zdjecie 2252
2018-12-23T17:18:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Tuż po świętach sesja rady miasta. Zobacz program

REKLAMA
REKLAMA
0
0
16

Tuż po świętach Bożego Narodzenia ostrołęccy radni wrócą do wytężonej pracy. W najbliższy czwartek spotkają się oni na 4. sesji rady miasta w ósmej kadencji. Porządek obrad ma aż 18 punktów. Zobacz, czym zajmą się radni.

Początek sesji 27 grudnia o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2    Wybór sekretarza obrad.
3    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4   Przyjęcie protokołu I i II sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wsparcia działań Ministra Energii oraz grup energetycznych Energa SA i Enea SA mających na celu budowę nowej Elektrowni C w Ostrołęce,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
6    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki (dot. terenu pomiędzy ulicami: Goworowska, Al. ks. Jerzego  Popiełuszki i Rolna),
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
7  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
8  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” w mieście Ostrołęka na lata 2019 – 2023,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
-  rozpatrzenie sprawozdania komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
9  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
-   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
-  dyskusja,
-  podjęcie uchwały.
10   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 na terenie miasta Ostrołęki,
- wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019 – 2021”.
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
-   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
-  dyskusja,
- podjęcie uchwały
12   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości i określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności stanowiących własność Miasta Ostrołęki,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
-  dyskusja,
- podjęcie uchwały.
13    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji:
            Rewizyjnej,
            Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
            Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
            Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
            Sportu i Turystyki,
            Oświaty,
            Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
14    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok,
-  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
-  opinia Komisji:
            Rewizyjnej,
            Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
            Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
            Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
            Sportu i Turystyki,
            Oświaty,
            Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
- rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
- dyskusja,
-  podjęcie uchwały.
15  Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 30 listopada 2018 roku.
16    Oświadczenia radnych.
17    Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
- przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2019 roku.
18    Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×