eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Ważne decyzje na sesji Rady Miasta Ostrołęki! Rok Zofii Niedziałkowskiej i nowy pomnik? [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 8667
zdjecie 8667
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

W ratuszu obraduje samorząd miasta. Radni podejmą kilka ważnych decyzji, w tym m.in. o tym czy rok 2024 będzie w Ostrołęce rokiem Zofii Niedziałkowskiej. Będzie też dyskusja i decyzja w sprawie wzniesienia pomnika.

Sesja Rady Miasta Ostrołęki rozpoczęła się o godzinie 10:00. W porządku obrad sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące nadania nazwy jednej z ulic, uczczenia pamięci Zofii Niedziałkowskiej poprzez ustanowienie roku 2024 rokiem wybitnej regionalistki. Będzie również dyskusja oraz decyzja w sprawie wzniesienia nowego pomnika.

Przebieg sesji śledzić można na żywo na łamach naszego serwisu. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z XCII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia w Ostrołęce roku 2024 Rokiem Zofii Niedziałkowskiej,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w mieście Ostrołęka,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2024 roku”,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen nieruchomości sprzedawanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Witosa” w Ostrołęce,

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042,

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc styczeń 2024 roku.

20. Oświadczenia radnych.

21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,

22. Zakończenie obrad XCIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×