zdjecie 9344
zdjecie 9344
2019-06-24T16:39:22+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

W piątek sesja Rady Powiatu i decyzja w sprawie absolutorium dla starosty

REKLAMA
Zdjęcie głównefot. eOstroleka.pl
REKLAMA
0
0
8

Na najbliższy piątek, 28 czerwca zwołana została VII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Starosta Stanisław Kubeł przedstawi sprawozdanie finansowe z roku 2018 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, zaś radni zdecydują o jego przyjęciu i udzieleniu staroście absolutorium.

VII sesja Rady Powiatu rozpocznie się o godzinie 11:00. Sesję oglądać będzie można na żywo. W porządku obrad zaplanowano m.in. przestawienie raportu o stanie powiatu w 2018 roku oraz debatę w tej sprawie, przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu a także głosowanie nad udzieleniem staroście oraz całemu zarządowi powiatu wotum zaufania.

Poniżej porządek obrad VII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
4.    Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku”
1)    wystąpienie Starosty Ostrołęckiego
2)    debata nad „Raportem o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku”
a)    wystąpienia radnych
b)    wystąpienia mieszkańców
3)    podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Ostrołęce
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2018r.
a)    wystąpienie Starosty Ostrołęckiego
b)    opinie Komisji Rady Powiatu
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego
za 2018r.
d)    dyskusja
e)    podjęcie uchwały
2)    absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2018r.
a)    stanowisko Komisji Rewizyjnej
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
3)    rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
a)    wystąpienie przedstawiciela Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
b)    dyskusja
c)    podjęcie uchwały
6.    Zapoznanie:
a)    Ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018r.
oraz Informacjami z realizacji:
b)    zadań w 2018r. wynikających z „Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 – 2020”,
c)    „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2018 – 2020” w roku 2018,
d)    „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017 – 2022” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2018,
e)    zadań wynikających ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Ostrołęckim na lata 2014 – 2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
od poprzedniej sesji Rady Powiatu.
9.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×