2016-04-15T14:03:55+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

We wtorek XIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA

W najbliższy wtorek, 19 kwietnia obradował będzie samorząd powiatu ostrołęckiego. XIX sesja Rady Powiatu odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Transmisję z obrad oglądać będzie można na żywo na łamach naszego serwisu.

XIX sesja Rady Powiatu odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 5, o godz. 13.00.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2016

- przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse na dofinansowanie projektu drogowego

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Myszyniec na dofinansowanie projektu drogowego

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki

- przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do realizacji zadań drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Regionalne Inwestycje Terytorialne

- przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Ostrołęckiego

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Ostrołęckiego na lata 2016 – 2027

- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016r.

5. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z wykonania planu pracy Rady Powiatu za 2015r.
6. Zapoznanie z Informacją o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2015r.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Powiatu.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6