eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Wójt gminy Czerwin zatrudni dyrektora gimnazjum

REKLAMA
zdjecie 5871
zdjecie 5871
REKLAMA

Trwa konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwinie. 20 lipca wójt Ryszard Gocłowski ogłosił nabór na stanowisko, które dotychczas sprawowała mgr Mariola Zalewska. Kandydaci mogą zgłaszać się do 4 sierpnia.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznego Gimnazjum w Czerwinie, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy, kopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, oświadczenie o niekaralności i braku zakazu pełnienia funkcji publicznych, oryginał lub kopię nadania aktu nauczyciela mianowanego oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Czerwinie (Plac Tysiąclecia 1), pokój nr 14. Powinny być one złożone w zamkniętych kopertach i z napisanym adresem zwrotnym. Ostateczny termin składania ofert to 4 sierpnia, godz. 15.30. Konkurs przeprowadzi komisja wskazana przez wójta gminy Czerwin Ryszarda Gocłowskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×