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami właściwymi w zakresie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie.

Projektowana ustawa nakłada na zawodników obowiązek poddawania się kontroli antydopingowej prowadzonej przez Agencję, zarówno w okresie podczas zawodów, jak i w okresie poza nimi. Przepis art. 21 ust. 2 projektowanej ustawy przewiduje też dodatkowe obowiązki zawodnika związane z kontrolą antydopingową. Po pierwsze, jest on zobowiązany do przedstawiania informacji o miejscu swojego pobytu w okresie kolejnych trzech miesięcy, co ma ułatwić Agencji przeprowadzenie ewentualnej kontroli antydopingowej poza zawodami. Obowiązek ten wynika z przepisów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej. Nieprzedstawienie tej informacji jest uznawane za doping w sporcie. Po drugie, zawodnik jest zobowiązany do przedstawienia w toku kontroli antydopingowej informacji o przyjmowanych lekach i suplementach diety oraz wykonanych transfuzjach krwi.

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Wpłynęła ona do sejmu 29 grudnia 2016 roku, a 3 stycznia została skierowana do pierwszego czytania. Już wkrótce zajmą się nią posłowie, a następnie dojdzie do głosowania i jeżeli przebiegnie ono po myśli wnioskodawców, czyli rządu, to ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26  27 dk28
 29  30 dk31  1  2  3  4
×