2015-07-18T11:04:00+02:00 eOstroleka.pl
Kościół i społeczeństwo,

Zmiany personalne w parafiach diecezji łomżyńskiej

REKLAMA
fot. sxc.hu
REKLAMA
11
13
0

Łomżyńska kuria ogłosiła zmiany personalne, jakie zajdą w parafiach diecezji. Dotyczą one również parafii z terenu Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego. W naszym mieście zmienią się wikariusze w parafiach pw. Nawiedzenia NMP oraz Zbawiciela Świata. Nowego proboszcza będzie z kolei mieć parafia pw. św. Wojciecha.

Z parafii pw. Nawiedzenia NMP odchodzi wikariusz ks. Piotr Janicki, który pełnił będzie posługę w parafii w Śniadowie. Zastąpi go ks. Dawid Rosiński, dotychczas posługujący w jednej z zambrowskich parafii. Z Ostrołęki odchodzi również ks. Grzegorz Karwowski - od trzech lat był on wikariuszem parafii pw. Zbawiciela Świata. W jego miejsce pojawi się ks. Adam Ulatowski z parafii św. Anny w Kolnie.

Zmiana proboszcza nastąpi w parafii pw. św. Wojciecha, zarządzanej przez Pallotynów. Dotychczasowy proboszcz - ks. Marcin Walicki SAC - przenosi się do Ołtarzewa. Zastąpi go ks. Michał Borowski SAC, który w latach 1995-2000 był już wikariuszem w tej parafii, zna ją więc doskonale. Borowski w ostatnim czasie pracował w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

Szereg zmian czeka również wiernych w parafiach powiatu ostrołęckiego. Najważniejsze z nich to zmiana proboszcza w Lipnikach, ks. Tadeusz Masłowski odchodzi do parafii Szulborze, natomiast w jego miejsce administratorem parafii został ks. Krzysztof Konopka - wikariusz parafii Grabowo. Poniżej prezentujemy pełny komunikat kurii.

NOMINACJE W INSTYTUCJACH CENTRALNYCH DIECEZJI

z dniem 12 stycznia br.
Ks. kan. mgr lic. Andrzej Dmochowski - mianowany Kapelanem Środowisk Jeździeckich i Miłośników Koni Diecezji Łomżyńskiej

z dniem 26 stycznia br.
Ks. kan. dr Mirosław Brzeziński - zatwierdzony na Doradcę Duchowego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie Ośrodka Białostocko-Łomżyńskiego

z dniem 31 stycznia br.
Ks. inf.dr Jan Sołowianiuk - przeniesiony na emeryturę i zwolniony z urzędu Wikariusza Biskupiego ds. Duszpasterstwa Ogólnego i z funkcji związanych z tym urzędem; z funkcji Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i odpowiedzialnego za I sekcję tego Wydziału; z funkcji Przewodniczącego Zespołu Koordynacji Pracy Wydziałów Duszpasterskich; z funkcji Przewodniczącego Komisji Liturgicznej muzyki i śpiewu; z funkcji członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej; pozostaje w Kurii jako Konsultant Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

z dniem 12 marca br.
Ks. dr Tomasz Olszewski - mianowany asystentem kościelnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES

z dniem 30 czerwca br.
Ks. inf. dr Tadeusz Śliwowski - zwolniony z urzędu Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Łomży i przeniesiony na emeryturę

z dniem 1 lipca br.
Ks. mgr lic. Artur Szurawski - mianowany Kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Łomży

z dniem 27 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Marcin Loba (wik. par. Miłosierdzia Bożego w Łomży) - mianowany zastępcą Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej

NOMINACJE DZIEKAŃSKIE i WICEDZIEKAŃSKIE

z dniem 3 lipca br.
Ks. prał. Stanisław Łatwajtys - zwolniony z urzędu Dziekana Dekanatu Grajewskiego
Ks. prał dr Czesław Oleksy - mianowany Dziekanem Dekanatu Grajewskiego
Ks. mgr lic. Mariusz Stawierej - mianowany Wicedziekanem Dekanatu Grajewskiego

ZWOLNIENIA I NOMINACJE NA URZĄD PROBOSZCZA I ADMINISTRATORA

z dniem 1 stycznia br.
Ks. kan. mgr lic. Sławomir Banach - na własną prośbę zwolniony z funkcji proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie i skierowany na urlop zdrowotny
Ks. kan. Jarosław Olszewski, proboszcz parafii Tabędz - mianowany proboszczem par. pw. Ducha Świętego w Zambrowie
Ks. mgr lic. Franciszek Bieńkowski, proboszcz par. Olszewka - mianowany proboszczem parafii Tabędz
Ks. dr Jerzy Kaczyński wik. par. Baranowo - mianowany administratorem par. Olszewka

z dniem 27 kwietnia br.
Ks. mgr lic. Tomasz Chludziński, administrator parafii św. Jana Pawła II Papieża w Grajewie mianowany proboszczem tej parafii

z dniem 3 lipca br.
Ks. prał. Stanisław Łatwajtys – zwolniony z urzędu proboszcza parafii MB Nieustającej Pomocy w Grajewie i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w parafii MB Nieustającej Pomocy w Grajewie
Ks. mgr Janusz Strzelczyk proboszcz parafii Wojny Krupy – mianowany proboszczem par. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie
Ks. mgr lic. Piotr Mazurek (wik. par. św. Michała Archanioła w Łomży) – mianowany administratorem parafii Wojny Krupy

z dniem 1 września br.
Ks. mgr Janusz Kubrak – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Grabowo i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w domu prywatnym w Kolnie
Ks. kan. mgr Stanisław Sutkowski (proboszcz parafii Wach) – mianowany proboszczem parafii Grabowo
Ks. kan. mgr lic. Tadeusz Masłowski (proboszcz parafii Lipniki) – mianowany proboszczem parafii Szulborze
Ks. mgr lic. Karol Żochowski (proboszcz parafii Szulborze) – mianowany proboszczem parafii Wach
Ks. mgr lic. Krzysztof Konopka (wik. par. Grabowo) – mianowany administratorem parafii Lipniki

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE

z dniem 1 stycznia br.
Ks. mgr lic. Grzegorz Deluga, wik. par. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej - wikariuszem par. Baranowo
Ks. mgr Zbigniew Jaworski - skierowany do par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej w charakterze pomocy duszpasterskiej

z dniem 27 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Piotr Burzyński (wik. par. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie) – wikariuszem w Nowogrodzie
Ks. mgr lic. Tomasz Czarnowski (wik. par. Jednorożec) – wikariuszem w Piątnicy
Ks. dr Robert Czeladko (wik. par. Piątnica) – wik. w Zambrowie (Trójcy Przenajświętszej)
Ks. mgr Robert Elert (wik. par. Andrzejewo) – wikariuszem w Grabowie
Ks. mgr lic. Andrzej Godlewski II (wik. par. Śniadowo) – wik. w Łomży (Krzyża Św.)
Ks. mgr Krzysztof Górski (wik. par. św. Jana Chrzciciela w Wys. Maz.) – wik. w Wiźnie
Ks. mgr lic. Adam Izbicki (wik. par. św. Michała Archanioła w Łomży)– wik. w Andrzejewie
Ks. mgr lic. Piotr Jarnicki (wik. par. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce) – wik. w Śniadowie
Ks. mgr lic. Leszek Jastrząb (wik. par. Krzyża Św. w Łomży) – wik. w Grajewie (św. O. Pio)
Ks. mgr lic. Grzegorz Karwowski (wik. par. Zbawiciela Świata w Ostrołęce) – wikariuszem w Kolnie (św. Anny)
Ks. mgr lic. Zbigniew Kierzkowski (wik. par. Jedwabne) – wikariuszem w Jednorożcu
Ks. mgr lic. Grzegorz Kosiorek (wik. par. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie) – wik. w Łomży (św. Michała Archanioła)
Ks. mgr Paweł Nocko (student KUL) – wikariuszem w Łomży (Miłosierdzia Bożego)
Ks. mgr lic. Krzysztof Oporek (wik. par. Kołaki Kościelne) – wikariuszem w Wysokiem Maz. (św. Jana Chrzciciela)
Ks. mgr lic. Wojciech Porowski (wik. par. Wizna) – wik. w Grajewie (MB Nieustającej Pomocy)
Ks. mgr lic. Dawid Rosiński (wik. par. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie) – wikariuszem w Ostrołęce (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr lic. Michał Turbaczewski (wik. par. św. O. Pio w Grajewie) – wikariuszem w Kolnie (Chrystusa Króla Wszechświata)
Ks. mgr lic. Adam Ulatowski (wik. par. św. Anny w Kolnie) – wik. w Ostrołęce (Zbawiciela Świata)
Ks. dr Robert Pękała (wik. par. Myszyniec) – pomoc duszpasterska w Myszyńcu

NOMINACJE NEOPREZBITERÓW

z dniem 1 lipca br.
Ks. mgr Skrodzki Karol– wikariuszem w Wyszkowie (św. Idziego)

z dniem 27 sierpnia br.
Ks. mgr Curyło Maciej – wikariuszem w Łomży (św. Michała Archanioła)
Ks. mgr Ćwikła Piotr – wikariuszem w Kołakach Kościelnych
Ks. mgr Dawidowicz Łukasz – wikariuszem w Zambrowie (Trójcy Przenajświętszej)
Ks. mgr Sasinowski Emil – wikariuszem w Jedwabnem
Ks. mgr Surdykowski Andrzej – wikariuszem w Myszyńcu

NOMINACJE KAPELAŃSKIE

z dniem 1 stycznia br.
Ks. kan. mgr lic. Sławomir Banach - zwolniony z funkcji kapelana Szpitala Powiatowego w Zambrowie
Ks. kan. Jarosław Olszewski - mianowany kapelanem Szpitala Powiatowego w Zambrowie

z dniem 1 września br.
Ks. kan. lic. Franciszek Wróblewski - zwolniony z funkcji kapelana Opactwa Trójcy Przenajświętszej Sióstr Benedyktynek w Łomży
Ks. Krzysztof Brakoniecki - mianowany kapelanem Opactwa Trójcy Przenajświętszej Sióstr Benedyktynek w Łomży

NOMINACJE I ZMIANY W PARAFIACH ZAKONNYCH

z dniem 5 lipca br.
O. Piotr Kurcius, CSsR – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Osuchowa i kustosza Sanktuarium Maryjnego w Osuchowej
O. Stanisław Majchrowski, CSsR – mianowany proboszczem parafii Osuchowa i kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Osuchowej
O. Ignacy Proszek, CSsR - zwolniony z pomocy duszpasterskiej w parafii Osuchowa
O. Wojciech Pawlicki, CSsR - skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii Osuchowa

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr Ryszard Kowalski, SDB – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii Jaciążek

z dniem 1 września br.
O. Adam Zwierz, OFM Cap. – mianowany wikariuszem parafii pw. MB Bolesnej w Łomży

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
marzec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 24  25  26  27  28  29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11  12  13  14 15
16  17  18 19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31  1  2  3  4  5
Dzisiaj:
Brak wydarzeń