2016-07-24T09:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt gminy Czerwin zatrudni dyrektora gimnazjum

REKLAMA
REKLAMA
Trwa konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwinie. 20 lipca wójt Ryszard Gocłowski ogłosił nabór na stanowisko, które dotychczas sprawowała mgr Mariola Zalewska. Kandydaci mogą zgłaszać się do 4 sierpnia.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznego Gimnazjum w Czerwinie, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy, kopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, oświadczenie o niekaralności i braku zakazu pełnienia funkcji publicznych, oryginał lub kopię nadania aktu nauczyciela mianowanego oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Czerwinie (Plac Tysiąclecia 1), pokój nr 14. Powinny być one złożone w zamkniętych kopertach i z napisanym adresem zwrotnym. Ostateczny termin składania ofert to 4 sierpnia, godz. 15.30. Konkurs przeprowadzi komisja wskazana przez wójta gminy Czerwin Ryszarda Gocłowskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  1