2011-10-26T20:00:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Ostrołęka,

XV sesja Rady Miasta: Kasyno i zmiany w strefie płatnego parkowania [VIDEO]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
Na czwartkowej sesji Rady Miasta ostrołęccy radni zajmą się m.in. dwoma ważnymi punktami, których głosowanie poprzedzą zapewne burzliwe obrady. Pierwszy to sprawa dotycząca zmian w  strefie płatnego parkowania, druga - kasyno. Czym jeszcze będą zajmować się radni?


SESJA BĘDZIE TRANSMITOWANA NA ŻYWO W NASZYM SERWISIE. START GODZ. 10:

KoinoniaonlineProponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miasta Ostrołęki (protokół do wglądu w Wydziale Organizacji i Obsługi Rady Miasta, pok. 106).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· opinia Komisji:
· Budżetu i Finansów,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)  rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)  dyskusja,
e)  podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrołęki - rejon „Bemowo” dla części jednostki strukturalnej 6 ZL,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Rady Osiedla Łazek i Rady Osiedla Leśne,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii rad osiedli,
e) dyskusja,
f)  podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. - Goworowska” w Ostrołęce dla części jednostek strukturalnych MNU 4c i MNU 4d,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Rady Osiedla Śródmieście,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji oraz opinii rad osiedli,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gier,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) opinia Komisji:
· Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) opinia Rady Osiedla Łazek,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011 - 2043,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian
w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania  komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie zbiorczej informacji o podejmowanych działaniach w ramach realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009-2016, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 339/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r., w okresie dwóch lat tj. od 1 kwietnia 2009r. do 1 kwietnia 2011r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) przyjęcie informacji.

13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z działalności w okresie od 1 września do 30 września 2011 roku.

14. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

15. Oświadczenia Radnych.

16. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Ostrołęki.


Materiał filmowy 1 :
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3