zdjecie 5233
zdjecie 5233
zdjecie 5233
2016-06-02T20:14:14+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Zielone światło dla budowy siedleckiego ośrodka onkologii

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA

To dobra informacja dla mieszkańców ziemi siedleckiej i ostrołęckiej. Na początku maja ministerstwo zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych, które potwierdziły celowość budowy ośrodka onkologicznego w Siedlcach. Zarząd województwa dał więc zielone światło dla budowy siedleckiego ośrodka onkologii. Cel jest jeden – likwidacja białej plamy w dostępie do leczenia onkologicznego i jak najszybsze rozpoczęcie budowy. – To ważny dzień dla nas obu – siedlczanek. Mapy potwierdziły, że tu potrzebna jest onkologia. I będziemy ją budować – podkreśliła Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

– Wielokrotnie już mówiłam o tej inwestycji. Od początku chcieliśmy przeprowadzić ją w sposób odpowiedzialny. Dziś są mapy potrzeb i decyzja zarządu województwa. Mówimy „tak” dla siedleckiej onkologii – mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.
Onkologia w Siedlcach potrzebna

Choroby nowotworowe stanowią drugą najważniejszą przyczynę zgonów w Polsce. Podobnie jest w Siedlcach. W szpitalu wojewódzkim również stanowią drugą przyczynę zgonów ogółem – zaraz po chorobach układu krążenia. Do tego, co roku odnotowuje się coraz większą liczbę nowych zachorowań. Dla porównania – w siedleckim szpitalu wojewódzkim liczba porad specjalistycznych udzielonych w poradni onkologicznej od 2009 r. wzrosła ponad dwukrotnie. Niestety, zbyt mała liczba ośrodków onkologicznych i ich scentralizowane rozmieszczenie nie zapewniają równomiernego i sprawiedliwego dostępu do świadczeń tego typu. Tymczasem, biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i ciągłe powiększanie się grupy osób najbardziej podatnych na nowotwory, opieka onkologiczna powinna być dziś jednym z priorytetów polityki zdrowotnej. Choć w samej stolicy funkcjonują wysoko wyspecjalizowane ośrodki onkologiczne, na pozostałym obszarze nie ma ani jednej placówki oferującej kompleksową opiekę onkologiczną – przykładem białych plam są np. Siedlce czy Płock. Brak wystarczającej opieki potwierdziły również analizy m.in. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który na podstawie umowy z urzędem marszałkowskim przeprowadził kompleksową analizę epidemiologiczną, demograficzną oraz popytową. W efekcie zespół ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego udzielił pełnej rekomendacji dla inicjatywy utworzenia siedleckiego ośrodka onkologii. Takiego samego zdania był również konsultant wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki. Argumenty te zostały uwzględnione przez ministerstwo zdrowia. Opublikowane przez nie na początku maja mapy potrzeb zdrowotnych potwierdziły celowość budowy ośrodka w Siedlcach.

– W imieniu swoim i całego zarządu chciałbym podziękować za zielone światło dla budowy ośrodka onkologii. Dla szpitala to nowy rozdział, wejście w nowe usługi, większy kontrakt, zatrudnienie nowego wyspecjalizowanego personelu. Nasz ośrodek obejmie kompleksową opieką mieszkańców Siedlec i sąsiadujących powiatów. To ważna informacja w sumie dla blisko miliona osób. Oczywiście najtrudniejsze przed nami, ale naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, przyjaznego pacjentom miejsca – mówił Marcin Kulicki, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. – W ciągu dwóch miesięcy chcemy ogłosić przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakładamy, że sama budowa powinna trwać ok. 1,5 roku – dodaje.
Finansowanie inwestycji

Koszt całej inwestycji to ok. 100 mln złotych. Finansowanie inwestycji odbędzie się niejako dwutorowo. Budowa – czyli ok. 50 mln złotych – finansowana będzie z emisji obligacji lub kredytu ze wsparciem województwa mazowieckiego. Pozostała kwota dotycząca wyposażenia pozyskana będzie ze środków ministerstwa zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz środków unijnych. Dzięki staraniom samorządu województwa budowa siedleckiego ośrodka onkologii została ujęta w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Spółka rozpoczyna działania dotyczące zgód korporacyjnych oraz prowadzi ostatnie rozmowy z instytucjami bankowymi w celu dopięcia finansowania przedsięwzięcia. Równolegle spółka przygotowuje wszelkie niezbędne do budowy dokumenty. Posiada już m.in. program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności (zawierające możliwe warianty realizacji), analizę wykonalności i finansowania projektu, dwie decyzje prezydenta Siedlec – o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej w sprawie planowanej budowy siedleckiego ośrodka onkologii oraz rekomendację zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
Jakie są plany?

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury szpitala w Siedlcach o nowy pawilon oraz przebudowę budynków technicznych. Ośrodek onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej.

Nowy budynek połączony zostanie podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków szpitala wojewódzkiego. Będzie to kompleks 84-łóżkowy dedykowany pacjentom leczonym stacjonarnie. Znajdą się w nim m.in. stanowiska do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia TK i MR oraz mammografii. Cztery z pięciu kondygnacji nowego budynku bezpośrednio posłużą realizacji świadczeń medycznych, na trzecim – ostatnim piętrze – znajdzie się maszynownia wentylacyjna. Całkowita wewnętrzna powierzchnia użytkowa ośrodka wynosić będzie 7 040 m2.

REKLAMA
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×