2020-11-25T13:41:33+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wicepremier o Ostrołęce C: Nie należy wykluczyć realizacji z udziałem innych inwestorów

REKLAMA
zdjecie 4038
REKLAMA
zdjecie 4038
7
3
6

Wicepremier Jacek Sasin odpowiedział na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie elektrowni Ostrołęka C. Podkreślił w nim, że niezależnie od porozumienia spółek Skarbu Państwa, "nie należy też wykluczyć, iż projekt ten będzie realizowany z udziałem innych inwestorów". W planach jest elektrownia gazowa.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha złożyła interpelację do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina w sprawie budowy elektrowni Ostrołęka C. Wicepremierowi zadała sześć pytań dotyczących inwestycji w naszym mieście.

- Minister Krzysztof Tchórzewski zapowiadał budowę elektrowni węglowej w Ostrołęce. Inwestycję wartą 6 mld zł realizowała amerykańska firma General Electric. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2018 r. Jej wstrzymanie nastąpiło w lutym 2020 r. W kwietniu br. Orlen przejęła spółkę Energa i stał się pośrednim właścicielem połowy udziałów w Elektrowni Ostrołęka. Zmieniła się wówczas koncepcja dotycząca paliwa. Teraz paliwem zasilającym elektrownię ma być gaz, a nie węgiel. Problemem może być rozliczenie kontraktu z General Electric - przypomniała poseł Mucha w swojej interpelacji.

W związku z tym poseł Koalicji Obywatelskiej poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Czy zamiast elektrowni węglowej w Ostrołęce zostanie wybudowana elektrownia gazowa?
  • Czy Enea będzie brała udział w projekcie budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce?
  • Czy Enea zamierza sprzedać Orlenowi swoje udziały w elektrowni?
  • Czy Orlen ogłosi nowy przetarg na budowę elektrowni gazowej?
  • Kiedy planowane jest uruchomienie elektrowni w Ostrołęce?
  • Czy planowana jest budowa gazociągu, który zapewniłby dostawę gazu do bloku elektrowni w Ostrołęce? Jeżeli tak, kto ma go zbudować?

Odpowiedź na tę interpelację już nadeszła. Wicepremier stwierdził, że nie dysponuje dodatkowymi informacjami oprócz tych, które przekazują zarządy spółek. Nie wykluczył jednak, że elektrownia w przyszłości będzie realizowana "z udziałem innych inwestorów" niż obecnie.

Uprzejmie informuję, że zarówno PKN ORLEN S.A. jak i  ENERGA S.A. oraz ENEA S.A. jako spółki publiczne,podlegają przepisom dotyczącym informowania akcjonariuszy o wszystkich zdarzeniach, mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową emitentów lub mogących w znaczny sposób wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. Informacje te są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów umieszczanych na stronach internetowych Spółek. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie. Wobec powyższego Minister Aktywów Państwowych nie dysponuje dodatkowymi  informacjami  oprócz tych, które zostały  przekazane przez Zarządy Spółek do publicznej wiadomości, w tym dotyczących budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka. Należy podkreślić, że Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5   grudnia 2019 r. i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie posiadał w ENERGA S.A. W konsekwencji z dniem 30 kwietnia br. Koncern przejął kontrolę nad Spółką i jej grupą kapitałową, w tym także nad spółką celową,które została zawiązana przez ENERGA S.A. i ENEA S.A. do realizacji bloku C Elektrowni Ostrołęka. Po sfinalizowaniu transakcji PKN OREN S.A.rozpoczął szczegółowe analizy projektów inwestycyjnych realizowanych przez ENERGA S.A. oraz jej podmioty zależne.W związku z powyższym odpowiednie decyzje inwestycyjne zostaną podjęte w ramach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. W komunikacie, zamieszczanym na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. zadeklarował udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika

- odpowiedział Jacek Sasin.

Koncern podkreślił, że warunkiem do podjęcia dalszych działań będzie wykorzystanie technologii opartej na paliwie gazowym oraz uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych. W tym samym komunikacie PKN ORLEN S.A. poinformował, że zawarł porozumienie z dotychczasowymi właścicielami projektu – spółkami ENERGA S.A. i  ENEA S.A. Zakładano, że docelowo przeprowadzone zostaną zmiany struktury organizacyjnej spółki Elektrownia Ostrołęka po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych. Zgodnie z zapisami porozumienia PKN ORLEN S.A. nie będzie uczestniczył w rozliczeniach z dotychczasowymi wykonawcami inwestycji, te będą rozliczane na dotychczasowych zasadach ustalonych pomiędzy ENEA S.A. i ENERGA S.A. Jako docelowy wspólnik projektu Koncern będzie jednak współdecydował o ich zakresie. Zawarcie porozumienia otwiera drogę do dalszych rozmów wspólników dotyczących inwestycji, w wyniku których zawarta zostanie umowa inwestycyjna regulująca szczegółowo zasady zarządzania, w tym kontroli nad podmiotem realizującym inwestycję, finansowania oraz realizowania inwestycji. Porozumienie ogranicza również udział i zaangażowanie finansowe ENEA S.A. Niezależnie od treści porozumienia, nie należy też wykluczyć, iż projekt ten będzie realizowany z udziałem innych inwestorów

- dodał wicepremier.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
Dzisiaj:
Wydarzenia
×