2023-01-17T16:04:06+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, TYLKO U NAS

"Doszło do rażącego naruszenia prawa". Sąd Najwyższy uchylił wyrok. Ta sprawa wraca do Ostrołęki

REKLAMA
zdjecie 208
zdjecie 208
By User:Darwinek - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577By User:Darwinek - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577
REKLAMA
1
6
14

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie mężczyzny skazanego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do Ostrołęki, a oskarżonemu zwróci się wniesioną opłatę od kasacji w kwocie 450 zł. Poznaliśmy szczegóły.

Mężczyzna, którego dotyczy sprawa, w kwietniu 2022 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za to, że 29 sierpnia 2021 r. prowadził samochód osobowy znajdując się w stanie nietrzeźwości, będąc uprzednie trzykrotnie skazanym wyrokami przasnyskiego sądu za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Wobec A.S. orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. zł.

Wyrok ten 29 czerwca 2022 r. został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce. Sprawa trafiła jednak do Sądu Najwyższego w Warszawie. Obrońca skazanego wniósł kasację od wyroku i... odniósł zwycięstwo.

Obrońca oskarżonego: Poprzednie skazania się zatarły

Obrońca A.S. w kasacji zarzucał sądowi, że nie wziął pod uwagę, iż mężczyzna w dacie wyrokowania przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce powinien być uznany za osobę niekaraną z uwagi na zatarcie skazań, które miało miejsce niewiele ponad miesiąc przed wydaniem wyroku. Skutkowało to, w ocenie obrońcy, zastosowaniem nieprawidłowej kwalifikacji prawnej.

Mężczyzna, którego dotyczy sprawa, był wielokrotnie skazywany przez sąd. Wyrokiem SR w Przasnyszu z 13 czerwca 2014 r. skazano go za jazdę pod wpływem alkoholu na karę 1200 zł grzywny i 4 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. A.S grzywnę wpłacił, zakaz prowadzenia pojazdów upłynął w styczniu 2018 r. W kolejnej sprawie, SR w Przasnyszu 10 czerwca 2015 r. wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 500 zł grzywny, a także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 4 lata (zakaz upłynął w czerwcu 2018 r.) - również za jazdę pod wpływem alkoholu. Trzeci wyrok (nakazowy) SR w Przasnyszu w sprawie tego samego mężczyzny dotyczył niestosowania się do orzeczonych środków karnych (złamanie zakazu prowadzenia pojazdów) - sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok (ten zakaz upłynął w marcu 2019 r.). Zatarcie skazania na karę ograniczenia wolności w tej sprawie nastąpiło 22 maja 2022 r., a zgodnie z zasadą jednoczesności zatarcia skazań, zatarte zostały także pozostałe dwa skazania.

Obrońca wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji (w Przasnyszu) i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. W pisemnej odpowiedzi na kasację, również prokurator wniósł o jej uwzględnienie.

Sąd Najwyższy: Doszło do rażącego naruszenia prawa

Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 stycznia 2023 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Ostrołęce do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. Jednocześnie zarządził zwrot na rzecz oskarżonego wniesionej opłaty od kasacji w kwocie 450 zł. Sąd uznał, że kasacja "jest oczywiście zasadna w zakresie, w jakim zarzuca zaniechanie dokonania korekty kwalifikacji prawnej przypisanego oskarżonemu czynu".

- W tej sprawie doszło do rażącego i mającego istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku naruszenia prawa - orzekł Sąd Najwyższy, wskazując, że 22 maja 2022 r., na niewiele ponad miesiąc przed wyrokiem ostrołęckiego sądu, doszło do zatarcia w trzecim i ostatnim skazaniu A.S. W ocenie SN, sąd odwoławczy (w Ostrołęce) zignorował ten fakt.

W rezultacie, w chwili wydania wyroku przez Sąd II instancji, A.S. w świetle prawa nie był osobą uprzednio prawomocnie skazaną za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i przestały istnieć podstawy do przypisywania mu odpowiedzialności karnej za czyn z art. 178a § 4 KK

- W chwili popełnienia czynu oraz wydania nieprawomocnego wyroku, oskarżony był osobą trzykrotnie karaną za jazdę w stanie nietrzeźwości. Niemniej, w momencie zapadnięcia wyroku sądu odwoławczego jego sytuacja procesowa przedstawiała się odmiennie, w związku z upływem terminu do zatarcia skazania w dniu 22 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce powinien był z urzędu wziąć tę okoliczność pod uwagę i uwzględniając powyższe zmodyfikować odpowiednio kwalifikację prawną przypisanego oskarżonemu czynu - wskazał Sąd Najwyższy.

Sprawa wraca do Ostrołęki

W ocenie SN, Sąd Okręgowy w Ostrołęce miał obowiązek traktować A.S. jako osobę niekaraną i zmienić kwalifikację prawną czynu na art. 178a § 1 KK, za które grozi łagodniejsza kara (do 2 lat więzienia, a nie od 3 miesięcy do lat 5, jak w przypadku zastosowanego artykułu). - Nie było żadnych przeszkód do przyjęcia łagodniejszej kwalifikacji prawnej. Zmiany wymagało również orzeczenie o środkach karnych, których stosowanie zależy od podstawy skazania - uzasadnił sąd.

Sąd Najwyższy uznał, że "uchybienie zaistniałe w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce miało charakter rażący i wywarło istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia", co musi skutkować uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania do Ostrołęki.

- Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd ten weźmie pod uwagę obecny status oskarżonego, jako osoby niekaranej i odpowiednio skoryguje podstawę prawną skazania, dokonując przy tym niezbędnych rozstrzygnięć w zakresie orzeczenia o karze i środkach karnych - wskazano w uzasadnieniu.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
luty 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10  11 dk12
dk13  14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20  21 dk22  23  24  25  26
dk27  28  1  2  3  4  5
×