2012-09-24T18:00:00+02:00 eOstroleka.pl
,

Zobacz, jakie inwestycje zrealizowała Ostrołęka w I połowie 2012 roku

REKLAMA
zdjecie 9406
zdjecie 9406
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Podczas najbliższej XXXI sesji Rady Miasta prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski zapozna miejskich radnych m.in. ze stopniem zaawansowania realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Przyjrzyjmy się, które z zakładanych w budżecie miasta inwestycji udało się zrealizować w pierwszym półroczu tego roku, a które muszą poczekać do końca 2012 roku.

Przedsięwzięcia zrealizowane w I półroczu 2012:
- przebudowa drogi krajowej nr 61 – wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Warszawska) – 962 256,36 zł
- budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – zapłaconą opłatę roczną, naliczoną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji – 17 502,93 zł
- przebudowa drogi krajowej nr 53 – wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Stacha Konwy) – 548 574,46 zł
- przebudowa drogi nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego – wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Ostrowska) – 729 514,00 zł
- budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11. Listopada 121, 121a – korekta faktury za wykonanie robót budowlanych – 447,63 zł
- przebudowa ul. Żeromskiego – wykonano opracowanie projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę – 123,00 zł
- budowa ul. Padlewskiego II etap – opracowano projekt budowlano-wykonawczy – 21 771,00 zł
- przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę – 76 678,20 zł
- budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – 25 361,60 zł
- budowa ulicy Łęczysk w Ostrołęce – zadanie zakończone i odebrane – 427 027,78 zł
- przebudowa ul. Skrytej – zadanie zakończone i odebrane – 626 102,35 zł
- budowa ul. Spokojnej – wytyczono sieć wodociągową – 1 845,00 zł
- budowa ul. Skowrońskiego – wykonano uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowano dokumentację przebudowy gazociągu – 6 273,00
- budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej – wykonano mapę do celów opiniodawczych – 13,50 zł
- przebudowa ul. Wiejskiej – w trakcie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej
- przebudowa ul. Wypychy – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych
- budowa ul. Śląskiej, Pomorskiej, Wioślarskiej – opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych – 47 970,00 zł
- budowa ul. Sybiraków – zadanie w trakcie realizacji
- przebudowa ul. Psarskiego – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych
- budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych
- przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej – w trakcie wykonania opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej
- przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic
- budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego – w trakcie wykonania opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wykonano mapę do celów opiniodawczych – 9,00 zł
- budowa ul. Akacjowej – w trakcie opracowania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
- przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich - wykonano mapę do celów opiniodawczych – 31,10 zł
- wykup nieruchomości – wykupiono grunty pod budowę ulic: Księdza Brzóski i Chemicznej, nabyto zabudowaną nieruchomość przy ul. Gen. Turskiego oraz wykonano prawo pierwokupu działki przy ul. J. Kazimierza – 285 109,00 zł
- nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 – wykonano aktualizację dokumentacji oraz kosztorysów – 7 620,00 zł
- budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne – zaprojektowano i wykonano roboty budowlane – 257 070,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – wykonano audyt energetyczny, w trakcie realizacji wymiana stolarki okiennej, złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW – 3 000,00 zł
- oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 4 – zadanie zakończone i odebrane – 201 612,59 zł
- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 – zadanie w trakcie realizacji, wykonano audyt energetyczny – 1 230,00 zł
- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 – zadanie w trakcie realizacji, wykonano audyt energetyczny – 1 230,00 zł
- termomodernizacja obiektu ZSZ nr 4 – wykonano audyt energetyczny – 3 000,00 zł
- termomodernizacja obiektu CKP -  wykonano audyt energetyczny,  złożono wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW – 1 230,00 zł
- stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego – zapłacono opłatę roczną, naliczoną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji – 11 547,74 zł
- modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – wykonano dodatkową dokumentację dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze łączącej ul. J. Pawła II z os. Kwiatowym, w trakcie budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej, złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze łączącej ul. J. Pawła II z os. Kwiatowym – 2 214,00 zł
- modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - wykonano dodatkową dokumentację dotyczącą budowy sieci wodociągowej w drodze łączącej ul. J. Pawła II z os. Kwiatowym, w trakcie budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej, złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w drodze łączącej ul. J. Pawła II z os. Kwiatowym – 2 460,00 zł
- budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne – w trakcie opracowania koncepcja budowy wału przeciwpowodziowego
- miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym – zakończono wykonanie I etapu robót budowlanych – 1 207 515,53 zł
- budowa placu zabaw z parkingiem na oś. Kwiatowym – w trakcie realizacji opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza budowy placu
- budowa małej sali kinowej w OCK - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa nieużytkowej części budynku z przeznaczeniem na salę kinową
- budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2  opłacono fakturę dotyczącą wykonania nawierzchni poliuretanowej – 118 488,60 zł
- budowa boisk sportowych przy ZSZ nr 1 – wykonano mapę do celów opiniodawczych – 13,50 zł
- budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce – opracowano projekt zadaszenia trybun na stadionie – 49 138,50 zł
- budowa wielofunkcyjnej sali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa -  w trakcie wykonania opracowanie dokumentacja budowlanej i wykonawczej,  wykonano mapę do celów opiniodawczych – 41,95 zł
- przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa

Zadania przewidziane do realizacji w II połowie 2012 roku:
- przebudowa ul. Witosa, z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627)
- przebudowa ul. Sienkiewicza
- przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce, II etap (odcinek od ul. T. Zawadzkiego „Zośki” do obwodnicy)
- przebudowa ul. Granicznej
- przebudowa ul. Padlewskiego i Sierakowskiego
- przebudowa ul. Wierzbowej
- wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki
- rozbudowa ul. Boh Warszawy
- przebudowa ul. H. Sawickiej
- budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową
- Miejski System Informacji
- budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy
- budowa ul. Turskiego
- przebudowa ul. Celnej
- budowa ul. J. Jasińskiego
- przebudowa ul. Krańcowej
- budowa ul. Otok
- budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej
- budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej
- budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów
- budowa bloku socjalnego
- remont budynków UM
- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5
- nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego
- nadbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5
- remont sal gimnastycznych przy ZSZ nr
- remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego
- modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW
- porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę pl. Gen. J. Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywrócenie mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców
- projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater
- remont bazy przy ul. Wiaduktowej
- budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta

REKLAMA
Kalendarz imprez
luty 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10  11 dk12
dk13  14 dk15 dk16  17 dk18 dk19
dk20  21 dk22  23  24  25  26
dk27  28  1  2  3  4  5
×