2021-12-15T11:48:02+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wiceminister odpowiada posłowi Szłapce. Chodzi o elektrownię Ostrołęka C

REKLAMA
REKLAMA
1
1
7

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki odpowiedział na interpelację posła Adama Szłapki w sprawie elektrowni Ostrołęka C. Poseł wskazywał, że inwestycja budzi wiele kontrowersji, wiceszef resortu stwierdził, że "prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie należą do kompetencji zarządu".

Poseł Adam Szłapka w interpelacji wskazał, że budowa nowego bloku węglowego od lat była zapowiadana jako jedna z ważniejszych inwestycji rządu. Dodał przy tym:

Sprawa elektrowni Ostrołęka C budzi wiele kontrowersji. Spółki Skarbu Państwa jako podmioty nadzorowane i zarządzane politycznie są często wykorzystywane do realizacji projektów, które marnotrawią publiczne pieniądze, takich jak właśnie Elektrownia Ostrołęka C, przynoszącym spółkom energetycznym Enea i Energa straty, czy też do projektów infrastrukturalnych, takich jak przekop Mierzei Wiślanej, które nie zmierzają w stronę rozwoju innowacyjności ani rozwoju gospodarki nisko emisyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Szłapka poprosił o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jaki był koszt zakontraktowanego węgla dla elektrowni Ostrołęka C?
  • Na jaką kwotę była zakontraktowany odbiór mocy?
  • Ile w tym roku kosztowało funkcjonowanie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA?

Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

- Uprzejmie informuję, że Skarb Państwa nie posiada udziałów w spółce Elektrownie Ostrołęka Sp. z o.o. (dalej: EO, Spółka). Udziałowcami Spółki są w równych częściach ENERGA S.A. i ENEA S.A. – spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których akcjonariuszem jest m.in. Skarb Państwa. Minister Aktywów Państwowych wykonując prawa z akcji należących do spółek Skarbu Państwa, dysponuje uprawnieniami akcjonariusza określonymi w kodeksie spółek handlowych oraz statucie danej spółki. Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie należą do kompetencji Zarządu. Obowiązujące przepisy nie dają Ministrowi Aktywów Państwowych prawa do ingerowania w działalność Zarządów spółek, w tym wydawania im wiążących poleceń - wskazał wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Podkreślam, że spółki ENERGA S.A. i ENEA S.A., jako spółki publiczne podlegają przepisom prawa rynku kapitałowego, w tym dotyczącym informowania akcjonariuszy o wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Informacje są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów umieszczanych na stronach internetowych spółek. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Wobec powyższego Minister Aktywów Państwowych, reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa, nie dysponuje dodatkowymi informacjami oprócz tych, które zostały przekazane przez Zarządy spółek do publicznej wiadomości, w tym dotyczących funkcjonowania jednej z ich spółek zależnych, tj. EO. W związku z powyższym, Minister Aktywów Państwowych nie dysponuje informacjami dotyczącymi kosztów węgla zakontraktowanego dla bloku C Elektrowni Ostrołęka. Należy dodatkowo podkreślić, że informacje finansowe, ekonomiczne oraz dotyczące współpracy biznesowej z kontrahentami stanowią z reguły tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są upubliczniane, co wynika m.in. z konieczności zachowania możliwości działania na zasadach równych względem konkurencyjnych podmiotów.

- Odnosząc się do pytania dotyczącego zakontraktowanego odbioru mocy, chciałbym zwrócić uwagę, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w informacji Nr 10/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023 przedstawił dane dotyczące wielkości obowiązku mocowego dla dostawców mocy, którzy wygrali aukcję główną. Jak wynika z treści tego dokumentu, obowiązek mocowy EO wyniósł 852,603 MW. Prezes URE poinformował także (pkt c przedmiotowego dokumentu), że aukcja główna na rok dostaw 2023 zakończyła się w rundzie 8 z ceną zamknięcia równą 202,99 zł/kW/rok - kontynuował Małecki.

Nawiązując do kwestii kosztów funkcjonowania EO Małecki wskazał, że sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są dostępne w wersji elektronicznej w prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekrs.ms.gov.pl w dziale dotyczącym dokumentów finansowych.


Elektrownia C w Ostrołęce, której budowa wstrzymana została w 2020 roku, miała być pierwotnie zasilana węglem. Projekt ten został jednak zawieszony z powodu problemów w finansowaniu inwestycji oraz w związku z kwestiami środowiskowymi. Gdy jeden z inwestorów – Grupa Energa – przejęta została przez koncern PKN Orlen, zapadła decyzja o zmianie sposobu zasilania elektrowni z węgla na gaz.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×