zdjecie 145
zdjecie 145
2021-03-06T11:05:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Termin i sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Olszewo-Borki

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
1
0
0

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Olszewo-Borki wynoszą:

  • 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji (zasady segregacji). W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 48,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia:

  • 30 marca (za I kwartał)
  • 30 czerwca (za II kwartał)
  • 30 września (za III kwartał)
  • 30 grudnia (za IV kwartał)

w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc. Wysokość opłaty winna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 21 oraz pod numerami telefonów: 29 761 31 07 w. 121, 510 133 449.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×