2013-10-10T19:34:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wolna koncesja na sprzedaż alkoholu

REKLAMA
fot. sxc.hu
REKLAMA

Urząd Miasta Ostrołęki posiada 1 wolny limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorcy zainteresowani wydaniem zezwoleń powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ostrołęki Plac Gen. Józefa Bema 1 lub przy ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedał napojów alkoholowych powinien zawierać:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu sprzedaży,
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

Pozostałe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich przy ulicy T. Kościuszki 45 (pokój Nr 211, tel. 764 — 68 — 11 w. 303).

REKLAMA
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2