2015-03-27T18:02:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

V sesja Rady Powiatu w Ostrołęce [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
zdjecie 6394
REKLAMA
zdjecie 6394

W poniedziałek, 30 marca 2015 roku odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Zobacz jakie projekty uchwał mają do przyjęcie radni.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5, o godz. 12.00.

Porządek Obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.   Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z IV sesji.

4.   Zapoznanie z „Informacją o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2014r.”

5.   Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

2)   udzielenia pomocy finansowej gminie Olszewo – Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo – gaśniczego STAR 266 użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi,

3)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2015 – 2026,

4)   zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015r.,

5)   podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2015,

6)   przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2017” ,

7)   przyjęcia do realizacji „Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,

8)   uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015r.,

9)   Przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

6.   Zapoznanie z planami pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2015 r.

7.   Zapoznanie z informacjami z realizacji:

a)   zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2014,

b)   „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016” w roku 2014,

c)    zadań w 2014r. wynikających z programu „Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu w Powiecie Ostrołęckim na lata 2009 – 2014”.  

8.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9.   Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

10.Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad V sesji Rady Powiatu.

REKLAMA
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×