zdjecie 2252
2019-03-07T18:45:15+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

W ratuszu szukają audytora na pół etatu

REKLAMA
REKLAMA
1
1
12

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
3. Wykształcenie: wyższe, kierunki: prawo, administracja, kierunki ekonomiczne, marketing i zarządzanie.
4. Uprawnienia specjalistyczne: posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.poz. 2077 ze zm.) a mianowicie:
a)jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c)uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
3)nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524)
4). Doświadczenie zawodowe: staż pracy minimum 5 lat.

Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
a) Statutu Miasta Ostrołęki,
b) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki,
c) Regulaminu Pracy Urzędu Miasta,
d) Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki
e) ustawy o samorządzie gminnym,
f) ustawy o samorządzie powiatowym,
g) ustawy o gospodarce komunalnej,
h) ustawy Kodeks Pracy,
i) ustawy o pracownikach samorządowych,
j) ustawy o finansach publicznych,
k) ustawy prawo zamówień publicznych,
l) ustawy o ochronie danych osobowych,
m) Kodeksu postępowania administracyjnego,
n) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
o) ustawy o rachunkowości,
p) ustawy o podatku od towarów i usług.

Wymagane cechy osobowe:
opanowanie, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, lojalność.

Wymagane umiejętności:
interpersonalne, łatwość w komunikowaniu się, zarządzanie zmianami, podejmowania decyzji, interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce, planowania i organizacji pracy, obsługi komputera, w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel.

Dokumenty w naborze składać można do dnia 18 marca 2019r. do godziny 12.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Ostrołęce, znajdującego się w Ostrołęce, przy Pl. Gen. Bema 1 lub przesłanie ich na adres urzędu drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

REKLAMA
Więcej o: Ostrołęka, audytor

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×