zdjecie 1541
zdjecie 1541
zdjecie 1541
2021-09-30T10:01:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Trwa L sesja Rady Miasta [ZDJĘCIA, TRANSMISJA NA ŻYWO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
1
6

Po raz 50-ty w obecnej kadencji obraduje dziś Rada Miasta Ostrołęki. Transmisję z sesji oglądać można na żywo. Zobaczcie, o czym zdecydują dziś samorządowcy.

Podczas sesji radni podejmą szereg istotnych dla samorządu uchwał. W programie znalazło się kilka uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapewnienia wspólnej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych w miejskich jednostkach organizacyjnych, czy utworzenia na terenie miasta oddziału przygotowania wojskowego.

Radni podejmą także decyzję w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Osiedli, wysokości diet przewodniczących rad osiedlowych, zmianie w statucie miasta czy zmianie w uchwale o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Będzie też dyskusja i głosowanie w sprawie programu rewitalizacji dla miasta, harmonogramu strategii rozwoju miasta, zmianie kategorii drogi gminnej oraz dotacji dla Parku Wodnego Aquarium.

Sesję oglądać można na żywo:

L sesja Rady Miasta Ostrołęka – porządek obrad

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

    2. Wybór sekretarza obrad.

    3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

    4. Przyjęcie protokołu z XLV, XLVI, XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

    5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych jednostkom organizacyjnym,

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podwyższenia maksymalnej normatywnej powierzchni użytkowej,

    7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,

    8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęce,

    9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gomulickiego” w Ostrołęce,

    10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki,

    11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej – ulicy Spacerowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki na skutek wyłączenia jej z użytkowania,

    12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rad Osiedli w mieście Ostrołęka,

    13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla przewodniczących zarządów osiedli,

    14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrołęki,

    15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki oraz nadania jej Statutu,  

    16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrołęki na lata 2021 – 2025,

    17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,

    18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

    19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 r.,

    20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036,

    21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

    22. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia  30 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku,

    23. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2020 r. uchwały nr 158/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora”,

    24. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2020 r. uchwały nr 232/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży”,

    25. Rozpatrzenie informacji dot. realizacji zadań ujętych w „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 – 2021” za rok 2020,

    26. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały nr 139/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku” w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku,

    27. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc czerwiec 2021 roku.

    28. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc lipiec 2021 roku.

    29. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc sierpień 2021 roku.

    30. Oświadczenia radnych.

    31. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

    32. Zakończenie obrad L sesji Rady Miasta Ostrołęki.

 

REKLAMA
zdjecie 1541

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
październik 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30 dk1 dk2 dk3
dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10
dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17
dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24
dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31
×