2013-05-16T06:20:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Z wojewodą o sytuacji seniorów na Mazowszu

REKLAMA
fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
REKLAMA

Wyniki raportu o sytuacji seniorów na Mazowszu i bezpieczeństwo osób starszych, a także ocena realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o zarządzaniu odpadami komunalnymi - to główne tematy poruszone przez wicewojewodę Dariusza Piątka podczas wizyty w Ostrołęce. To pierwsze z cyklu spotkań wojewody z samorządowcami w 2013 r.

Osoby powyżej 65 roku życia w 2011 r. stanowiły ponad 14 proc. mieszkańców województwa mazowieckiego. Szacuje się, że w 2035 r. odsetek ten wyniesie ok. 22 proc. Z raportu MUW „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009 - 2011” wynika, że system opieki nad seniorami należy dostosować do sytuacji demograficznej. W latach 2009 – 2011 seniorom z województwa mazowieckiego najczęściej udzielano świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii (ponad 28 proc. wszystkich świadczeń udzielanych osobom starszym) i urologii (24 proc.). Najczęściej najstarsi byli hospitalizowani była na oddziałach wewnętrznych i stanowili tam ponad 56 % pacjentów. Utworzenie na bazie oddziałów wewnętrznych oddziałów geriatrycznych i zwiększenie liczby poradni geriatrycznych, rozwój opieki długoterminowej, urealnianie wyceny świadczeń geriatrycznych oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry opiekującej się osobami starszymi to główne rekomendacje wojewody usprawniające opiekę zdrowotną nad seniorami.

"Analiza sytuacji seniorów na Mazowszu wykazała, że niezbędny jest rozwój stacjonarnej opieki długoterminowej poprzez tworzenie zakładów opiekuńczych, szczególnie w powiatach, gdzie nie ma tego typu placówek. W regionie ostrołęckim są to powiaty ostrowski, ostrołęcki i przasnyski" - powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

Bardzo ważne dla wypracowania kompleksowego wsparcia seniorów jest umiejętne prowadzenie polityki społecznej oraz współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Na Mazowszu funkcjonuje 50 domów pomocy społecznej, w tym 21 dla osób w podeszłym wieku, 22 dla przewlekle chorych i 7 typu łącznego. W regionie ostrołęckim funkcjonują 3 placówki - po jednej w Ostrołęce, Przasnyszu i Makowie Mazowieckim. W ubiegłym roku na 40 gmin w regionie usługi opiekuńcze świadczone były w 27. Skorzystało z nich 459 osób. Na zadanie te samorządy przeznaczyły 2,6 mln zł (w całym województwie ponad 44 mln zł). "Korzystnym dla osób starszych rozwiązaniem byłby rozwój opieki dziennej, która może być sprawowana w środowisku domowym oraz realizacja programów promujących m.in. zdrowy styl życia i aktywność fizyczną" – powiedziała Wiesława Kacperek – Biegańska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW.

Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wynika, że w 2012 r. na Mazowszu wzrosła liczba niektórych przestępstw popełnianych na osobach powyżej 65. roku życia. Odnotowano znaczny wzrost liczby oszustw metodą „na wnuczka”, których było o 96 proc. więcej niż w roku 2011 oraz 609 kradzieży rzeczy i 60 rozbojów (wzrost o 25 proc). W 2011 r. zainaugurowano program „Bezpieczny senior”, którego celem jest zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona interesów konsumentów – seniorów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Tematem poruszonym podczas spotkania były także obowiązki gmin w związku ze zmianą ustawy o zarządzaniu odpadami komunalnymi. Samorządy gminne zobowiązane są do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami. Na 92 gminy w regionie ostrołęcko – siedleckim 90 złożyło je w ustawowym terminie (do 31 marca). Do 30 czerwca 2013 r. samorządy powinny zorganizować przetargi na odbieranie odpadów komunalnych lub ich odbieranie i zagospodarowanie. Na terenie działania delegatury WIOŚ w Ostrołęce przetarg zakończyło miasto Maków Mazowiecki. Na terenie całego regionu ostrołęcko – siedleckiego postępowanie zakończono w 3 gminach, zaś ogłoszenia o przetargu dokonało 30 gmin. Pozostałe samorządy są w trakcie przygotowywania dokumentacji. W skali województwa przetargi zakończyło 17 gmin (ponad 5%), zaś ok. 45 % jest w trakcie postępowania (stan na 10 maja 2013 r.). "Przedsiębiorców odbierających od mieszkańców odpady komunalne kontrolują wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. Samorządy otrzymały możliwość stosowania dotkliwych sankcji wobec przedsiębiorców, którzy nie będą realizowali swoich zadań, a zgłosili się do przetargu" – przypomina Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Jednym z wymogów nowej ustawy było także osiągnięcie w 2012 r. recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 10%. Na 92 gminy zlokalizowane w regionie ostrołęcko – siedleckim wymaganiom nie sprostało ponad 2/3 samorządów.

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
fot. eOstroleka.pl
fot. eOstroleka.pl
Zobacz również
Kalnedarz imprez
maj 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31
Dzisiaj:
Brak wydarzeń