2022-02-28T12:25:02+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Województwo mazowieckie gotowe do przyjęcia uchodźców z Ukrainy

REKLAMA
REKLAMA

27 lutego br. Wojewoda Konstanty Radziwiłł wziął udział w wideokonferencji ze starostami oraz prezydentami miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego. W trakcie narady, Wojewoda przekazał wytyczne dotyczące m.in.: miejsc zakwaterowania, opieki medycznej oraz pomocy dla osób, które uciekają przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Obecnie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotowuje punkt recepcyjny dla uchodźców na Dworcu Zachodnim (autobusowym) w Warszawie, w którym obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać doraźną pomoc po wjeździe do Polski (m.in. posiłek, pomoc medyczną, informacje dotyczące pobytu, zakwaterowania).  Osoby, które nie będą miały zorganizowanego pobytu u znajomych czy rodziny zostaną przetransportowane z punktu recepcyjnego do miejsc pobytu. Należy podkreślić, że nie ma obowiązku rejestracji w punkcie recepcyjnym. Pomoc jest udzielana niezależnie od tego, czy obywatel Ukrainy się do niego zgłosi. Obecnie nie ma też obowiązku rejestracji pobytu w żadnym z urzędów. Pomoc jest udzielana na podstawie informacji o przekroczeniu granicy od 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

- Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granice Polski, w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium jego kraju otrzyma pomoc. Wszystkie działania prowadzone są w sytuacji nadzwyczajnej, bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i gotowość działania na rzecz obywateli z Ukrainy. Obecnie priorytetem jest sprawne uruchamianie miejsc pobytu dla cudzoziemców, w tym zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej wszędzie tam, gdzie będzie taka konieczność. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W sprawach dotyczących organizowania miejsc pobytu dla uchodźców działa mail kontaktowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego MUW, wczk@mazowieckie.pl  

W trakcie spotkania Wojewoda omówił zasady m.in. organizacji zbiórek dla potrzebujących we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Delegaturami MUW oraz współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Mazowiecki Urząd Wojewódzki będzie koordynował zbiórki pomocy humanitarnej, która ma trafić na teren Ukrainy. Natomiast samorządy i NGO organizują pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski. Aby ułatwić koordynację wszystkich działań rząd uruchomił specjalny formularz na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił obecnie maila pomagamukrainie@mazowieckie.pl, planowane jest też uruchomienie specjalnej zakładki na stronie urzędu.

Wojewoda podkreślił, że w zakresie pomocy medycznej, każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski, w związku  z konfliktem zbrojnym i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do POZ, czy szpitala – otrzyma  pomoc medyczną na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił całodobową infolinię 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim dotyczącą informacji o pomocy na terenie województwa mazowieckiego. W Warszawie w punktach informacyjnych m.st. Warszawy, pracownicy MUW udzielają informacji w zakresie m.in. ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce. Osoby potrzebujące pomocy otrzymają informacje w języku m.in. ukraińskim.

Lokalizacje punktów to:

  • Dworzec Wschodni (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener)
  • Dworzec Zachodni (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera

Wojewoda Mazowiecki jest organem kierującym zarzadzaniem kryzysowym na terenie województwa. Wobec agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i  konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, który wybuchł 24 lutego 2022 r. oraz napływem dużej liczby ludności uciekającej z terenu objętego działaniami wojennymi Rzeczpospolita Polska zapewnia pomoc i opiekę uchodźcom przybywającym z Ukrainy. Jednostki Samorządu Terytorialnego są zobowiązane do współdziałania w zarzadzaniu kryzysowym z Wojewodą, jako organem koordynującym działania. Na podstawie własnych ustaleń i zadeklarowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego możliwości zorganizowania miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia, a także wsparcia psychologicznego i pomocy socjalnej, Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego utworzyło bazę dostępnych i możliwych do uruchomienia miejsc zakwaterowania oraz podmiotów, które mogą realizować świadczenia. W oparciu o zebrane informacje i w miarę dynamicznie zmieniającej się sytuacji Wojewoda Mazowiecki, na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydaje m.in. jednostkom samorządowym polecenia zorganizowania konkretnych miejsc zakwaterowania lub określonych świadczeń. Jednostki Samorządowe podpisują z Wojewodą porozumienia, które określają zasady i tryb finansowania poleconych zadań oraz są podstawą rozliczania środków z uruchomionej na ten cel przez Radę Ministrów rezerwy ogólnej, której dysponentami są wojewodowie.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
czerwiec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8  9 dk10 dk11
 12 dk13 dk14  15 dk16 dk17 dk18
 19  20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
 26 dk27  28 dk29  30  1  2
×