eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Trwa sesja Rady Miasta Ostrołęka. Oglądaj na żywo!

REKLAMA
zdjecie 1901
REKLAMA

W ostrołęckim ratuszu o godzinie 10:00 rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej. Samorządowcy podejmą szereg istotnych uchwał.

Przebieg obrad i dyskusje nad poszczególnymi projektami śledzić można na żywo na łamach naszego serwisu.

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z LXXXIII, LXXXIV, LXXXV i LXXXVI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka (dot. nazwy Rajska),

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka (dot. nazwy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego),

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Kurpiów,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrołęce,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Rzekuń,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Ostrołęki na lata 2023 - 2026,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wsparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadań organizatora transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej Uchwałę Nr 709/LXXVIII/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz innych świadczeń dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka,

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2042,

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

20. Rozpatrzenie sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z realizacji zadań ustawowych za rok 2022,

21. Rozpatrzenie raportu z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022,

22. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań ujętych w „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2022 – 2024” za 2022 rok,

23. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc czerwiec 2023 roku.

24. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc lipiec 2023 roku.

25. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc sierpień 2023 roku.

26. Oświadczenia radnych.

27. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,

28. Zakończenie obrad LXXXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
luty 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29  1  2  3
×