zdjecie 927
zdjecie 927
zdjecie 927
2020-05-28T10:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Trwa XXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki [TRANSMISJA NA ŻYWO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
0

O godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 10 rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miasta Ostrołęki. Z powodu pandemii koronawirusa ponownie posiedzenie odbywa się przy zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa.

Transmisję wideo z przebiegu sesji śledzić można m.in. na żywo na łamach naszego serwisu. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Traugutta” w Ostrołęce,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo – Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wystąpienia z porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki,
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pani B.T.W.),
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023,
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
18. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2019 rok,
19. Rozpatrzenie Informacji „Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2019”,
20. Rozpatrzenie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla gminy Miasta Ostrołęka,
21. Rozpatrzenie Sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2019,
22. Rozpatrzenie Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za 2019 rok,
23. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku.
24. Oświadczenia radnych.
25. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
26. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.REKLAMA
zdjecie 927
Materiał filmowy 1 :
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×