2021-12-03T10:33:00+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Więcej pieniędzy na oświatę w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego

REKLAMA
Obrady prowadził przewodniczący komisji edukacji Krzysztof Skolimowski, fot. arch. UMWMObrady prowadził przewodniczący komisji edukacji Krzysztof Skolimowski, fot. arch. UMWM
REKLAMA
1
0
0

Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa mazowieckiego na 2022 rok, w zakresie działania komisji – wraz z trzema poprawkami radnych.

Radni zajęli się także wynikami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół i placówek, prowadzonych Samorząd Województwa Mazowieckiego.

10-procentowy wzrost wydatków na oświatę

Na realizację zadań z dziedziny oświaty w projekcie budżetu Mazowsza na rok przyszły zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 321 mln zł, czyli o niemal 10 proc. więcej niż w budżecie na rok 2021.

Jak podkreśliła Małgorzata Więckowska, zastępca dyrektora departamentu Budżetu i Finansów w UMWM, najwięcej środków w obszarze działania komisji, w kwocie 233,5 mln zł, wydatkowanych zostanie na inwestycje i bieżące funkcjonowanie mazowieckich szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i bibliotek pedagogicznych. Natomiast Departament Edukacji Publicznej i Sportu w UMWM odpowiadać będzie za wydatkowanie w sumie 83 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na dwa projekty unijne w ramach RPO 2014–2020: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (38,7 mln zł) i „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” (33,6 mln zł).

Poprawki zgłoszone przez radnych

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała trzy poprawki do projektu uchwały budżetowej, zgłoszone przez radnych:

  • Krzysztofa Strzałkowskiego: zwiększyć środki o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem na powołanie Medycznej Szkoły Policealnej w powiecie wołomińskim,
  • przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego: zwiększyć środki o kwotę 10 mln zł, z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych,
  • Artura Czaplińskiego: zwiększyć środki o kwotę 120 tys. zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu płońskiego na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.

Udana rekrutacja do szkół i placówek

Informację w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół i placówek prowadzonych przez samorząd Mazowsza przedstawił radnym Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w urzędzie marszałkowskim.

Samorząd Mazowsza jest organem prowadzącym dla 7 medycznych szkół policealnych działających samodzielnie: w Otwocku, Przasnyszu, Ciechanowie, Płocku, Mińsku Mazowieckim i w Warszawie oraz dla 4 medycznych szkół policealnych wchodzących w skład centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego: w Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce. W tych placówkach na ogólną liczbę 2515 słuchaczy, w tym roku rozpoczęło nauczanie 1579 słuchaczy.

Liczba słuchaczy przyjętych na I semestr stanowi w sumie ok. 63% wszystkich słuchaczy uczących się w policealnych szkołach medycznych. Największy nabór na I semestr roku szkolnego 2021/2022 odnotowały: Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach wchodząca w skład CKZiU w Siedlcach, Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku oraz Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 w Warszawie wchodząca w skład CKZiU w Warszawie i Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie. Szkoły z największą liczbą słuchaczy, to: Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach wchodząca w skład CKZiU w Siedlcach oraz Medyczna Szkoła Policealna w Radomiu wchodząca w skład CKZiU w Radomiu.

Kierunki cieszące się największą popularnością wśród tegorocznych kandydatów do szkół to: technik usług kosmetycznych i technik masażysta. Wśród najmniej popularnych znalazły się asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej.

W 2021 r. w szkolnictwie branżowym dokonano zmian. W zawodzie opiekun medyczny wydłużono cykl nauczania, zniesiono możliwość kształcenia w formie zaocznej, zmieniono podstawę programową, odstąpiono od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Pomimo wprowadzenia tych zmian naboru na kierunek opiekun medyczny dokonano w 8 szkołach na łączną liczbę 172 słuchaczy. W branży fryzjersko-kosmetycznej pojawił się nowy zawód – podolog. W 6 medycznych szkołach policealnych prowadzonych przez samorząd województwa we wrześniu uruchomiono kształcenie w tym zawodzie (łącznie zgłosiło się 112 słuchaczy).

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest także organem prowadzącym dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, czterech centrów kształcenia ustawicznego wchodzących w skład centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.

W centrach prowadzone są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (nieodpłatne), dwu lub trzysemestralne, na które prowadzi się nabór. Ukończenie KKZ wiąże się ze zdaniem egzaminu końcowego, nadającego kwalifikacje do pracy w danym zawodzie. W centrach prowadzone są także kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych oraz kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Problemy do rozwiązania

Pomimo dobrego wyniku naboru dyrektorzy szkół ze wszystkich subregionów zgłaszają problem konkurencji ze strony szkolnictwa niepublicznego, oferującego z punktu widzenia słuchaczy, atrakcyjniejszy przebieg kształcenia, niestety często kosztem standardów nauczania. Poza szkołami niepublicznymi z ofertą naszych placówek konkurują ośrodki szkoleniowe oferujące różnego rodzaju kursy, często jednak nie dające pełnych kwalifikacji.

Kolejnym problem z którym borykają się szkoły zawodowe wszystkich szczebli jest pozyskanie wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych. Problemem jest wysokość zarobków. „Zawodowcy” poza branżą edukacyjną mogą liczyć na znacznie większe wynagrodzenia.

Departament Edukacji Publicznej i Sportu zamierza zobligować dyrektorów szkół i placówek do:

  • zwiększania oferty edukacyjnej szkół policealnych (również o kierunki spoza branży medycznej), techników i szkół branżowych,
  • popularyzacji kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ): przedstawienie oferty kursów i ich promocja w środowisku lokalnym,
  • położenia nacisku na akcje promocyjne szkół poprzez udział w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez środowiska lokalne, organizowanie akcji promujących zdrowie, współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi, organizację konkursów dla młodzieży,
  • nawiązania lepszej współpracy z urzędami pracy.

 

 

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×